Kunstskolen i Rogaland favoritt ikon

Fagskole
Privat
48 studenter
1 studier
51 51 00 00
KUNSTSKOLEN I ROGALAND KIR ligger sentralt i Stavanger. Med få studenter, proffe kunstnere som lærere og bra lokaler er dette et supert sted å begynne å studere kunst!

Skolen har en lang historie helt tilbake til 1957, den har endret seg mye siden den gangen og i dag er den en 2 årig fagskole. Fagskole vil si at den gir yrkesrettet utdanning innen billedkunst. Du blir introdusert til teknikker, tema, metoder og verktøy som gjør at du kan være selvlærende. Dette trenger du dersom du starter innen et kreativt fag etter skolen men også om du studerer videre ved en kunsthøyskole. Skolen er unik fordi den har en fast stab av lærere som arbeider deltid, resten av tiden er de selvstendige kunstnere på nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg har vi flere gjestelærere som tilfører oss sin spesialkunnskap. Gjestelærerne gjør at vi kan være fleksible og slik blir utdanningsforløpet hos oss noe du som student kan påvirke og samtidig kan vi i tillegg til det grunnleggende gi deg undervisning som er helt relevant for samtiden.

Studentmiljøet er godt og hver student har gode arbeidsforhold. Med litt over 40 studenter har hver student ca 50m2 hver i fellesareal, verksted og arbeidsplasser. Skolen er tigjengelig fra 07-24 hver dag. Kun stengt for renovering om sommeren. Det er alltid tilgjengelig verktsteder, data-lab, mørkerom og et auditorium til filmvisning etc. Studentene er medlem i Studentsamskipnaden i Stavanger og har mulighet til å søke studentbolig, barnehageplass, bruke SiS sine helsetilbud og sportsenter. Husk å søke SIS om studentbolig før 15.april for å være med i hovedinntaket. Det er stor pågang for å få slik bolig.

Undervisningen er prosjektbasert. Det vil si at i en gitt periode fra 1 - 4 uker så har du en lærer og et tema/teknikk. I løpet av en uke er dette undervisningsforløpet kun avbrudt av 2,5t kritisk teori, en kunstner presentasjon og et allmøte. Undervisningen er verkstedsbasert og læringen er erfaringsbasert. Det er teori, forelesninger, arbeid på bibliotek og internettet som endel av et undervisningsforløp. Dette er organisert av den enkelte lærer sammen med studentene.

Første året er mer kollektivt det vil si at man lærer i gruppe. Men hver enkelt student har forskjellig bakgrunnskunnskap derfor vil hver enkelt starte på sitt nivå og utvikle seg derfra. Eksempel på prosjektperioder i 1.semester; tegning, maleri, foto, datagrafikk, skulptur, streetart, konsept/idé/relasjonell-kunst og en studietur som er inkludert. Etter jul i 2.semester så er der en periode hvor vi har 8 forskjellige forløp og studentene kan hver velge 4 av de; foto, tegning, maleri, video, støpng av objekt, 3D program på data, modellbygging, grafikk. I tillegg har de tegning, dokumentasjonsfoto, performance, selvstendig prosjekt. Fagene kan variere.

Andre året er mer individuelt rettet. I 3.semester er det to lange valgfagsperidoder hvor studentene velger mellom overskriftene 2D (flate), 3D (rom) og 10D (tidsbasert). Det er en blanding av øvelse, tilbud om tekniske kurs og selvstendig arbeid. I tillegg har de perioder med Fordypning/inspirasjon til eget prosekt, street art, skrivekurs (skrive om egen/andres kunst) og tegning. I 4.semester er det noen kurs i å skrive søknad, etableringskurs, fotodokumentasjonskurs, resten er ukentlig 1:1 veiledning og felles møter i klassen rundt felles problemstillinger. Studentene velger selv hva de vil jobbe med. De lager en prosjektbeskrivelse og produserer arbeid til avgangsutstillingen. Avgangsutstillingen blir holdt ved et profesjonelt visningssted. I 2012 og 2013 ved Stavanger Kunstforening.

Etter hver prosjektperiode er det gjennomganger, etter hvert semester er det en muntlig eksamen rundt arbeid som studenten har laget. Dette gjør at vi kan gi fortløpende tilbakemeldinger og sikre at du blir sett og så har vi et vintemål hvor vi kan gi fagskolepoeng når det blir innført.

Med dette opplegget har vi en baktanke om din læring, fra opptaksprøven til avgangsutstilling og eksamen. Alt er lagt opp slik at det du lærer er det du har bruk for om du skal være selvstendig innen kunstfag - men vi tror denne selvstendigheten også kan kobles med helt andre fagområder.

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Visuelle kunstfag Fagskole Kunstskolen i Rogaland Stavanger
Tittel Fagretning Studiested
Visuelle kunstfag Kunst, kultur, design og håndverk
  • Kunstskolen i Rogaland Stavanger