Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik favoritt ikon

Fagskole
Offentlig
39 studier

Her ligger skolen

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Utdanninger

Tittel Studiested
Anlegg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Anlegg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Installasjon, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Installasjon, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg og treteknikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg og treteknikk, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygningsvern, 1/2 år, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Demens og alderspsykiatri, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Drift og sikkerhet, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Drift og sikkerhet, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Elkraft - forsøk om ny faglig ansvarligrettet fagskoleutdanning, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Elkraft - forsøk om ny faglig ansvarligrettet fagskoleutdanning, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
FDV-utdanning (forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger), nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Forvaltning, drift og vedlikehold, ettårig, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kompositt- og plastbearbeiding, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kreftomsorg og lindrende pleie, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Natur- og kulturbasert entreprenørskap, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Planteprod./driftsledelse, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Planteprod./driftsledelse, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Planteproduksjon og driftsledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Rehabilitering, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Økologisk landbruk, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Økonomi og ledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Tittel Studiested
Anlegg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Anlegg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Installasjon, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Installasjon, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg og treteknikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg og treteknikk, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygningsvern, 1/2 år, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Demens og alderspsykiatri, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Drift og sikkerhet, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Drift og sikkerhet, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Elkraft - forsøk om ny faglig ansvarligrettet fagskoleutdanning, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Elkraft - forsøk om ny faglig ansvarligrettet fagskoleutdanning, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
FDV-utdanning (forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger), nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Forvaltning, drift og vedlikehold, ettårig, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kompositt- og plastbearbeiding, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kreftomsorg og lindrende pleie, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Natur- og kulturbasert entreprenørskap, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Planteprod./driftsledelse, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Planteprod./driftsledelse, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Planteproduksjon og driftsledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Rehabilitering, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Økologisk landbruk, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Økonomi og ledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Fagskolen Innlandet.