Folkeuniversitetet Midt-Norge favoritt ikon

Region Midt-Norge består av fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Vårt regionkontor ligger i Trondheim, men du kan også besøke oss i Ålesund, Molde eller på Steinkjer.

Vi tilbyr imidlertid undervisning en lang rekke steder i regionen. Ta kontakt for å finne ditt studiested!

Her ligger skolen

6010 Ålesund
6415 Molde
6650 Surnadal
7033 Trondheim
7033 Trondheim
7650 Verdal
7725 Steinkjer
7725 Steinkjer
7725 Steinkjer
7800 Namsos
7882 Nordli
7900 Rørvik

Utdanninger

Tittel Studiested
IKT-servicemedarbeider
 • Ålesund
IKT-servicemedarbeider
 • Molde
IKT-servicemedarbeider
 • Trondheim
IKT-servicemedarbeider
 • Verdal
Industriell matproduksjon
 • Ålesund
Industriell matproduksjon
 • Molde
Industriell matproduksjon
 • Trondheim
Industriell matproduksjon
 • Verdal
Jusstudiet i Trondheim 1.avd. rettsvitenskap 2019/20
 • Trondheim
Kokk
 • Ålesund
Kokk
 • Molde
Kokk
 • Trondheim
Kokk
 • Verdal
Kokk intensivt
 • Ålesund
Kokk intensivt
 • Molde
Kokk intensivt
 • Trondheim
Kokk intensivt
 • Verdal
Kontor- og administrasjonsmedarbeider
 • Ålesund
Kontor- og administrasjonsmedarbeider
 • Molde
Kontor- og administrasjonsmedarbeider
 • Trondheim
Kontor- og administrasjonsmedarbeider
 • Verdal
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt
 • Ålesund
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt
 • Molde
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt
 • Trondheim
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt
 • Verdal
Logistikkoperatør 2 sem
 • Ålesund
Logistikkoperatør 2 sem
 • Molde
Logistikkoperatør 2 sem
 • Trondheim
Logistikkoperatør 2 sem
 • Verdal
Logistikkoperatør/yrkessjåfør
 • Ålesund
Logistikkoperatør/yrkessjåfør
 • Molde
Logistikkoperatør/yrkessjåfør
 • Trondheim
Logistikkoperatør/yrkessjåfør
 • Verdal
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Ålesund 2019/20
 • Ålesund
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Klasserom på nett 2019/20
 • Trondheim
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Trondheim 2019/20
 • Trondheim
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Verdal 2019/20
 • Verdal
Mesterutdanning - Faglig ledelse Ålesund 2019/20
 • Ålesund
Mesterutdanning - Faglig ledelse Klasserom på nett 2019/20
 • Trondheim
Mesterutdanning - Faglig ledelse Trondheim 2019/20
 • Trondheim
Mesterutdanning - Faglig ledelse Verdal 2019/20
 • Verdal
Produksjonsteknikk - klasserom på nett
 • Ålesund
Produksjonsteknikk - klasserom på nett
 • Molde
Produksjonsteknikk - klasserom på nett
 • Trondheim
Produksjonsteknikk - klasserom på nett
 • Verdal
Yrkessjåfør Ålesund H19
 • Ålesund
Yrkessjåfør klasserom på nett V19
 • Ålesund
Yrkessjåfør klasserom på nett V19
 • Trondheim
Yrkessjåfør klasserom på nett V19
 • Verdal
Yrkessjåfør klasserom på nett V19
 • Steinkjer
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Jusstudiet i Trondheim 1.avd. rettsvitenskap 2019/20 Lavere nivå Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lavere nivå Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lavere nivå Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lavere nivå Verdal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lavere nivå Molde Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Ålesund
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Trondheim
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Verdal
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Steinkjer
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Klasserom på nett 2019/20 Trondheim
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Trondheim 2019/20 Trondheim
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Ålesund 2019/20 Ålesund
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Verdal 2019/20 Verdal
Mesterutdanning - Faglig ledelse Trondheim 2019/20 Trondheim
Mesterutdanning - Faglig ledelse Ålesund 2019/20 Ålesund
Mesterutdanning - Faglig ledelse Verdal 2019/20 Verdal
Mesterutdanning - Faglig ledelse Klasserom på nett 2019/20 Trondheim
Yrkessjåfør Trondheim H19 Trondheim
Yrkessjåfør Ålesund H19 Ålesund
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Ålesund
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Molde
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Trondheim
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Verdal
Industriell matproduksjon Ålesund
Industriell matproduksjon Molde
Industriell matproduksjon Trondheim
Industriell matproduksjon Verdal
Kokk intensivt Ålesund
Kokk intensivt Molde
Kokk intensivt Trondheim
Kokk intensivt Verdal
Kokk Ålesund
Kokk Molde
Kokk Trondheim
Kokk Verdal
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Ålesund
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Molde
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Trondheim
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Verdal
Logistikkoperatør 2 sem Ålesund
Logistikkoperatør 2 sem Molde
Logistikkoperatør 2 sem Trondheim
Logistikkoperatør 2 sem Verdal
IKT-servicemedarbeider Ålesund
IKT-servicemedarbeider Molde
IKT-servicemedarbeider Trondheim
IKT-servicemedarbeider Verdal
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Ålesund
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Molde
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Trondheim
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Verdal
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
IKT-servicemedarbeider Annen utdanning Ålesund
IKT-servicemedarbeider Annen utdanning Verdal
IKT-servicemedarbeider Annen utdanning Molde
IKT-servicemedarbeider Annen utdanning Trondheim
Industriell matproduksjon Annen utdanning Ålesund
Industriell matproduksjon Annen utdanning Verdal
Industriell matproduksjon Annen utdanning Molde
Industriell matproduksjon Annen utdanning Trondheim
Jusstudiet i Trondheim 1.avd. rettsvitenskap 2019/20 Lavere nivå Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kokk Annen utdanning Ålesund
Kokk Annen utdanning Verdal
Kokk Annen utdanning Molde
Kokk Annen utdanning Trondheim
Kokk intensivt Annen utdanning Trondheim
Kokk intensivt Annen utdanning Ålesund
Kokk intensivt Annen utdanning Verdal
Kokk intensivt Annen utdanning Molde
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Annen utdanning Trondheim
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Annen utdanning Ålesund
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Annen utdanning Verdal
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Annen utdanning Molde
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lavere nivå Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lavere nivå Verdal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lavere nivå Molde Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lavere nivå Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikkoperatør 2 sem Annen utdanning Molde
Logistikkoperatør 2 sem Annen utdanning Trondheim
Logistikkoperatør 2 sem Annen utdanning Ålesund
Logistikkoperatør 2 sem Annen utdanning Verdal
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Annen utdanning Molde
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Annen utdanning Trondheim
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Annen utdanning Ålesund
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Annen utdanning Verdal
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Ålesund 2019/20 Annen utdanning Ålesund
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Klasserom på nett 2019/20 Annen utdanning Trondheim
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Trondheim 2019/20 Annen utdanning Trondheim
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Verdal 2019/20 Annen utdanning Verdal
Mesterutdanning - Faglig ledelse Ålesund 2019/20 Annen utdanning Ålesund
Mesterutdanning - Faglig ledelse Klasserom på nett 2019/20 Annen utdanning Trondheim
Mesterutdanning - Faglig ledelse Trondheim 2019/20 Annen utdanning Trondheim
Mesterutdanning - Faglig ledelse Verdal 2019/20 Annen utdanning Verdal
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Annen utdanning Trondheim
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Annen utdanning Ålesund
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Annen utdanning Verdal
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Annen utdanning Molde
Yrkessjåfør Ålesund H19 Annen utdanning Ålesund
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Annen utdanning Ålesund
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Annen utdanning Steinkjer
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Annen utdanning Trondheim
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Annen utdanning Verdal
Yrkessjåfør Trondheim H19 Annen utdanning Trondheim

