Det faglige og administrative ansvaret for brannskolen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern. Skolen tilbyr en rekke kurs for ansatte i brannvesenet, inkludert grunnutdanningen for å bli brannkonstabel.

Norges brannskole

Telefon: 76919000

Studiesteder:

  • Tjeldsund

Utdanningstilbud

Kategori

  • Annen utdanning
Dette lærestedet tilbyr 1 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Studiested
Brannkonstabelutdanning Annen utdanning Tjeldsund