Fagskolen AOF favoritt ikon

I 2011 flyttet AOF Haugaland inn i et nytt, flott kurssenter i Haraldsg. 190 i Haugesund. Bygget ligger i kvartalet nord for Bytunet, og AOF Haugaland holder til i 3. og 4. etg., med inngang fra sørsiden av bygget. Bygget er sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon og med parkeringshus like i nærheten. Senteret vårt kan tilby deltakere, studenter og lærere flotte, lyse lokaler. I undervisningsrommene finnes topp moderne utstyr og trådløst nettverk. For oss er det svært viktig at kursdeltakerne skal trives og ha gode læringsforhold.

AOF Haugaland har et omfattende tilbud av kurs- og utdanningstilbud. Mange av dem tilbys jevnlig som åpne kurs, andre arrangeres på oppdrag av bedrifter og organisasjoner. I tillegg skreddersyr vi kurs og utdanning for den enkelte bedrift og organisasjon.
AOF Haugaland er den største videregående skole for voksne i vår region og vi er den tredje største fagskolen i landet innen helse- og oppvekst.

Her ligger skolen

Haraldsgt. 190
5525 Haugesund
Indre Eide
4250 Kopervik
Litlehagen
5580 Ølen
Prof. Olav Hanssens veg 7a
4021 Stavanger
Arne Garborgsveg 30
4340 Bryne
Markens gate 13
4611 Kristiansand
Postboks 38
4349 Bryne
Østensbuveien 80
4848 Arendal
Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal
Griegs gate 40
4200 Sauda
GNR 281 BNR 19 Litlehagen 2
5580 Ølen
Griegs gate 40
4200 Sauda
Vikahaugane
5411 Stord
  • AOF Haugaland
  • En pc i et klasserom
  • Pauserom
  • Utsikten fra takterrassen

Utdanninger

Tittel Studiested
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Arendal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Karmøy
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Arendal
Barn med særskilte behov
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Karmøy
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Arendal
  • AOF Fagskolen Lyngdal
  • AOF Fagskolen Sauda
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - dag
  • AOF Fagskolen Haugesund
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - kveld
  • AOF Fagskolen Haugesund
Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering
  • AOF Fagskolen Haugesund
Bedriftsinterne kurs og skreddersøm
  • AOF Fagskolen Haugesund
Byggdrifterfaget VG3
  • AOF Fagskolen Haugesund
Demensomsorg
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Karmøy
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Sauda
Effektivisering- og forbedringsledelse
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
Engelsk VG1
  • AOF Fagskolen Haugesund
Engelsk VG1 for minoritetsspråklige
  • AOF Fagskolen Haugesund
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Karmøy
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Arendal
Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1
  • AOF Fagskolen Haugesund
Fysikk 1
  • AOF Fagskolen Haugesund
Helse, miljø og sikkerhet
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
Helsearbeiderfaget VG2 - dag
  • AOF Fagskolen Haugesund
Helsearbeiderfaget VG2 - kveld
  • AOF Fagskolen Haugesund
Historie VG3
  • AOF Fagskolen Haugesund
Historie VG3 påbygg
  • AOF Fagskolen Haugesund
Ingeniørpakken - realfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
Kjemiprosess VG3
  • AOF Fagskolen Haugesund
Kreftomsorg og lindrende pleie
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
Kroniske sykdommer
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Arendal
Logistikkfaget VG3
  • AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 1P
  • AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 1P
  • AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 1P+2P - Haugesund
  • AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 2P
  • AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 2PY påbygg
  • AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk R1
  • AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk R2
  • AOF Fagskolen Haugesund
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Stord
Naturfag inkludert lab påbygg VG3
  • AOF Fagskolen Haugesund
Naturfag inkludert lab. VG1
  • AOF Fagskolen Haugesund
Norsk VG1 - VG2 - VG3 - minoritetsspråklige
  • AOF Fagskolen Haugesund
Norsk Vg1-Vg2-Vg3
  • AOF Fagskolen Haugesund
Norsk VG3 Påbygg
  • AOF Fagskolen Haugesund
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
  • AOF Fagskolen Haugesund
Påbygg VG3 - for yrkesfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
Psykisk helsearbeid
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Lyngdal
Regnskapsskolen
  • AOF Fagskolen Haugesund
Rehabilitering
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
Salgsfaget VG3
  • AOF Fagskolen Haugesund
Samfunnsfag Vg2 - dag - Haugesund
  • AOF Fagskolen Haugesund
Studiekompetanse 23/5-regelen
  • AOF Fagskolen Haugesund
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
Veiledning av lærlinger
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Lyngdal
Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget
  • AOF Fagskolen Haugesund
Vg3 Renholdsoperatørfaget - kveld
  • AOF Fagskolen Haugesund
Tittel Fagretning Studiested
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Arendal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Karmøy
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Arendal
Barn med særskilte behov Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Karmøy
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Arendal
  • AOF Fagskolen Lyngdal
  • AOF Fagskolen Sauda
Demensomsorg Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Karmøy
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Sauda
Effektivisering- og forbedringsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Karmøy
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Arendal
Helse, miljø og sikkerhet Andre fagskolestudier
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
Kreftomsorg og lindrende pleie Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
Kroniske sykdommer Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Arendal
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Oppvekst og miljø
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Stord
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
  • AOF Fagskolen Haugesund
Psykisk helsearbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Lyngdal
Rehabilitering Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
Veiledning av lærlinger Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • AOF Fagskolen Haugesund
  • AOF Fagskolen Ølen
  • AOF Fagskolen Stavanger
  • AOF Fagskolen Kristiansand
  • AOF Fagskolen Bryne
  • AOF Fagskolen Lyngdal
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Påbygg VG3 - for yrkesfag AOF Fagskolen Haugesund
Engelsk VG1 AOF Fagskolen Haugesund
Historie VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Historie VG3 påbygg AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 1P AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 1P AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 1P+2P - Haugesund AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 2PY påbygg AOF Fagskolen Haugesund
Naturfag inkludert lab. VG1 AOF Fagskolen Haugesund
Naturfag inkludert lab påbygg VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Norsk Vg1-Vg2-Vg3 AOF Fagskolen Haugesund
Norsk VG3 Påbygg AOF Fagskolen Haugesund
Norsk VG1 - VG2 - VG3 - minoritetsspråklige AOF Fagskolen Haugesund
Samfunnsfag Vg2 - dag - Haugesund AOF Fagskolen Haugesund
Helsearbeiderfaget VG2 - dag AOF Fagskolen Haugesund
Byggdrifterfaget VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Engelsk VG1 for minoritetsspråklige AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 2P AOF Fagskolen Haugesund
Studiekompetanse 23/5-regelen AOF Fagskolen Haugesund
Ingeniørpakken - realfag AOF Fagskolen Haugesund
Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1 AOF Fagskolen Haugesund
Fysikk 1 AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk R1 AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk R2 AOF Fagskolen Haugesund
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - dag AOF Fagskolen Haugesund
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - kveld AOF Fagskolen Haugesund
Helsearbeiderfaget VG2 - kveld AOF Fagskolen Haugesund
Kjemiprosess VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Vg3 Renholdsoperatørfaget - kveld AOF Fagskolen Haugesund
Regnskapsskolen AOF Fagskolen Haugesund
Logistikkfaget VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Salgsfaget VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Yrkessjafør VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget AOF Fagskolen Haugesund
Bedriftsinterne kurs og skreddersøm AOF Fagskolen Haugesund
Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering AOF Fagskolen Haugesund
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand, AOF Fagskolen Arendal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Karmøy, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand, AOF Fagskolen Arendal
Barn med særskilte behov Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Karmøy, AOF Fagskolen Ølen, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand, AOF Fagskolen Arendal, AOF Fagskolen Lyngdal , AOF Fagskolen Sauda
Demensomsorg Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Karmøy, AOF Fagskolen Ølen, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Bryne, AOF Fagskolen Sauda
Effektivisering- og forbedringsledelse Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Stavanger
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Karmøy, AOF Fagskolen Ølen, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand, AOF Fagskolen Bryne, AOF Fagskolen Arendal
Helse, miljø og sikkerhet Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Ølen
Kroniske sykdommer Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Ølen, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand, AOF Fagskolen Bryne, AOF Fagskolen Arendal
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand, AOF Fagskolen Bryne, AOF Fagskolen Stord
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Fagskole AOF Fagskolen Haugesund
Psykisk helsearbeid Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand, AOF Fagskolen Bryne, AOF Fagskolen Lyngdal
Rehabilitering Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Ølen, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand, AOF Fagskolen Bryne
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Ølen
Veiledning av lærlinger Fagskole AOF Fagskolen Haugesund, AOF Fagskolen Ølen, AOF Fagskolen Stavanger, AOF Fagskolen Kristiansand, AOF Fagskolen Bryne, AOF Fagskolen Lyngdal

