Heimevernets befalsskole favoritt ikon

​Heimevernets befalsskole ble opprettet 1. august 2006. Da ble det tatt opp elever til en UB-klasse og en BS linje. Skolen skal ha to UB kull og ett BS kull i løpet av hvert utdanningsår.​​​

HV-avdelingene er den eneste lokale militære beredskapen som beskytter sivilbefolkning og viktige sivile installasjoner hvis en konflikt eller en krise oppstår. Heimevernet utdanner dyktige soldater og befal som skal kunne beskytte både sivilbefolkning og sivile installasjoner samtidig som de yter militær motstand.

Her ligger skolen