Utdanningstilbud

Viser 14 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Andrespråkspedagogikk Årsstudium og kortere Stord
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Førde, Haugesund, Stord
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsstudium og kortere Sogndal
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsstudium og kortere Sogndal
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | deltid Årsstudium og kortere Sogndal, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag | deltid Årsstudium og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Psykososialt arbeid med barn og unge Årsstudium og kortere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Førde, Sogndal
Samhandling og folkehelse Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Spesialpedagogikk i barnehagen Årsstudium og kortere Sogndal
Vernepleie | desentralisert | deltid Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Sogndal
Vernepleie, Sogndal, deltid GENS 32.10 48.00
Vernepleie, Haugesund, deltid GENS 37.00 49.10

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing