Med 17 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Bergen
 • Førde
 • Sogndal
 • Stord
 • Haugesund
 • Nettstudier

Utdanningstilbud

Det er 20 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking Årsenhet og kortere Sogndal
Engelsk Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsenhet og kortere Sogndal
From Mountain to Fjord Årsenhet og kortere Sogndal
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsenhet og kortere Sogndal
Geofarar og klimaendringar Årsenhet og kortere Sogndal
Gratis nettkurs i bærekraftig reiseliv 7,5 stp: Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling Årsenhet og kortere Sogndal
Historie | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal
Historie, årsstudium GENS Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert GENS Alle Alle
Innovasjon og studentbedrift 1 Årsenhet og kortere Førde, Sogndal
Jus Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Personlig trener Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | deltid Årsenhet og kortere Sogndal, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | heltid Årsenhet og kortere Sogndal
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag | deltid Årsenhet og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole Årsenhet og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Reiselivsledelse | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal
Samfunnsfag | Sogndal Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Sang og stemmebruk Årsenhet og kortere Sogndal
Spesialpedagogikk i barnehagen Årsenhet og kortere Sogndal
Ungdomssosiologi | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle