Skolen har samarbeid med University of the Arts i London, i tillegg til School of Visual Arts i New York, der studentene fra den toårige fotografutdanningen har mulighet til å bygge på til en bachelorgrad . Ved studiet Visuell innholdsprodusent for nye medier har skolen et samarbeid med det internasjonale kommunikasjonsbyrået iProspect, og majoriteten av lærerstaben kommer herfra. Grunnutdanning i film ledes og undervises av filmfolk med bakgrunn i filmproduksjon, idéutvikling, lys, lyd og klipp. Felles for lærerne, uansett studieretning, er kompetansen fra det å være en del av sine kreative miljøer, med erfaring som selvstendig næringsdrivende og med et spennende kontaktnettverk som de bringer inn i klasserommet.

Ved Bilder Nordic søker vi stadig å følge utviklingen i samfunnet, for å sikre markedsrelevante og moderne utdanninger. Vi tilbyr studier innen fotografi, film, innholdsproduksjon og design, der fokuset er praktisk orientert og yrkesrettet. Ved alle studieretninger tar vi inn bransjeaktører fra de respektive områdene, noe som sikrer en relevant og aktuell utdanning. Alle utdanninger utenom påbyggingsstudiet Foto2 og nettkurset er NOKUT-godkjent og kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.

Bilder Nordic School of Photography

Telefon: 24 14 66 80
www.bildernordic.no

Studiesteder

  • Oslo

Utdanningstilbud

Kategori

Dette lærestedet tilbyr 2 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.