× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Tog møtes
Yrkesskildring

Tog­ekspeditør

favoritt ikon

En togekspeditør sikrer at alle togturer skjer på en sikker og effektiv måte.

Som togekspeditør kontrollerer og styrer du togtrafikken inne på stasjonen og på strekningen fram til neste stasjon. I tillegg gir du trafikkinformasjon til de reisende. Sammen med togledere sørger togekspeditøren for at trafikkavviklingen på jernbanenettet skjer på en sikker og effektiv måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for togekspeditøren:

  • styre og kontrollere togtrafikken på stasjoner og på strekninger mellom stasjonene
  • informere og veilede de reisende
  • følge retningslinjer for løsninger ved avvik
  • betjene toginformasjonsskjermer på stasjoner

Mange stasjoner og trafikkstyringssentraler er døgnåpne. Jobben går i all hovedsak ut på å bidra til et sikkert og effektivt drevet trafikksystem, både for passasjertransport og godstrafikk.

Yrkestittelen togekspeditør forkortes til TXP og kan også kalles trafikkstyrer. Togekspeditør er ikke det samme som konduktør.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

En togekspeditør kan jobbe på betjente togstasjoner over hele landet. Det finnes betjente stasjoner på nesten alle banestrekninger, i tillegg til de store stasjonene som Oslo S, Drammen, Ski og Trondheim.

Personlege eigenskapar

Togekspeditør er en ansvarsfull jobb som krever at du er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold. Du bør være god til å kommunisere og samarbeide. Gode språkkunnskaper er viktig og det er positivt hvis du jobber strukturert. 

Utdanning

For å bli togekspeditør må du først søke på en ledig aspirantstilling i Bane NOR, for så å motta et jobbtilbud. Da starter du på togekspeditørutdanningen ved Norsk jernbaneskole. Den varer i ni måneder og er lønnet. Utdanningen er delt inn i en praktisk og en teoretisk del. Etter utdanningen kan du søke stillinger som togekspeditør (trafikkstyrer) over hele landet. 

Opptakskrav
Fullført videregående opplæring, gode norsk- og engelskkunnskaper, god helse, godt syn og god hørsel. Aspiranter må i tillegg bestå en arbeidspsykologisk test.

Etter- og videreutdanning
Med erfaring som trafikkstyrer kan du videreutdanne deg til togleder. Etter cirka ett års opplæringstid og bestått eksamen vil du få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en fjernstyringssentral.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk