Luftfartsutdanning Sør AS favoritt ikon

Privat
Andre
901 63 111
Studiestedet venter på akkreditering hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Se institusjonens nettside for informasjon om kurs. 

Inntil studietilbudene er akkrediterte av NOKUT heter selskapet Luftfartsutdanning Sør AS. Ved godkjenning blir navnet endret til Luftfartshøyskolen, LFHS.

Her ligger skolen

4657 Kjevik