Barratt Due musikkinstitutt favoritt ikon

Privat Høgskole
80 studenter
5 studier
Oppbygging av kompetanse gjennom mange års erfaring har ført til at Barratt Due musikkinstitutt i dag er ledende på talentutvikling i Norge. Unge talenter fra Barratt Due har hevdet seg oppsiktsvekkende godt i en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser, festivaler og konserter.

Musikk kjenner ingen aldersgrenser, bare grader av kvalitet. Barratt Due gir elever og studenter unik mulighet til å møte utfordringer på eget musikalsk nivå, samtidig som man har sosial tilhørighet i et aldersmessig likt miljø; Elever i samspill med eldre studenter og studenter i samspill med profesjonelle utøvere på høyt nivå. På denne måten skapes et kulturelt sentrum hvor musikken som kunstform får den sentrale og naturlige plass, uavhengig av kunstig oppsatte aldersgrenser.

Barratt Due musikkinstitutt har i alle år hatt et sterkt fokus på formidling av det utøvende; på alle nivåer, på tvers av avdelinger og der det er naturlig, også på den profesjonelle arena. Årlig produserer Barratt Due musikkinstitutt i overkant av hundre konserter. I tillegg er en rekke elever og studenter å finne som aktører i norsk musikkliv, som solister med orkestre, på festivaler eller som musikere i ensemble- eller orkestersammenheng. En stadig strøm av nasjonale og internasjonale prisvinnere er en kontinuerlig påminnelse om at instituttet ligger i forkant nasjonalt innen talentutvikling.

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Instrumental- og vokallærerutdanningen - PPU Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - påbyggingsstudium Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkbarnehage - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - master Master, 2 år Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - bachelor Bachelor, 4 år Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Instrumental- og vokallærerutdanningen - PPU Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - påbyggingsstudium Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkbarnehage - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Utøvende musikk - bachelor Bachelor, 4 år Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Utøvende musikk - master Master, 2 år Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Instrumental- og vokallærerutdanningen - PPU Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkbarnehage - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak