× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Utmarkskonsulent på befaring
Yrkesskildring

Utmarks­konsulent

favoritt ikon

Utmarkskonsulenten følger opp lover om jakt og fangst av vilt, fiske, naturmangfold, friluftsliv, skogbruk og motorferdsel.

Som utmarkskonsulent arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde varierer mye avhengig av hvor du er ansatt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en utmarkskonsulent:

  • ansvar for saker som handler om utmarksområdene i kommunen
  • ansvar for daglig drift og oppfølging av blant annet naturmangfoldslov, friluftslov, lakse- og innlandsfiskelov, skogbrukslov, viltlov og motorferdselslov
  • administrativt ansvarlig for blant annet konsesjonssaker
  • hjelpe grunneiere med å utvikle turisme og utmarksaktiviteter på eiendommene 

Utmarkskonsulenten er ofte leder eller deltaker i flere utviklingsprosjekter som skal bedre forholdene for næringsdrift i utmark. Som utmarkskonsulent samarbeider du tett med representanter fra statlige direktorater.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Du kan jobbe både i det offentlige og for private aktører. Eksempler på arbeidsplasser kan være kommuner, bedrifter knyttet til utmarksvirksomhet eller skogeierforeninger.

Personlege eigenskapar

Du må kunne arbeide systematisk, være ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha god kompetanse innen alle deler av utmarksvirksomheten. Du må også ha gode administrative egenskaper, og være i stand til å lede prosjekter og nå mål.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en utmarkskonsulent skal være utdannet som, men i de fleste tilfeller kreves det høyere utdanning i et relevant fag. Det kan være skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning
Utmarkskonsulenten kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skogteknikere
Deltid
Alle sektorer
153 personer
21 personer
132 personer
Ca 251 kr
Ca
Ca 254 kr
40 590 kr
41 200 kr
487 080 kr
494 400 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 254 kr
40 590 kr
41 200 kr
487 080 kr
494 400 kr
Ca 250 kr
Ca 225 kr
Ca 253 kr
40 420 kr
36 460 kr
41 050 kr
485 040 kr
437 520 kr
492 600 kr
Ca 250 kr
Ca 225 kr
Ca 253 kr
40 480 kr
36 460 kr
41 120 kr
485 760 kr
437 520 kr
493 440 kr
Skogteknikere
Heltid
Alle sektorer
515 personer
57 personer
458 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 268 kr
42 920 kr
43 460 kr
515 040 kr
521 520 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 268 kr
42 920 kr
43 460 kr
515 040 kr
521 520 kr
Ca 271 kr
Ca 247 kr
Ca 274 kr
43 850 kr
40 070 kr
44 320 kr
526 200 kr
480 840 kr
531 840 kr
Ca 271 kr
Ca 247 kr
Ca 274 kr
43 990 kr
40 070 kr
44 470 kr
527 880 kr
480 840 kr
533 640 kr
Skogteknikere
Heltid
Privat
424 personer
42 personer
382 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 268 kr
43 000 kr
43 470 kr
516 000 kr
521 640 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 268 kr
43 000 kr
43 470 kr
516 000 kr
521 640 kr
Ca 273 kr
Ca 243 kr
Ca 276 kr
44 150 kr
39 420 kr
44 670 kr
529 800 kr
473 040 kr
536 040 kr
Ca 273 kr
Ca 243 kr
Ca 276 kr
44 270 kr
39 420 kr
44 800 kr
531 240 kr
473 040 kr
537 600 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold