Norges brannskole favoritt ikon

Norges brannskole er underlagt Justis- og politidepartementet. Det faglige- og administrative ansvar for brannskolen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Her ligger skolen

Erling Johannessensvei 1
9441 Fjelldal Tjeldsund

Utdanninger

Tittel Studiested
Brannkonstabelutdanning
  • Norges brannskole Tjeldsund
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Brannkonstabelutdanning Norges brannskole Tjeldsund