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Påbygg VG3 - for yrkesfag AOF Fagskolen Haugesund
Engelsk VG1 AOF Fagskolen Haugesund
Historie VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Historie VG3 påbygg AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 1P AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 1P AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 1P+2P - Haugesund AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 2PY påbygg AOF Fagskolen Haugesund
Naturfag inkludert lab. VG1 AOF Fagskolen Haugesund
Naturfag inkludert lab påbygg VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Norsk Vg1-Vg2-Vg3 AOF Fagskolen Haugesund
Norsk VG3 Påbygg AOF Fagskolen Haugesund
Norsk VG1 - VG2 - VG3 - minoritetsspråklige AOF Fagskolen Haugesund
Samfunnsfag Vg2 - dag - Haugesund AOF Fagskolen Haugesund
Helsearbeiderfaget VG2 - dag AOF Fagskolen Haugesund
Byggdrifterfaget VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Engelsk VG1 for minoritetsspråklige AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk 2P AOF Fagskolen Haugesund
Studiekompetanse 23/5-regelen AOF Fagskolen Haugesund
Ingeniørpakken - realfag AOF Fagskolen Haugesund
Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1 AOF Fagskolen Haugesund
Fysikk 1 AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk R1 AOF Fagskolen Haugesund
Matematikk R2 AOF Fagskolen Haugesund
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - dag AOF Fagskolen Haugesund
Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 - kveld AOF Fagskolen Haugesund
Helsearbeiderfaget VG2 - kveld AOF Fagskolen Haugesund
Kjemiprosess VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Vg3 Renholdsoperatørfaget - kveld AOF Fagskolen Haugesund
Regnskapsskolen AOF Fagskolen Haugesund
Logistikkfaget VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Salgsfaget VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Yrkessjafør VG3 AOF Fagskolen Haugesund
Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget AOF Fagskolen Haugesund
Bedriftsinterne kurs og skreddersøm AOF Fagskolen Haugesund
Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering AOF Fagskolen Haugesund

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved AOF Norge.