Utdanningstilbud

Viser 20 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Arbeid med ungdom Fagskolegrad Kristiansand, Lyngdal
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Arendal, Bergen, Dalane, Flekkefjord, Førde, Haugesund, Stavanger, Vennesla
Bærekraftig transport- og logistikkledelse Fagskolegrad Bergen, Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Stavanger
Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi Fagskolegrad Kvinesdal, Odda, Ryfylke
Effektiviserings- og forbedringsledelse Fagskolegrad Haugesund, Kristiansand, Stavanger
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskolestudium Bergen
Helse, miljø og sikkerhet Fagskolegrad Arendal, Bergen, Førde, Haugesund, Ryfylke, Stavanger
Klinisk vurderingskompetanse Fagskolegrad Bergen, Førde, Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Odda, Stavanger
Kontor-, salg- og serviceledelse Fagskolegrad Bergen, Haugesund, Stavanger
Kroniske sykdommer Fagskolegrad Stavanger
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Fagskolegrad Bergen
Positiv atferdstøtte (PAS) - i møte med atferd som utfordrer Fagskolestudium Bryne, Dalane, Karmøy, Stavanger
Psykisk helsearbeid Fagskolegrad Bergen, Stavanger
Renholdsledelse Fagskolegrad Bergen, Bryne, Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Stavanger
Traumer og traumehåndtering i helsesektoren Fagskolestudium Arendal, Førde, Haugesund, Kristiansand
Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren Fagskolegrad Arendal, Bergen, Haugesund, Kristiansand, Stavanger
Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren Fagskolestudium Bergen, Haugesund, Kristiansand, Stavanger, Ølen
Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren Fagskolestudium Bergen, Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Stavanger
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskolegrad Haugesund
Veiledning av lærlinger Fagskolestudium Bergen

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder som driver en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for voksne innen fagskole, videregående opplæring, kompetanse pluss, bedriftsinterne opplæringstiltak og andre kompetansehevende tiltak mot arbeidslivet. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.