Agder Kunstfagskole tilbyr 2-årig høyere yrkesfaglig utdanning i Samtidsdans, som vil gi deg 120 studiepoeng. Hovedelementene i utdanningen er dansetekniske fag, kreative fag, bærekraft og entreprenørskap. Fagene er knyttet tett opp mot hverandre i hverdagen og danner grunnlaget for skolens tverrfaglige fokus.

Agder Kunstfagskole

Telefon: 90101988
www.agderkunstfagskole.no

Studiesteder

  • Tvedestrand

Utdanningstilbud

Kategori

  • Fagskole
Dette lærestedet tilbyr 1 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.