Veterinær undersøker storfe med stetoskop.
Yrkesskildring

Veterinær

favoritt ikon

Veterinæren behandlar og førebygger sjukdommar hos dyr, men jobbar og med mattryggleik og dyrevelferd.

Som klinisk veterinær førebygger og behandlar du sjukdomar hos dyr. Dyrlegen gir også råd og rettleiing til dyreeigarar. Mange veterinærar jobbar og med mattryggleik, dyrevelferd, folkehelse og fiskehelse. Desse delane av veterinæryrket er ikkje like kjend som den «tradisjonelle dyrlegen», men er viktige arbeidsområde for veterinærar. 

Veterinærar jobbar ofte tett med dyrepleiarar på smådyrklinikkar. 

Andre vanlege arbeidsområde for ein veterinær:

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • fiskehelse
 • rådgjeving og førebyggande helsearbeid
 • kontroll av produksjon og omsetjing av næringsmiddel
 • laboratoriearbeid
 • undervisning og forsking

Under utdanninga kan du spesialisere deg innan mellom anna akvamedisin, hestemedisin, mattryggleik, produksjonsdyr- og smådyrmedisin. Det er og mogleg å ta ei forskarlinje i veterinærmedisin om du ønsker å bli forskar. 

I Noreg er det Mattilsynet som autoriserer veterinærar. Når du har fullført utdanninga får du tittelen cand.med.vet.

 

Kvar arbeider veterinærar?

Mange veterinærar arbeider i private veterinærpraksisar. Veterinærar arbeider òg i Mattilsynet, oppdrettsnæringa, offentlege departement, legemiddelindustrien, på laboratorium, i interesseorganisasjonar, legemiddelindustri eller forsikringsbransjen. Veterinærar kan også jobbe innan forsking og undervising, til dømes på Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Spesialisering

Veterinærar kan spesialisere seg innan ulike felt.

Sjå spesialiseringar

 • akvakultursjukdommar – fisk
 • hestesjukdommar
 • næringsmiddelhygiene
 • produksjonsdyrsjukdommar – småfe
 • produksjonsdyrsjukdommar – storfe
 • produksjonsdyrsjukdommar – svin
 • produksjonsdyrsjukdommar – fjørfe
 • smådyrsjukdommar – hund og katt

Personlege eigenskapar

Du må vere glad i dyr og menneske, og interessere deg for medisin. Du må like å forstå korleis kroppen er bygd opp, korleis den fungerer og kva som skjer ved sjukdom. Du bør ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid, men også vere sjølvstendig og kunne takle krevjande situasjonar.

Arbeidskvardagen til ein veterinær krev ofte god fysikk. Du må tole at noko kan dukke opp uventa og arbeid på kveld- og nattetid. 

Utdanning

Det veterinærmedisinske studiet ved NMBU er eit profesjonsstudium som fører fram til autorisasjon som veterinær. Studiet tek 5,5 til 6 år.

Det er mogleg å ta veterinærutdanning i utlandet. Mattilsynet gir autorisasjon til veterinærar med utdanning frå andre land.

Les meir om veterinærutdanning i utlandet hos ANSA

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar veterinærutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Veterinær
Heltid
Alle sektorer
960 personer
688 personer
272 personer
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 344 kr
51 070 kr
49 930 kr
55 800 kr
612 840 kr
599 160 kr
669 600 kr
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 344 kr
51 070 kr
49 930 kr
55 800 kr
612 840 kr
599 160 kr
669 600 kr
Ca 328 kr
Ca 315 kr
Ca 359 kr
53 100 kr
51 100 kr
58 180 kr
637 200 kr
613 200 kr
698 160 kr
Ca 328 kr
Ca 315 kr
Ca 359 kr
53 710 kr
51 660 kr
58 910 kr
644 520 kr
619 920 kr
706 920 kr
Veterinær
Deltid
Alle sektorer
465 personer
385 personer
Ca 311 kr
Ca 307 kr
Ca
50 320 kr
49 800 kr
603 840 kr
597 600 kr
Ca 311 kr
Ca 307 kr
Ca
50 320 kr
49 800 kr
603 840 kr
597 600 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca
54 130 kr
52 820 kr
649 560 kr
633 840 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca
54 710 kr
53 480 kr
656 520 kr
641 760 kr
Veterinær
Heltid
Privat
860 personer
622 personer
238 personer
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 357 kr
50 000 kr
49 020 kr
57 810 kr
600 000 kr
588 240 kr
693 720 kr
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 357 kr
50 000 kr
49 020 kr
57 810 kr
600 000 kr
588 240 kr
693 720 kr
Ca 329 kr
Ca 315 kr
Ca 366 kr
53 320 kr
51 050 kr
59 260 kr
639 840 kr
612 600 kr
711 120 kr
Ca 329 kr
Ca 315 kr
Ca 366 kr
53 980 kr
51 640 kr
60 080 kr
647 760 kr
619 680 kr
720 960 kr
Veterinær
Deltid
Privat
422 personer
355 personer
Ca 311 kr
Ca 309 kr
Ca
50 430 kr
50 000 kr
605 160 kr
600 000 kr
Ca 311 kr
Ca 309 kr
Ca
50 430 kr
50 020 kr
605 160 kr
600 240 kr
Ca 337 kr
Ca 329 kr
Ca
54 630 kr
53 220 kr
655 560 kr
638 640 kr
Ca 337 kr
Ca 329 kr
Ca
55 240 kr
53 900 kr
662 880 kr
646 800 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

Ein patolog er ein lege som undersøker forandringar i organ, vev og celler.

Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Gartner klipper hekk

Gartnar

Som gartnar arbeider du med å ta vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaks­produksjon.

Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer ut­fører også svangerskaps­kontrollar og oppfølging i barseltida.

Psykoterapeut hører på klient

Psyko­terapeut

Psyko­terapeutar brukar samtaleterapi og andre metodar for å auke livskvalitet og betre menneske si mentale helse.

Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.