Gauldal fagskole favoritt ikon

Fagskole
Offentlig
1 studier

Fra høsten 2009 tilbys Fagskole innen Kart- og oppmåling. Studiet har opptak hvert annet år. Neste opptak er høsten 2013.

Her ligger skolen

Basmoen 7
7291 Støren