Fagskolen AOF favoritt ikon

I 2011 flyttet AOF Haugaland inn i et nytt, flott kurssenter i Haraldsg. 190 i Haugesund. Bygget ligger i kvartalet nord for Bytunet, og AOF Haugaland holder til i 3. og 4. etg., med inngang fra sørsiden av bygget. Bygget er sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon og med parkeringshus like i nærheten. Senteret vårt kan tilby deltakere, studenter og lærere flotte, lyse lokaler. I undervisningsrommene finnes topp moderne utstyr og trådløst nettverk. For oss er det svært viktig at kursdeltakerne skal trives og ha gode læringsforhold.

AOF Haugaland har et omfattende tilbud av kurs- og utdanningstilbud. Mange av dem tilbys jevnlig som åpne kurs, andre arrangeres på oppdrag av bedrifter og organisasjoner. I tillegg skreddersyr vi kurs og utdanning for den enkelte bedrift og organisasjon.
AOF Haugaland er den største videregående skole for voksne i vår region og vi er den tredje største fagskolen i landet innen helse- og oppvekst.

Her ligger skolen

Haraldsgt. 190
5525 Haugesund
Indre Eide
4250 Kopervik
Litlehagen
5580 Ølen
Prof. Olav Hanssens veg 7a
4021 Stavanger
Arne Garborgsveg 30
4340 Bryne
Markens gate 13
4611 Kristiansand
Postboks 38
4349 Bryne
Østensbuveien 80
4848 Arendal
Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal
 • AOF Haugaland
 • En pc i et klasserom
 • Pauserom
 • Utsikten fra takterrassen

