Norges brannskole favoritt ikon

Offentlig
1 linjer

Norges brannskole er underlagt Justis- og politidepartementet. Det faglige og administrative ansvaret for brannskolen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.

Her ligger skolen

Erling Johannessensvei 1
9441 Fjelldal Tjeldsund

Utdanninger

Tittel Studiested
Brannkonstabelutdanning
  • Norges brannskole Tjeldsund
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Brannkonstabelutdanning Norges brannskole Tjeldsund

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Brannkonstabelutdanning Norges brannskole Tjeldsund