AOF Opplæringskontor er et opplæringskontor innenfor fagene salg, kontor- og administrasjon, sikkerhet, ikt-servicefag og byggdrifter. Vi følger opp lærlinger i våre medlemsbedrifter og tilbyr kurs i fagteori i de ulike fagene. 

Vi har lang erfaring med kursing og opplæring av lærlinger. 

AOF Opplæringskontor

Telefon: 92047693

Studiesteder:

Utdanningstilbud