× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Trafikklærer underviser motorsyklist.
Yrkesskildring

Trafikk­lærer

favoritt ikon

Trafikklærere gir trafikkopplæring til nye sjåfører.

Som trafikklærer er du kvalifisert til å lære opp førere. Trafikklæreren har et spesielt ansvar for at elevene får god opplæring i trafikkreglene, men også at de lærer seg gode holdninger i trafikken.

Du er involvert i alle fasene av en trafikkopplæring, fra oppstarten med trafikalt grunnkurs til avslutningen med teoriprøve og oppkjøring.

Vanlige arbeidsoppgaver for trafikklæreren:

  • undervise i trafikk, miljø, mennesker og samspillet mellom disse
  • gi opplæring i alt som kreves for å kjøre en personbil
  • gi opplæring i hvordan du opptrer korrekt i trafikken, herunder regler, ansvar og holdninger
  • være sensor ved førerprøve
  • være trafikksikkerhetslærer

En trafikklærer jobber primært med opplæring for førerkort klasse B. Etter hvert kan du ta tilleggsutdanning og gi opplæring også i andre førerkorttyper, som for eksempel for motorsykkel eller lastebil.

Tidligere ble det lagt mye vekt på faktakunnskap og grunnleggende ferdigheter under trafikkopplæring, men dagens trafikklærer er i større grad en veileder. Som veileder sørger trafikklæreren for at eleven får erfaring i å samhandle med annen trafikk og ta selvstendige beslutninger med lav risiko og høy beslutningskvalitet.

Godkjennelse for å bli trafikklærer utstedes av Statens vegvesen. I tillegg til godkjent utdanning er det flere helsekrav for å få godkjenning som trafikklærer.

 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Trafikklærere arbeider ved godkjente trafikkskoler. Du kan også være selvstendig næringsdrivende. Trafikklærere kan i tillegg jobbe som førerprøvesensor, i skolen som kyndig trafikksikkerhetslærer, i transportbedrifter eller i offentlig forvaltning.

Personlege eigenskapar

For å trives med trafikklæreryrket bør du ha gode pedagogiske kvaliteter og kunne gi opplæring på en forståelig og effektiv måte. Du bør være tålmodig, sosial og ha evnen til å skape trygghet i en situasjon mange føler seg uvant med. Trafikklæreren bør kunne opptre med ro og besluttsomhet i situasjoner som innebærer risiko.

Utdanning

Trafikklærerstudiet tilbys ved Nord universitet (studiested Stjørdal) og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se oversikt over utdanninger

Etter- og videreutdanning
For å kunne undervise i de øvrige førerkortklasser kreves tilleggsutdanning utover det toårige høgskolekandidatstudiet. Du kan også bli faglig leder ved en trafikkskole. 

Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad, som grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kjøreskolelærer
Deltid
Alle sektorer
449 personer
132 personer
317 personer
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 590 kr
39 210 kr
41 310 kr
487 080 kr
470 520 kr
495 720 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 590 kr
39 210 kr
41 310 kr
487 080 kr
470 520 kr
495 720 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
Ca 269 kr
42 600 kr
40 660 kr
43 510 kr
511 200 kr
487 920 kr
522 120 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
Ca 269 kr
42 830 kr
40 840 kr
43 760 kr
513 960 kr
490 080 kr
525 120 kr
Kjøreskolelærer
Heltid
Alle sektorer
1 353 personer
281 personer
1 072 personer
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 640 kr
39 140 kr
41 330 kr
487 680 kr
469 680 kr
495 960 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 640 kr
39 140 kr
41 330 kr
487 680 kr
469 680 kr
495 960 kr
Ca 265 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
42 940 kr
40 870 kr
43 490 kr
515 280 kr
490 440 kr
521 880 kr
Ca 265 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
43 520 kr
41 180 kr
44 140 kr
522 240 kr
494 160 kr
529 680 kr
Kjøreskolelærer
Privat
1 800 personer
412 personer
1 388 personer
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 590 kr
39 210 kr
41 330 kr
487 080 kr
470 520 kr
495 960 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 590 kr
39 210 kr
41 330 kr
487 080 kr
470 520 kr
495 960 kr
Ca 265 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
42 880 kr
40 820 kr
43 490 kr
514 560 kr
489 840 kr
521 880 kr
Ca 265 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
43 400 kr
41 100 kr
44 080 kr
520 800 kr
493 200 kr
528 960 kr
Kjøreskolelærer
Deltid
Privat
447 personer
131 personer
316 personer
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 590 kr
39 210 kr
41 310 kr
487 080 kr
470 520 kr
495 720 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 590 kr
39 210 kr
41 310 kr
487 080 kr
470 520 kr
495 720 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
Ca 269 kr
42 600 kr
40 670 kr
43 510 kr
511 200 kr
488 040 kr
522 120 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
Ca 269 kr
42 830 kr
40 850 kr
43 760 kr
513 960 kr
490 200 kr
525 120 kr
Kjøreskolelærer
Heltid
Privat
1 353 personer
281 personer
1 072 personer
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 640 kr
39 140 kr
41 330 kr
487 680 kr
469 680 kr
495 960 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 640 kr
39 140 kr
41 330 kr
487 680 kr
469 680 kr
495 960 kr
Ca 265 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
42 940 kr
40 870 kr
43 490 kr
515 280 kr
490 440 kr
521 880 kr
Ca 265 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
43 520 kr
41 180 kr
44 140 kr
522 240 kr
494 160 kr
529 680 kr
Kjøreskolelærer
Alle sektorer
1 802 personer
413 personer
1 389 personer
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 590 kr
39 210 kr
41 330 kr
487 080 kr
470 520 kr
495 960 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 590 kr
39 210 kr
41 330 kr
487 080 kr
470 520 kr
495 960 kr
Ca 265 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
42 880 kr
40 820 kr
43 490 kr
514 560 kr
489 840 kr
521 880 kr
Ca 265 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
43 400 kr
41 100 kr
44 080 kr
520 800 kr
493 200 kr
528 960 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold