HAKU - Hardanger Kunstskule favoritt ikon

Opplæringa ved HAKU legg vekt på handverk og materialkunnskap som grunnleggjande for å kunne skape kunst av god kvalitet. Undervisninga vil vektleggje kreativitet og eksperimentering, samt opplæring i ulike teknikkar.

Her ligger skolen

Grovagjelet 7
5600 Norheimsund