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Ålesund
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Trondheim
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Verdal
Yrkessjåfør klasserom på nett V19 Steinkjer
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Klasserom på nett 2019/20 Trondheim
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Trondheim 2019/20 Trondheim
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Ålesund 2019/20 Ålesund
Mesterutdanning - Bedriftsledelse - Verdal 2019/20 Verdal
Mesterutdanning - Faglig ledelse Trondheim 2019/20 Trondheim
Mesterutdanning - Faglig ledelse Ålesund 2019/20 Ålesund
Mesterutdanning - Faglig ledelse Verdal 2019/20 Verdal
Mesterutdanning - Faglig ledelse Klasserom på nett 2019/20 Trondheim
Yrkessjåfør Trondheim H19 Trondheim
Yrkessjåfør Ålesund H19 Ålesund
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Ålesund
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Molde
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Trondheim
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Verdal
Industriell matproduksjon Ålesund
Industriell matproduksjon Molde
Industriell matproduksjon Trondheim
Industriell matproduksjon Verdal
Kokk intensivt Ålesund
Kokk intensivt Molde
Kokk intensivt Trondheim
Kokk intensivt Verdal
Kokk Ålesund
Kokk Molde
Kokk Trondheim
Kokk Verdal
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Ålesund
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Molde
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Trondheim
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Verdal
Logistikkoperatør 2 sem Ålesund
Logistikkoperatør 2 sem Molde
Logistikkoperatør 2 sem Trondheim
Logistikkoperatør 2 sem Verdal
IKT-servicemedarbeider Ålesund
IKT-servicemedarbeider Molde
IKT-servicemedarbeider Trondheim
IKT-servicemedarbeider Verdal
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Ålesund
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Molde
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Trondheim
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Verdal

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Folkeuniversitetet.