AOF Fagskolen er en underavdeling til AOF Vestlandet – Agder. AOF Fagskolen tilbyr stedsbaserte utdanninger i Rogaland, Vestland og Agder. Vi har dyktige og engasjerte forelesere med ulik kompetanse som sammen bidrar til å gi gode utdanninger.

AOF Fagskolen har en fagområdeakkreditering innen helse- og oppvekstfag. Vi kan opprette nye fagskoleutdanninger innenfor denne sektoren på steder der arbeidslivet måtte ønske det/ ha behov for det.

AOF Fagskolen

Telefon: 52 70 90 00

Studiesteder:

 • Arendal
 • Bergen
 • Bryne
 • Eigersund
 • Etne
 • Haugesund
 • Karmøy
 • Kristiansand
 • Lyngdal
 • Sand i Suldal
 • Sauda
 • Sogndal
 • Stavanger
 • Stord
 • Vennesla
 • Ølen
 • Førde
 • Egersund

Utdanningstilbud

Det er 19 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode
Kontor-, salg- og serviceledelse Fagskole Arendal, Bergen, Førde, Haugesund, Stavanger
Demensomsorg Fagskole Bergen, Bryne, Førde, Haugesund, Sauda, Sogndal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn Fagskole Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Stavanger
Barn med særskilte behov Fagskole Bergen, Eigersund, Førde, Haugesund, Stavanger
Kroniske sykdommer Fagskole Arendal, Bergen, Bryne, Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Stavanger
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming Fagskole, Fagskolegrad Bergen F-HEL-MMU0003
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole Haugesund, Stavanger
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Fagskole Haugesund F-HEL-MNL0001
Psykisk helsearbeid Bergen, Bryne, Førde, Haugesund, Lyngdal, Stavanger
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid Fagskole Haugesund, Kristiansand, Sogndal, Stavanger
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskole Bergen, Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Stavanger
Helse, miljø og sikkerhet Fagskole Bergen, Førde, Haugesund, Kristiansand, Sogndal, Stavanger, Stord
Veiledning av lærlinger Fagskole, Fagskolestudium Bergen, Bryne, Førde, Haugesund, Sogndal
Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming Fagskole, Fagskolestudium Bergen, Haugesund, Stavanger
Arbeid med ungdom Fagskole, Fagskolegrad Bergen, Haugesund, Stavanger
Positiv atferdstøtte (PAS) - i møte med atferd som utfordrer Fagskole, Fagskolestudium Arendal, Bergen, Førde, Haugesund, Stavanger
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Haugesund F-HEL-KLP0012
Effektiviserings- og forbedringsledelse Fagskole, Fagskolegrad Bergen, Førde, Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Sogndal, Stavanger
Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen Fagskole, Fagskolegrad Arendal, Bergen, Haugesund, Kristiansand F-HEL-AYB0002