Kirkelig utdanningssenter i nord favoritt ikon

Universitet og høgskole
Offentlig
1 studier
Kirkelig utdanningssenter i nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) i Tromsø gir ettårig praksisrettet utdanning til diakon, kateket, kantor og prest. Utdanningen legger vekt på tverrfaglighet, nordnorske forhold og praksisorientering i virksomheten.

KUN er lokalisert til Siva innovasjonssenter på campus til UiT Norges arktiske universitet. 

Her ligger skolen

Forskningsparken
9037 Tromsø

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Ettårig praktisk-kirkelig utdanning til prest, organist, diakon og kateket Årsstudium Kirkelig utdanningssenter i nord Tromsø Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Ettårig praktisk-kirkelig utdanning til prest, organist, diakon og kateket Årsstudium Kirkelig utdanningssenter i nord Tromsø Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Ettårig praktisk-kirkelig utdanning til prest, organist, diakon og kateket Årsstudium Kirkelig utdanningssenter i nord Tromsø Lokalt opptak Lokalt opptak