Kunst- og designhøgskolen i Bergen favoritt ikon

Vi tilbyr høyeste utdanning i Norge på feltene kunst og design, sikre at utdanningen er basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og erfaringskunnskap, drive kunst- og designfaglig utviklingsarbeid og forskning, formidle kunnskap om virksomheten, utbre forståelse for kunst og design og være aktiv i debatten om hvilken rolle kunst og design spiller i dagens og fremtidens samfunn og gi eller organisere tilbud om etter- og videreutdanning.