AOF Norge favoritt ikon

AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. AOF Norge er hovedkontoret for avdelinger som dekker hele landet fra nord til sør. Se alle avdelinger på AOFs nettsider.

Se studietilbud på de andre avdelingene:

AOF Haugaland

AOF Østfold

Her ligger skolen

Youngsgt. 11
0181 OSLO
Bøleveien 152
3717 Skien
Vest- Telemark vgs avd Seljord Brøløsvegen 2
3840 Seljord
Quality Hotell Grand Farris Storgata 38
3256 Larvik
Hammersborggate 16
0181 Oslo
Skippergata 41
9008 Tromsø
Veste Rosten 81
7075 TIller

Utdanninger

Tittel Studiested
Barn med særskilte behov
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Trondheim
Ernæring i barnehage, skole og SFO (30 studiepoeng)
 • AOF Norge - Skien
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester (30 studiepoeng)
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Larvik
Helse, aldring og aktiv omsorg (60 studiepoeng)
 • AOF Norge - Skien
Helse, miljø og sikkerhet (60 studiepoeng)
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Tromsø
 • AOF Norge - Trondheim
Helse, Miljø og sikkerhet (HMS)
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Tromsø
 • AOF Norge - Trondheim
Kreftomsorg og lindrende pleie (60 studiepoeng)
 • AOF Norge - Skien
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng)
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Trondheim
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming (60 studiepoeng)
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Trondheim
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser (60 studiepoeng)
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Larvik
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (60 studiepoeng)
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
Tittel Fagretning Studiested
Barn med særskilte behov Oppvekst og miljø
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Trondheim
Ernæring i barnehage, skole og SFO (30 studiepoeng) Oppvekst og miljø
 • AOF Norge - Skien
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester (30 studiepoeng) Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Larvik
Helse, aldring og aktiv omsorg (60 studiepoeng) Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Norge - Skien
Helse, miljø og sikkerhet (60 studiepoeng) Andre fagskolestudier
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Tromsø
 • AOF Norge - Trondheim
Helse, Miljø og sikkerhet (HMS) Andre fagskolestudier
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Tromsø
 • AOF Norge - Trondheim
Kreftomsorg og lindrende pleie (60 studiepoeng) Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Norge - Skien
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng) Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Trondheim
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming (60 studiepoeng) Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Trondheim
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser (60 studiepoeng) Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Larvik
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (60 studiepoeng) Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Barn med særskilte behov Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Larvik, AOF Norge - Oslo, AOF Norge - Trondheim
Ernæring i barnehage, skole og SFO (30 studiepoeng) Fagskole AOF Norge - Skien
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester (30 studiepoeng) Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Larvik
Helse, aldring og aktiv omsorg (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge - Skien
Helse, miljø og sikkerhet (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Oslo, AOF Norge - Tromsø, AOF Norge - Trondheim
Kreftomsorg og lindrende pleie (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge - Skien
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Seljord, AOF Norge - Larvik, AOF Norge - Trondheim
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Seljord, AOF Norge - Larvik, AOF Norge - Trondheim
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Seljord, AOF Norge - Larvik
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Seljord