AOF Fagskolen tilbyr stedsbaserte utdanninger i Rogaland, Vestland og Agder. Vi har dyktige og engasjerte forelesere med ulik kompetanse som sammen bidrar til å gi gode utdanninger.

AOF Fagskolen har en fagområdeakkreditering innen helse- og oppvekstfag. Vi kan opprette nye fagskoleutdanninger innenfor denne sektoren på steder der arbeidslivet måtte ønske det/ ha behov for det.

AOF Fagskolen

Telefon: 52 70 90 00

Studiesteder:

 • Arendal
 • Bergen
 • Bryne
 • Eigersund
 • Etne
 • Haugesund
 • Karmøy
 • Kristiansand
 • Lyngdal
 • Sauda/Suldal
 • Sogndal
 • Stavanger
 • Stord
 • Vennesla
 • Ølen
 • Førde
 • Egersund
 • Flekkefjord

Utdanningstilbud

Det er 22 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen Fagskolegrad Kristiansand, Stavanger
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn Fagskolegrad Bergen, Haugesund, Lyngdal, Stavanger
Arbeid med ungdom Fagskolegrad Bergen, Haugesund, Stavanger
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Arendal, Bergen, Haugesund, Kristiansand, Stavanger
Demensomsorg Fagskolegrad Haugesund, Kristiansand, Lyngdal
Effektiviserings- og forbedringsledelse Fagskolegrad Arendal, Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stavanger
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskolestudium Arendal
Helse, miljø og sikkerhet Fagskolegrad Arendal, Bergen, Førde, Haugesund, Kristiansand, Sogndal, Stavanger
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid Fagskolegrad Haugesund, Kristiansand, Stavanger
Klinisk vurderingskompetanse Fagskolegrad Bergen, Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Stavanger
Kontor-, salg- og serviceledelse Fagskolegrad Arendal, Bergen, Førde, Haugesund, Lyngdal, Stavanger
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolegrad Haugesund
Kroniske sykdommer Fagskolegrad Stavanger
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming Fagskolegrad Bergen
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskolegrad Stavanger
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Fagskolegrad Kristiansand
Positiv atferdstøtte (PAS) - i møte med atferd som utfordrer Fagskolestudium Arendal, Haugesund, Kristiansand, Stavanger
Psykisk helsearbeid Fagskolegrad Bergen, Førde, Haugesund, Stavanger
Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren Fagskolestudium Arendal, Bergen, Haugesund, Kristiansand, Stavanger, Stord
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskolegrad Haugesund, Lyngdal