× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Vei- og anleggsarbeidere ved Bislett i Oslo
Yrkesskildring

Vei- og anleggs­arbeider

favoritt ikon

Vei- og anleggsarbeideren bygger og utfører ulike typer vei-, vann- og avløpsarbeid.

En vei- og anleggsarbeider deltar ofte i hele anleggsprosessen. Fagarbeiderens oppgaver innebærer bygging, drift og vedlikehold av veier, vann og avløp. Dette innebærer blant annet oppmåling, grunnarbeid, transport, tomtearbeid med legging av vann- og avløpsledninger og sprenging i forbindelse med vei- og anleggsarbeid. Enkelt betongarbeid er det også vanlig at vei- og anleggsarbeideren må utføre.

Det benyttes avansert utstyr og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken. 

Vei- og anleggsfagarbeideren utfører vei- og anleggsarbeid som kan medføre store inngrep i natur og miljø. De har derfor et spesielt ansvar for å bidra til at eventuelle skadevirkninger blir minst mulige. 

Vanlige arbeidsoppgaver for vei- og anleggsarbeideren:

  • arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling
  • stikking og oppmåling
  • legging og sikring av vann- og avløpsnett
  • anleggs- og grunnarbeid
  • bygging, drift og vedlikehold av veier

Vei- og anleggsarbeidere samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygge- og anleggsplass, deriblant anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører, banemontører og betongfagarbeidere.

Som vei- og anleggsarbeider må du følge lover, forskrifter og interne kvalitetssikringssystemer.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Som vei- og anleggsarbeider vil du kunne jobbe i entreprenørbedrifter, Statens vegvesen og kommuner.

Personlege eigenskapar

En vei- og anleggsarbeider må være allsidig, og kunne arbeide selvstendig. Du må også være ansvarsbevisst og ha evnen til å samarbeide med andre. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i vei- og anleggsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Anleggsmaskinfører
Heltid
Alle sektorer
16 844 personer
461 personer
16 383 personer
Ca 251 kr
Ca 226 kr
Ca 251 kr
40 590 kr
36 640 kr
40 710 kr
487 080 kr
439 680 kr
488 520 kr
Ca 251 kr
Ca 226 kr
Ca 251 kr
41 580 kr
36 800 kr
41 750 kr
498 960 kr
441 600 kr
501 000 kr
Ca 255 kr
Ca 230 kr
Ca 255 kr
41 250 kr
37 210 kr
41 370 kr
495 000 kr
446 520 kr
496 440 kr
Ca 255 kr
Ca 230 kr
Ca 255 kr
43 760 kr
38 210 kr
43 920 kr
525 120 kr
458 520 kr
527 040 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Alle sektorer
4 648 personer
365 personer
4 283 personer
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
38 970 kr
35 870 kr
39 180 kr
467 640 kr
430 440 kr
470 160 kr
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
39 280 kr
35 870 kr
39 550 kr
471 360 kr
430 440 kr
474 600 kr
Ca 243 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
39 420 kr
36 270 kr
39 630 kr
473 040 kr
435 240 kr
475 560 kr
Ca 243 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
41 410 kr
36 880 kr
41 720 kr
496 920 kr
442 560 kr
500 640 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Kommunal
2 453 personer
234 personer
2 219 personer
Ca 239 kr
Ca 221 kr
Ca 241 kr
38 690 kr
35 830 kr
39 010 kr
464 280 kr
429 960 kr
468 120 kr
Ca 239 kr
Ca 221 kr
Ca 241 kr
40 250 kr
35 890 kr
41 030 kr
483 000 kr
430 680 kr
492 360 kr
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 243 kr
39 060 kr
35 870 kr
39 390 kr
468 720 kr
430 440 kr
472 680 kr
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 243 kr
42 010 kr
36 400 kr
42 590 kr
504 120 kr
436 800 kr
511 080 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Kommunal
743 personer
246 personer
497 personer
Ca 224 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
35 830 kr
36 440 kr
435 000 kr
429 960 kr
437 280 kr
Ca 224 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
35 830 kr
36 490 kr
435 000 kr
429 960 kr
437 880 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
37 550 kr
36 650 kr
38 060 kr
450 600 kr
439 800 kr
456 720 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
38 320 kr
36 900 kr
39 120 kr
459 840 kr
442 800 kr
469 440 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Privat
14 290 personer
224 personer
14 066 personer
Ca 254 kr
Ca 236 kr
Ca 254 kr
41 080 kr
38 280 kr
41 130 kr
492 960 kr
459 360 kr
493 560 kr
Ca 254 kr
Ca 236 kr
Ca 254 kr
41 970 kr
38 740 kr
42 030 kr
503 640 kr
464 880 kr
504 360 kr
Ca 257 kr
Ca 238 kr
Ca 257 kr
41 610 kr
38 620 kr
41 660 kr
499 320 kr
463 440 kr
499 920 kr
Ca 257 kr
Ca 238 kr
Ca 257 kr
44 040 kr
40 130 kr
44 100 kr
528 480 kr
481 560 kr
529 200 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Privat
3 900 personer
115 personer
3 785 personer
Ca 244 kr
Ca 224 kr
Ca 244 kr
39 460 kr
36 230 kr
39 590 kr
473 520 kr
434 760 kr
475 080 kr
Ca 244 kr
Ca 224 kr
Ca 244 kr
39 850 kr
36 250 kr
39 990 kr
478 200 kr
435 000 kr
479 880 kr
Ca 245 kr
Ca 220 kr
Ca 245 kr
39 660 kr
35 720 kr
39 760 kr
475 920 kr
428 640 kr
477 120 kr
Ca 245 kr
Ca 220 kr
Ca 245 kr
41 810 kr
36 960 kr
41 930 kr
501 720 kr
443 520 kr
503 160 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Statlig
101 personer
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 760 kr
525 120 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca
46 160 kr
553 920 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
44 670 kr
536 040 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
47 750 kr
573 000 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Alle sektorer
11 911 personer
286 personer
11 625 personer
Ca 233 kr
Ca 211 kr
Ca 233 kr
37 670 kr
34 110 kr
37 760 kr
452 040 kr
409 320 kr
453 120 kr
Ca 233 kr
Ca 211 kr
Ca 233 kr
38 360 kr
34 170 kr
38 470 kr
460 320 kr
410 040 kr
461 640 kr
Ca 236 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
38 170 kr
34 860 kr
38 250 kr
458 040 kr
418 320 kr
459 000 kr
Ca 236 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
40 560 kr
36 100 kr
40 660 kr
486 720 kr
433 200 kr
487 920 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Alle sektorer
6 514 personer
569 personer
5 945 personer
Ca 213 kr
Ca 193 kr
Ca 215 kr
34 490 kr
31 310 kr
34 800 kr
413 880 kr
375 720 kr
417 600 kr
Ca 213 kr
Ca 193 kr
Ca 215 kr
34 630 kr
31 310 kr
34 970 kr
415 560 kr
375 720 kr
419 640 kr
Ca 217 kr
Ca 195 kr
Ca 218 kr
35 080 kr
31 630 kr
35 310 kr
420 960 kr
379 560 kr
423 720 kr
Ca 217 kr
Ca 195 kr
Ca 218 kr
36 970 kr
32 580 kr
37 260 kr
443 640 kr
390 960 kr
447 120 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Kommunal
312 personer
291 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
35 240 kr
35 240 kr
422 880 kr
422 880 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
36 300 kr
36 470 kr
435 600 kr
437 640 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
33 910 kr
34 020 kr
406 920 kr
408 240 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
36 050 kr
36 250 kr
432 600 kr
435 000 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Kommunal
241 personer
174 personer
Ca 180 kr
Ca
Ca 184 kr
29 230 kr
29 730 kr
350 760 kr
356 760 kr
Ca 180 kr
Ca
Ca 184 kr
29 230 kr
29 730 kr
350 760 kr
356 760 kr
Ca 188 kr
Ca
Ca 193 kr
30 460 kr
31 250 kr
365 520 kr
375 000 kr
Ca 188 kr
Ca
Ca 193 kr
30 860 kr
31 730 kr
370 320 kr
380 760 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Privat
11 597 personer
264 personer
11 333 personer
Ca 233 kr
Ca 210 kr
Ca 234 kr
37 810 kr
34 100 kr
37 900 kr
453 720 kr
409 200 kr
454 800 kr
Ca 233 kr
Ca 210 kr
Ca 234 kr
38 490 kr
34 170 kr
38 600 kr
461 880 kr
410 040 kr
463 200 kr
Ca 236 kr
Ca 216 kr
Ca 237 kr
38 280 kr
35 000 kr
38 360 kr
459 360 kr
420 000 kr
460 320 kr
Ca 236 kr
Ca 216 kr
Ca 237 kr
40 670 kr
36 280 kr
40 780 kr
488 040 kr
435 360 kr
489 360 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Privat
6 273 personer
502 personer
5 771 personer
Ca 214 kr
Ca 195 kr
Ca 215 kr
34 640 kr
31 660 kr
34 910 kr
415 680 kr
379 920 kr
418 920 kr
Ca 214 kr
Ca 195 kr
Ca 215 kr
34 790 kr
31 660 kr
35 090 kr
417 480 kr
379 920 kr
421 080 kr
Ca 217 kr
Ca 198 kr
Ca 218 kr
35 210 kr
32 100 kr
35 390 kr
422 520 kr
385 200 kr
424 680 kr
Ca 217 kr
Ca 198 kr
Ca 218 kr
37 140 kr
33 170 kr
37 370 kr
445 680 kr
398 040 kr
448 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

En mann tapetserer en vegg

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du ulike maskiner, som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Snekker som jobber med saging.

Snikkar

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.