Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling favoritt ikon

Høgskole
Privat
150 studenter
6 studier

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr Nordens einaste bachelorgrad i nyskaping og samfunnsutvikling, og fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap.

Høgskulen ligg i Rogaland Landbrukspark i Klepp kommune, eit av landets fremste kompetansesenter for landbruk.

Høgskulen er organisert som eit andelslag, og er eigd av regionale forvaltingsaktørar samt bedrifter og organisasjonar i landbruket, lokalt og regionalt. HLB skal vera ein leiande kunnskapsleverandør for levande og livskraftige bygdesamfunn.

Studiane ved HLB er nett- og samlingsbaserte. Dette gjer høgskulen tilgjengeleg for studentar frå heile landet. Det er kortare samlingar frå september til mai/juni, og studiane kan gjennomførast på heiltid eller deltid.

Alle studiar er godkjende for lån/ stipend i Lånekassen. Det er ei studieavgift, som Lånekassen kan dekke.

 

Her ligger skolen

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i nyskaping Bachelor, 3 år Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Hest i næring Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskap og utvikling Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyskaping og utviklingsarbeid Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunn og utviklingsarbeid Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og leiing Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Hest i næring Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskap og utvikling Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyskaping og utviklingsarbeid Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunn og utviklingsarbeid Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og leiing Lavere nivå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i nyskaping Bachelor, 3 år Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Klepp stasjon Lokalt opptak Lokalt opptak