× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Byggdrifter gjør målinger i kjelleren
Yrkesskildring

Byggdrifter / vakt­mester

favoritt ikon

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Yrket ble tidligere kalt vaktmester. 

Den tidligere yrkestittelen vaktmester krevde ikke noen formell utdanning. Men det nye yrket byggdrifter krever fagbrev som byggdrifter. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en byggdrifter:

  • sørge for at tekniske installasjoner, som for eksempel heiser, brannvarsling, låsesystemer, varmeanlegg og andre maskinanlegg i bygg fungerer som de skal
  • kontakte eksterne bedrifter hvis det er store feil i anlegg 
  • ansvar for at vannings- eller kjøleanlegg til uteområder, som for eksempel grøntarealer og isbaner, fungerer som de skal

Jobben som byggdrifter er i sterk endring. I dag innebærer yrket et betydelig større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere. Det er oppgaver som blant annet krever gode IKT-kunnskaper. 

Moderne bygg har et økt fokus på HMS, ENØK, klimautslipp og miljø, som også er med på å endre arbeidet som byggdrifter.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

De fleste skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller har egen byggdrifter. Det gjelder også mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner. Kommunene har ofte byggdriftere tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører slike tjenester for kunder ansetter også byggdriftere.

Personlege eigenskapar

Du bør være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell måte. Som byggdrifter må du kunne arbeide selvstendig, men også ha evnen til å samarbeide med andre.

Utdanning

Det tidligere yrket vaktmester krevde ingen formell utdanning. Yrkestittelen byggdrifter krever imidlertid fagbrev.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Praksiskandidater:
Personer med mer enn fem års relevant praksis, såkalt praksiskandidater, kan også melde seg opp til fagprøven. Før fagprøven må du bestå en yrkesteoretisk eksamen. 

AOF, NooA og Folkeuniversitetet tilbyr teorikurs for byggdrifterfaget.

Se oversikt over utdanning

Etter- og videreutdanning
Det finnes ulike kurs for dem som ønsker å øke sin formalkompetanse, for eksempel kurs innen avfallsbehandling, økonomi, HMS, førstehjelp, brannvern eller stillas- og sikkerhetskurs. 

Du kan også ta fagskoleutdanning som tekniker i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen tekniker FDV. Tar du to år til, blir du fagskole­ingeniør FDVU og kvalifisert til ledende stillinger.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vaktmester
Heltid
Alle sektorer
14 314 personer
886 personer
13 428 personer
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 236 kr
38 110 kr
37 200 kr
38 170 kr
457 320 kr
446 400 kr
458 040 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 236 kr
38 110 kr
37 200 kr
38 170 kr
457 320 kr
446 400 kr
458 040 kr
Ca 246 kr
Ca 240 kr
Ca 247 kr
39 930 kr
38 920 kr
40 000 kr
479 160 kr
467 040 kr
480 000 kr
Ca 246 kr
Ca 240 kr
Ca 247 kr
41 180 kr
39 560 kr
41 290 kr
494 160 kr
474 720 kr
495 480 kr
Vaktmester
Deltid
Alle sektorer
9 619 personer
1 916 personer
7 703 personer
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 730 kr
32 810 kr
33 760 kr
404 760 kr
393 720 kr
405 120 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 730 kr
32 810 kr
33 760 kr
404 760 kr
393 720 kr
405 120 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
Ca 213 kr
34 200 kr
32 880 kr
34 480 kr
410 400 kr
394 560 kr
413 760 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
Ca 213 kr
34 510 kr
33 010 kr
34 820 kr
414 120 kr
396 120 kr
417 840 kr
Vaktmester
Heltid
Kommunal
5 568 personer
354 personer
5 214 personer
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
37 430 kr
36 770 kr
37 450 kr
449 160 kr
441 240 kr
449 400 kr
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
37 430 kr
36 770 kr
37 480 kr
449 160 kr
441 240 kr
449 760 kr
Ca 234 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
37 840 kr
37 760 kr
37 840 kr
454 080 kr
453 120 kr
454 080 kr
Ca 234 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
38 850 kr
38 240 kr
38 890 kr
466 200 kr
458 880 kr
466 680 kr
Vaktmester
Deltid
Kommunal
3 704 personer
1 076 personer
2 628 personer
Ca 214 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
34 630 kr
33 920 kr
34 790 kr
415 560 kr
407 040 kr
417 480 kr
Ca 214 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
34 630 kr
33 920 kr
34 790 kr
415 560 kr
407 040 kr
417 480 kr
Ca 211 kr
Ca 205 kr
Ca 213 kr
34 240 kr
33 250 kr
34 560 kr
410 880 kr
399 000 kr
414 720 kr
Ca 211 kr
Ca 205 kr
Ca 213 kr
34 500 kr
33 330 kr
34 870 kr
414 000 kr
399 960 kr
418 440 kr
Vaktmester
Heltid
Privat
7 929 personer
409 personer
7 520 personer
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
39 170 kr
39 080 kr
39 180 kr
470 040 kr
468 960 kr
470 160 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
39 170 kr
39 080 kr
39 180 kr
470 040 kr
468 960 kr
470 160 kr
Ca 256 kr
Ca 252 kr
Ca 256 kr
41 460 kr
40 860 kr
41 490 kr
497 520 kr
490 320 kr
497 880 kr
Ca 256 kr
Ca 252 kr
Ca 256 kr
42 880 kr
41 660 kr
42 950 kr
514 560 kr
499 920 kr
515 400 kr
Vaktmester
Deltid
Privat
5 417 personer
574 personer
4 843 personer
Ca 201 kr
Ca 190 kr
Ca 202 kr
32 500 kr
30 840 kr
32 790 kr
390 000 kr
370 080 kr
393 480 kr
Ca 201 kr
Ca 190 kr
Ca 202 kr
32 500 kr
30 840 kr
32 790 kr
390 000 kr
370 080 kr
393 480 kr
Ca 212 kr
Ca 196 kr
Ca 213 kr
34 270 kr
31 740 kr
34 520 kr
411 240 kr
380 880 kr
414 240 kr
Ca 212 kr
Ca 196 kr
Ca 213 kr
34 600 kr
31 870 kr
34 870 kr
415 200 kr
382 440 kr
418 440 kr
Vaktmester
Heltid
Statlig
817 personer
123 personer
694 personer
Ca 235 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
38 130 kr
35 020 kr
38 630 kr
457 560 kr
420 240 kr
463 560 kr
Ca 235 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
38 270 kr
35 020 kr
38 790 kr
459 240 kr
420 240 kr
465 480 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
39 410 kr
35 830 kr
40 050 kr
472 920 kr
429 960 kr
480 600 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
40 600 kr
36 430 kr
41 340 kr
487 200 kr
437 160 kr
496 080 kr
Vaktmester
Deltid
Statlig
498 personer
266 personer
232 personer
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
33 500 kr
33 470 kr
33 500 kr
402 000 kr
401 640 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
33 500 kr
33 470 kr
33 500 kr
402 000 kr
401 640 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
33 340 kr
33 530 kr
33 140 kr
400 080 kr
402 360 kr
397 680 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
33 760 kr
33 810 kr
33 720 kr
405 120 kr
405 720 kr
404 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske komponentane i til dømes navigasjons- og kommunikasjonssystem, radar og autopilotsystem i eit luftfartøy.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren førebur, planlegg og gjennom­fører byggeprosjekt. Ofte er bygg­ingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.