× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
TV-fotograf filmer sportssending
Yrkesskildring

TV-fotograf

favoritt ikon

En TV-fotograf formidler hendelser og historier til publikum gjennom bilder.

TV-fotografer håndterer kameraer under film- eller TV-innspillinger. De bruker forskjellige typer utstyr til forskjellige typer jobber. Studioproduksjoner og produksjoner fra for eksempel større kulturarrangement utenfor studio, krever flere kamera.

Vanlige arbeidsoppgaver for en TV-fotograf:

  • passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt, og at alt fungerer som det skal
  • formidle historier via levende bilder
  • velge de beste vinklingene og teknikkene til filmen/programmet som skal lages
  • ha god forståelse for og kunnskap om hvordan levende bilder kommuniserer
  • jobbe tett sammen med journalister, tilretteleggere og redigeringsteknikere, men også kunne jobbe alene

Noen TV-fotografer har også spesialisert seg på én type kamera. Arbeidet som TV-fotograf innebærer ofte en del reising og ikke nødvendigvis vanlige arbeidstider.

Yrket kalles også filmfotograf.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Alle TV-kanaler med egen produksjon har TV-fotografer. Det finnes mange produksjonsbyråer som lager reklamefilmer, dokumentarer, TV-serier og lignende som ansetter TV-fotografer. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende.

Personlege eigenskapar

Du bør være kreativ, tenke visuelt og ha teknisk forståelse og interesse. TV-fotografer må ha godt syn og god hørsel. Jobben som TV-fotograf kan være fysisk krevende med statiske arbeidsstillinger og bæring av tungt utstyr.

Utdanning

Det finnes en rekke utdanningstilbud innen filmproduksjon både ved folkehøgskoler, høgskoler, universitet og fagskoler.

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere muligheter til å spesialisere seg for TV-fotografer. Dette kan være både lengre studier eller kortere kurs.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fotograf eller filmfotograf
Heltid
Alle sektorer
929 personer
250 personer
679 personer
Ca 260 kr
Ca 233 kr
Ca 274 kr
42 060 kr
37 710 kr
44 330 kr
504 720 kr
452 520 kr
531 960 kr
Ca 260 kr
Ca 233 kr
Ca 274 kr
42 060 kr
37 710 kr
44 330 kr
504 720 kr
452 520 kr
531 960 kr
Ca 268 kr
Ca 240 kr
Ca 278 kr
43 400 kr
38 890 kr
45 060 kr
520 800 kr
466 680 kr
540 720 kr
Ca 268 kr
Ca 240 kr
Ca 278 kr
44 000 kr
39 090 kr
45 810 kr
528 000 kr
469 080 kr
549 720 kr
Fotograf eller filmfotograf
Deltid
Alle sektorer
268 personer
164 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 259 kr
38 000 kr
41 960 kr
456 000 kr
503 520 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 259 kr
38 000 kr
41 960 kr
456 000 kr
503 520 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 268 kr
41 270 kr
43 360 kr
495 240 kr
520 320 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 268 kr
42 070 kr
44 380 kr
504 840 kr
532 560 kr
Fotograf eller filmfotograf
Heltid
Privat
887 personer
239 personer
648 personer
Ca 261 kr
Ca 231 kr
Ca 278 kr
42 360 kr
37 500 kr
45 000 kr
508 320 kr
450 000 kr
540 000 kr
Ca 261 kr
Ca 231 kr
Ca 278 kr
42 360 kr
37 500 kr
45 000 kr
508 320 kr
450 000 kr
540 000 kr
Ca 269 kr
Ca 241 kr
Ca 279 kr
43 550 kr
39 040 kr
45 220 kr
522 600 kr
468 480 kr
542 640 kr
Ca 269 kr
Ca 241 kr
Ca 279 kr
44 140 kr
39 250 kr
45 950 kr
529 680 kr
471 000 kr
551 400 kr
Fotograf eller filmfotograf
Deltid
Privat
254 personer
157 personer
Ca 233 kr
Ca
Ca 262 kr
37 780 kr
42 430 kr
453 360 kr
509 160 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca 262 kr
37 780 kr
42 430 kr
453 360 kr
509 160 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 270 kr
41 430 kr
43 700 kr
497 160 kr
524 400 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 270 kr
42 280 kr
44 770 kr
507 360 kr
537 240 kr
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Alle sektorer
1 088 personer
228 personer
860 personer
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
45 000 kr
45 000 kr
45 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
45 000 kr
45 000 kr
45 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
46 450 kr
45 390 kr
46 730 kr
557 400 kr
544 680 kr
560 760 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
48 370 kr
47 070 kr
48 710 kr
580 440 kr
564 840 kr
584 520 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Alle sektorer
477 personer
376 personer
Ca 255 kr
Ca
Ca 252 kr
41 340 kr
40 850 kr
496 080 kr
490 200 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 252 kr
41 340 kr
40 850 kr
496 080 kr
490 200 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 264 kr
42 900 kr
42 800 kr
514 800 kr
513 600 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 264 kr
43 720 kr
43 610 kr
524 640 kr
523 320 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Kommunal
150 personer
124 personer
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
40 850 kr
40 850 kr
490 200 kr
490 200 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
40 850 kr
40 850 kr
490 200 kr
490 200 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 255 kr
41 490 kr
41 330 kr
497 880 kr
495 960 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 255 kr
41 900 kr
41 710 kr
502 800 kr
500 520 kr
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Privat
977 personer
217 personer
760 personer
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
46 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
46 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 291 kr
46 880 kr
45 780 kr
47 200 kr
562 560 kr
549 360 kr
566 400 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 291 kr
48 790 kr
47 510 kr
49 160 kr
585 480 kr
570 120 kr
589 920 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Privat
316 personer
242 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca 254 kr
41 490 kr
41 110 kr
497 880 kr
493 320 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 254 kr
41 490 kr
41 110 kr
497 880 kr
493 320 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 268 kr
43 500 kr
43 420 kr
522 000 kr
521 040 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 268 kr
44 480 kr
44 410 kr
533 760 kr
532 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrator ved skrivebordet

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Teknisk forfattar

Teknisk forfattar

Tekniske forfattarar ut­arbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Marknadsførings­konsulent

Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettsider, i pressa og i andre typer medium.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.

Mediegrafikar

Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Ein journalist samlar inn informasjon som formidlar vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.

En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for TV og radio.

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

Fotojournalist jobber innendørs

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.