Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) er en del av VID vitenskapelige høgskole (VID Tromsø) og er organisert som et senter i Fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag i VID. KUN har lokaler ved Siva innovasjonssenter i Tromsø.

KUN tilbyr tverrfaglig praktisk-teologisk utdanning til henholdsvis diakon, kateket og prest og et årsstudium til kirkemusiker. Utdanningen tas samlingsbasert på deltid ved siden av jobb eller andre studier.

Les mer om studietilbudet på  https://www.vid.no/byer/tromso/

Kirkelig utdanningssenter nord/ VID Tromsø

Telefon: 99090005

Studiesteder:

  • Kirkelig utdanningssenter i nord Tromsø

Utdanningstilbud