Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) ble 1.9.18 en del av VID vitenskapelige høgskole og er organisert som et senter i Fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag i VID. KUN har lokaler ved Siva innovasjonssenter i Tromsø.

KUN tilbyr tverrfaglig praktisk kirkelig utdanning til henholdsvis diakon, kateket, kirkemusiker/kantor og prest. Studietilbudene består av en første del (PKI) og en annen del (PKII). Hver av dissedelene består av emner som til sammen utgjør 30 stp. PKI og PKII tas vanligvis samlingsbasert på deltid ved siden av jobb eller andre studier.

Les mer om studietilbudet på VIDs hjemmeside.

Kirkelig utdanningssenter i nord

Telefon: 99090005

Studiesteder:

  • Kirkelig utdanningssenter i nord Tromsø

Utdanningstilbud