Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, teknisk favoritt ikon