Utdanningstilbud

Viser 33 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Administrasjon og ledelse | årsstudium Årsstudium og kortere Haugesund
Anestesisykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Stord
Branningeniør Bachelor og høgskolekandidat Haugesund HING Alle Alle
Brannsikkerhet | deltid Master og høyere Haugesund
Brannsikkerhet | heltid Master og høyere Haugesund
Datateknologi | ph.d. Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Intensivsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Klinisk sykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen Master og høyere Haugesund
Maritime Management Bachelor og høgskolekandidat Haugesund
Maritime operasjoner Master og høyere Haugesund
Maskiningeniør | Haugesund Bachelor og høgskolekandidat Haugesund HING Alle Alle
Master of Science in Business Master og høyere Bergen, Haugesund, Sogndal
Nautikk | y-vei Bachelor og høgskolekandidat Haugesund
Nautikk med integrert praksis Bachelor og høgskolekandidat Haugesund MARTE 43.70 47.60

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing