×

Varselmelding

Denne utdanningsinstitusjonen har fusjonert med VID vitenskapelige høgskole

Kirkelig utdanningssenter i nord favoritt ikon

Offentlig
Universitet og høgskole
Kirkelig utdanningssenter i nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) i Tromsø gir praktisk-kirkelig utdanning for prester, diakoner, kantorer/organister og kateketer.

Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) ble 1.9.18 en del av VID vitenskapelige høgskole og er organisert som et senter i Fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag i VID. KUN har lokaler ved Siva innovasjonssenter i Tromsø.

KUN tilbyr tverrfaglig praktisk kirkelig utdanning til henholdsvis diakon, kateket, kirkemusiker/kantor og prest. Studietilbudene består av en første del (PKI) og en annen del (PKII). Hver av dissedelene består av emner som til sammen utgjør 30 stp. PKI og PKII tas vanligvis samlingsbasert på deltid ved siden av jobb eller andre studier.

Les mer om studietilbudet på VIDs hjemmeside

Her ligger skolen

Forskningsparken
9037 Tromsø