Utdanninger

Tittel Studiested
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Arendal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
Barn med særskilte behov
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Arendal
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - dag
 • AOF Haugaland Haugesund
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - kveld
 • AOF Haugaland Haugesund
Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering
 • AOF Haugaland Haugesund
Bedriftsinterne kurs og skreddersøm
 • AOF Haugaland Haugesund
Byggdrifterfaget VG3
 • AOF Haugaland Haugesund
Demensomsorg
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Bryne
Engelsk VG1
 • AOF Haugaland Haugesund
Engelsk VG1 for minoritetsspråklige
 • AOF Haugaland Haugesund
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
 • AOF Haugaland Arendal
Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1
 • AOF Haugaland Haugesund
Fysikk 1
 • AOF Haugaland Haugesund
Helse, miljø og sikkerhet
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
Helsearbeiderfaget VG2 - dag
 • AOF Haugaland Haugesund
Helsearbeiderfaget VG2 - kveld
 • AOF Haugaland Haugesund
Historie VG3
 • AOF Haugaland Haugesund
Historie VG3 påbygg
 • AOF Haugaland Haugesund
Ingeniørpakken - realfag
 • AOF Haugaland Haugesund
Kjemiprosess VG3
 • AOF Haugaland Haugesund
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
Kroniske sykdommer
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
 • AOF Haugaland Arendal
Logistikkfaget VG3
 • AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 1P
 • AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 1P
 • AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 1P+2P - Haugesund
 • AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 2P
 • AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 2PY påbygg
 • AOF Haugaland Haugesund
Matematikk R1
 • AOF Haugaland Haugesund
Matematikk R2
 • AOF Haugaland Haugesund
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
Naturfag inkludert lab påbygg VG3
 • AOF Haugaland Haugesund
Naturfag inkludert lab. VG1
 • AOF Haugaland Haugesund
Norsk VG1 - VG2 - VG3 - minoritetsspråklige
 • AOF Haugaland Haugesund
Norsk Vg1-Vg2-Vg3
 • AOF Haugaland Haugesund
Norsk VG3 Påbygg
 • AOF Haugaland Haugesund
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
 • AOF Haugaland Haugesund
Påbygg VG3 - for yrkesfag
 • AOF Haugaland Haugesund
Psykisk helsearbeid
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Jæren
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
Regnskapsskolen
 • AOF Haugaland Haugesund
Rehabilitering
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
Salgsfaget VG3
 • AOF Haugaland Haugesund
Samfunnsfag Vg2 - dag - Haugesund
 • AOF Haugaland Haugesund
Studiekompetanse 23/5-regelen
 • AOF Haugaland Haugesund
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
Veiledning av lærlinger
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget
 • AOF Haugaland Haugesund
Vg3 Renholdsoperatørfaget - kveld
 • AOF Haugaland Haugesund
Yrkessjafør VG3
 • AOF Haugaland Haugesund
Tittel Fagretning Studiested
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Arendal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
Barn med særskilte behov Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Arendal
Demensomsorg Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Bryne
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Karmøy
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
 • AOF Haugaland Arendal
Helse, miljø og sikkerhet Andre fagskolestudier
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
Kreftomsorg og lindrende pleie Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
Kroniske sykdommer Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
 • AOF Haugaland Arendal
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Oppvekst og miljø
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
 • AOF Haugaland Haugesund
Psykisk helsearbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Jæren
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
Rehabilitering Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
Veiledning av lærlinger Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Haugaland Haugesund
 • AOF Haugaland Ølen
 • AOF Haugaland Stavanger
 • AOF Haugaland Kristiansand
 • AOF Haugaland Bryne
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Påbygg VG3 - for yrkesfag AOF Haugaland Haugesund
Engelsk VG1 AOF Haugaland Haugesund
Historie VG3 AOF Haugaland Haugesund
Historie VG3 påbygg AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 1P AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 1P AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 1P+2P - Haugesund AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 2PY påbygg AOF Haugaland Haugesund
Naturfag inkludert lab. VG1 AOF Haugaland Haugesund
Naturfag inkludert lab påbygg VG3 AOF Haugaland Haugesund
Norsk Vg1-Vg2-Vg3 AOF Haugaland Haugesund
Norsk VG3 Påbygg AOF Haugaland Haugesund
Norsk VG1 - VG2 - VG3 - minoritetsspråklige AOF Haugaland Haugesund
Samfunnsfag Vg2 - dag - Haugesund AOF Haugaland Haugesund
Helsearbeiderfaget VG2 - dag AOF Haugaland Haugesund
Byggdrifterfaget VG3 AOF Haugaland Haugesund
Engelsk VG1 for minoritetsspråklige AOF Haugaland Haugesund
Matematikk 2P AOF Haugaland Haugesund
Studiekompetanse 23/5-regelen AOF Haugaland Haugesund
Ingeniørpakken - realfag AOF Haugaland Haugesund
Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1 AOF Haugaland Haugesund
Fysikk 1 AOF Haugaland Haugesund
Matematikk R1 AOF Haugaland Haugesund
Matematikk R2 AOF Haugaland Haugesund
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - dag AOF Haugaland Haugesund
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - kveld AOF Haugaland Haugesund
Helsearbeiderfaget VG2 - kveld AOF Haugaland Haugesund
Kjemiprosess VG3 AOF Haugaland Haugesund
Vg3 Renholdsoperatørfaget - kveld AOF Haugaland Haugesund
Regnskapsskolen AOF Haugaland Haugesund
Logistikkfaget VG3 AOF Haugaland Haugesund
Salgsfaget VG3 AOF Haugaland Haugesund
Yrkessjafør VG3 AOF Haugaland Haugesund
Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget AOF Haugaland Haugesund
Bedriftsinterne kurs og skreddersøm AOF Haugaland Haugesund
Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering AOF Haugaland Haugesund
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Karmøy, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Kristiansand, AOF Haugaland Arendal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Karmøy, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Kristiansand
Barn med særskilte behov Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Karmøy, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Kristiansand, AOF Haugaland Arendal
Demensomsorg Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Karmøy, AOF Haugaland Ølen, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Bryne
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Karmøy, AOF Haugaland Ølen, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Kristiansand, AOF Haugaland Bryne, AOF Haugaland Arendal
Helse, miljø og sikkerhet Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Kristiansand
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Ølen
Kroniske sykdommer Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Ølen, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Kristiansand, AOF Haugaland Bryne, AOF Haugaland Arendal
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Kristiansand, AOF Haugaland Bryne
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Fagskole AOF Haugaland Haugesund
Psykisk helsearbeid Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Jæren, AOF Haugaland Kristiansand, AOF Haugaland Bryne
Rehabilitering Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Ølen, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Kristiansand, AOF Haugaland Bryne
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Ølen
Veiledning av lærlinger Fagskole AOF Haugaland Haugesund, AOF Haugaland Ølen, AOF Haugaland Stavanger, AOF Haugaland Kristiansand, AOF Haugaland Bryne

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved AOF Norge.