× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Tilkomsteknikere på jobb
Yrkesskildring

Tilkomst­tekniker

favoritt ikon

Som tilkomsttekniker (industriklatrer) bruker du utstyr og teknikker fra klatring for å jobbe der hvor det er bratt eller høyt.

Tilkomstteknikk er en spesiell metode for atkomst og sikring. En tilkomsttekniker bruker tau som atkomstvei til sitt arbeidssted. Metoden er definert i en egen standard hos Standard Norge, som stiller krav til opplæring og utførelse. Etter at du har gjennomført opplæring, får du sertifikat for tilkomstteknikk. 

Tilkomstteknikk blir også kalt for industriklatring. Noen ganger har tilkomstteknikeren oppdrag fra et stillas. Det gjøres en risikovurdering av arbeidet, før man bestemmer seg for om man skal bruke tilkomstteknikk. En tilkomsttekniker kan også brukes hvis det er for dyrt eller vanskelig å sette opp et stillas. 

Vanlige oppgaver for en tilkomsttekniker:

  • utføre reparasjoner på en installasjon
  • rengjøre eller vedlikeholde et anlegg
  • utføre inspeksjon på en installasjon
  • utføre fagarbeid som overflatebehandling, isolering, rørarbeid og mekanisk eller teknisk arbeid
  • sikre andre eller lede sikringsarbeidet

Taubaserte metoder ble utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien. Der var det mange bygg og installasjoner med avanserte konstruksjoner som krevde en ny metode for sikring. Taubaserte metoder har nå også blitt vanligere i landbasert industri.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Bedrifter som driver med landbasert industri, skipsbygging eller olje- og gassvirksomhet trenger industriklatrere. Selve arbeidet foregår på ulike oppdragssteder, både til lands og til vanns.

Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende. Noen blir kursholdere.

Personlege eigenskapar

En tilkomsttekniker kan ikke ha høydeskrekk. Andre fysiske utfordringer, som tunge løft, kan være en del av jobben. Du må ha høy bevissthet om helse, miljø og sikkerhet. Yrket kan være fysisk krevende, så det er lurt å vurdere sin egen evne før man melder seg på kurs. 

En tilkomsttekniker må ofte trene på jobben sin, og det er viktig med god innsikt i utstyr, metoder og forståelse for teknikkene som brukes. Solid kunnskap om klatre- og redningsteknikker er nødvendig. 

Som tilkomsttekniker må du også være mentalt til stede. Dette er viktig fordi du skal planlegge for redning i alle sammenhenger der du arbeider i tau, og alle metoder skal gjøres trygt og riktig. 

Utdanning

En tilkomsttekniker bør ha fagkompetanse i tillegg til kurs i tilkomstteknikk. En industriklatrer kan være industrimaler, isolatør, mekaniker, sveiser eller elektriker. Noen tilkomstteknikere har spesialisert seg på sikringsledelse.

For å bli sertifisert som tilkomsttekniker må du gå på kurs. Kurs er åpent for personer over 18 år som fremlegger helseattest. I Norge finnes det flere opplæringsvirksomheter som har ansvar for kursing.

Se oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter

Kursene tar for seg tema som lover og regelverk, utstyr, metoder, redning, risiko og ledelse. Kursene er delt i ulike klasser og nivå. Klasse B (enkle taumetoder) er mindre omfattende enn Klasse A (avanserte taumetoder). I klasse A er det kurs på tre ulike nivå. Etter nivå 3 kan du eventuelt gå sikringslederkurs.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rigger eller spleiser
Deltid
Alle sektorer
377 personer
344 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca 209 kr
33 770 kr
33 920 kr
405 240 kr
407 040 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 209 kr
33 790 kr
33 990 kr
405 480 kr
407 880 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 219 kr
35 220 kr
35 460 kr
422 640 kr
425 520 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 219 kr
37 100 kr
37 450 kr
445 200 kr
449 400 kr
Rigger eller spleiser
Heltid
Alle sektorer
736 personer
726 personer
Ca 261 kr
Ca
Ca 262 kr
42 250 kr
42 400 kr
507 000 kr
508 800 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 262 kr
43 760 kr
43 940 kr
525 120 kr
527 280 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 273 kr
44 150 kr
44 220 kr
529 800 kr
530 640 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 273 kr
47 340 kr
47 440 kr
568 080 kr
569 280 kr
Rigger eller spleiser
Privat
1 106 personer
1 068 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 000 kr
40 010 kr
480 000 kr
480 120 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
41 110 kr
41 200 kr
493 320 kr
494 400 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 263 kr
42 380 kr
42 540 kr
508 560 kr
510 480 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 263 kr
45 290 kr
45 510 kr
543 480 kr
546 120 kr
Rigger eller spleiser
Deltid
Privat
372 personer
344 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca 209 kr
33 770 kr
33 920 kr
405 240 kr
407 040 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 209 kr
33 810 kr
33 990 kr
405 720 kr
407 880 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 219 kr
35 280 kr
35 460 kr
423 360 kr
425 520 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 219 kr
37 170 kr
37 450 kr
446 040 kr
449 400 kr
Rigger eller spleiser
Heltid
Privat
734 personer
724 personer
Ca 261 kr
Ca
Ca 262 kr
42 250 kr
42 420 kr
507 000 kr
509 040 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 262 kr
43 760 kr
43 960 kr
525 120 kr
527 520 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 273 kr
44 190 kr
44 270 kr
530 280 kr
531 240 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 273 kr
47 360 kr
47 480 kr
568 320 kr
569 760 kr
Rigger eller spleiser
Alle sektorer
1 113 personer
1 070 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 000 kr
40 010 kr
480 000 kr
480 120 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
41 110 kr
41 200 kr
493 320 kr
494 400 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 262 kr
42 330 kr
42 510 kr
507 960 kr
510 120 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 262 kr
45 250 kr
45 490 kr
543 000 kr
545 880 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

Murer i arbeid.

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Snekker som jobber med saging.

Snikkar

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Betongfagarbeidere støper underlag.

Betong­fagarbeidar

Ein betong­fagarbeidar produserer betong­konstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.