× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Utmarkskonsulent på befaring
Yrkesskildring

Utmarks­konsulent

favoritt ikon

Utmarkskonsulenten følger opp lover om jakt og fangst av vilt, fiske, naturmangfold, friluftsliv, skogbruk og motorferdsel.

Som utmarkskonsulent arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde varierer mye avhengig av hvor du er ansatt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en utmarkskonsulent:

  • ansvar for saker som handler om utmarksområdene i kommunen
  • ansvar for daglig drift og oppfølging av blant annet naturmangfoldslov, friluftslov, lakse- og innlandsfiskelov, skogbrukslov, viltlov og motorferdselslov
  • administrativt ansvarlig for blant annet konsesjonssaker
  • hjelpe grunneiere med å utvikle turisme og utmarksaktiviteter på eiendommene 

Utmarkskonsulenten er ofte leder eller deltaker i flere utviklingsprosjekter som skal bedre forholdene for næringsdrift i utmark. Som utmarkskonsulent samarbeider du tett med representanter fra statlige direktorater.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Du kan jobbe både i det offentlige og for private aktører. Eksempler på arbeidsplasser kan være kommuner, bedrifter knyttet til utmarksvirksomhet eller skogeierforeninger.

Personlege eigenskapar

Du må kunne arbeide systematisk, være ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha god kompetanse innen alle deler av utmarksvirksomheten. Du må også ha gode administrative egenskaper, og være i stand til å lede prosjekter og nå mål.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en utmarkskonsulent skal være utdannet som, men i de fleste tilfeller kreves det høyere utdanning i et relevant fag. Det kan være skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning
Utmarkskonsulenten kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skogtekniker
Heltid
Alle sektorer
550 personer
479 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
45 830 kr
45 830 kr
549 960 kr
549 960 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
45 830 kr
45 830 kr
549 960 kr
549 960 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 293 kr
47 220 kr
47 510 kr
566 640 kr
570 120 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 293 kr
47 450 kr
47 770 kr
569 400 kr
573 240 kr
Skogtekniker
Deltid
Alle sektorer
153 personer
129 personer
Ca 267 kr
Ca
Ca 267 kr
43 190 kr
43 300 kr
518 280 kr
519 600 kr
Ca 267 kr
Ca
Ca 267 kr
43 190 kr
43 300 kr
518 280 kr
519 600 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 272 kr
43 510 kr
44 050 kr
522 120 kr
528 600 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 272 kr
43 640 kr
44 200 kr
523 680 kr
530 400 kr
Skogtekniker
Heltid
Privat
448 personer
400 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
45 830 kr
45 830 kr
549 960 kr
549 960 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
45 830 kr
45 830 kr
549 960 kr
549 960 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca 295 kr
47 710 kr
47 870 kr
572 520 kr
574 440 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca 295 kr
47 920 kr
48 090 kr
575 040 kr
577 080 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken