× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Togleder på arbeid.
Yrkesskildring

Togleder

favoritt ikon

Togledere har ansvar for å styre togtrafikken og passe på at togtrafikken foregår på en sikker måte.

En togleder eller trafikkleder overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk område.

Vanlige arbeidsoppgaver for en togleder:

  • overvåke og styre trafikken
  • sørge for at togene går i rute
  • gi ordre om innstilling av tog ved behov
  • gi tillatelse hvis det skal gjennomføres byggearbeid på strekninger

Dersom det skjer et uhell eller en ulykke, skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense eventuelle skader på personer og materiell. Dette gjelder også når det oppstår fare for slike hendelser. Toglederen har ansvar for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning.

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler, og samarbeider tett med toginformatører og togselskaper. Trafikkstyringssentralen er døgnbemannet og ved noen av dem er toglederen alene på jobb deler av døgnet.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler. Trafikkstyringssentralene er lokalisert i Stavanger, Bergen, Kristiansand, Drammen, Oslo, Hamar, Trondheim og Narvik.

Personlege eigenskapar

En togleder må være ansvarsbevisst og kunne ta selvstendige beslutninger. Du må også være flink til å samarbeide og ha evne til å holde hodet kaldt i hektiske situasjoner.

Utdanning

Du må først utdanne deg som trafikkstyrer. Deretter kan du videreutdanne deg til togleder. For å bli trafikkstyrer må du ta trafikkaspirantutdanningen ved Norsk jernbaneskole, som er underlagt Bane NOR. Utdanningen er lønnet og varer i ni måneder.

Grunnopplæringen for togledere skjer på Norsk jernbaneskole i samarbeid med trafikkstyringssentralene, som står for praksis under opplæringsperioden. Opplæringen tar omtrent fire til fem måneder.

Opptakskrav
Du må ha trafikkstyrerutdanning og erfaring som trafikkstyrer. Du må også oppfylle helsekrav og bestå en arbeidspsykologisk test.

Etter- og videreutdanning
Jernbanedirektoratet og Bane NOR tilbyr videreutdanning til sine ansatte.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Andre yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerar.

Logistikkoperatører henter varer på et lager

Logistikk­operatør

Ein logistikk­operatør arbeider med varetransport. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å laste, losse og klargjere frakt av gods.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleiar

Flygeleiaren overvakar og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.