Utdanningstilbud

Viser 4 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i bærekraftsøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Desentralisert - Kongsvinger GENS Alle Alle
Bachelor i regnskap og økonomirådgivning - nettbasert Bachelor og høgskolekandidat Annet studiested GENS Alle 52.00
Bachelor i sykepleie - Kongsvinger Bachelor og høgskolekandidat Desentralisert - Kongsvinger NO3MA3 Alle Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon - nettbasert Bachelor og høgskolekandidat Annet studiested GENS Alle 52.50

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.