× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Telekommunikator i arbeid.
Yrkesskildring

Telekommunikasjons­montør

favoritt ikon

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. 

Som telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder du hele overføringsnettet for fiber, strukturert kabling, trådløst nett, kabel-tv, radiosamband og lignende fra tjenesteleverandør til forbruker. 

Vanlige arbeidsområder for en telekommunikasjonsmontør:

  • telekabelanlegg, kobber-, koaksial-, fiber- og hybridkabler
  • telefonsentraler
  • Master/installasjoner for bygging av mobilnett, radio- og tv-kringkasting
  • bygging av linjer og stolper
  • alarm- og sikkerhetsanlegg, installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
  • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

En telekommunikasjonsmontør jobber også med å bygge ekomnett og montere data og teleuttak i alle typer bygninger og installasjoner. Deriblant også skip, og maritime og offshore installasjoner. 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Telekommunikasjonsmontører jobber i telekommunikasjons- og telematikkbedrifter, både i det offentlige og private. Telekommunikasjonsmontører kan jobbe i kraft- og kabelselskap, sikkerhetsselskap, telefonselskap og i Jernbaneverket.

Personlege eigenskapar

En telekommunikasjonsmontør bør ha teknisk innsikt og interesse for elektronikk. Du må kunne jobbe selvstendig. Du må holde deg faglig oppdatert i en bransje i stadig utvikling. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i telekommunikasjonsmontørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tele- eller IKT-installatør
Deltid
Alle sektorer
675 personer
628 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 210 kr
33 330 kr
34 100 kr
399 960 kr
409 200 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 210 kr
33 330 kr
34 100 kr
399 960 kr
409 200 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 212 kr
34 160 kr
34 390 kr
409 920 kr
412 680 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 212 kr
35 070 kr
35 350 kr
420 840 kr
424 200 kr
Tele- eller IKT-installatør
Heltid
Alle sektorer
3 047 personer
158 personer
2 889 personer
Ca 234 kr
Ca 202 kr
Ca 235 kr
37 900 kr
32 650 kr
38 120 kr
454 800 kr
391 800 kr
457 440 kr
Ca 234 kr
Ca 202 kr
Ca 235 kr
38 140 kr
32 650 kr
38 390 kr
457 680 kr
391 800 kr
460 680 kr
Ca 214 kr
Ca 185 kr
Ca 215 kr
34 610 kr
30 050 kr
34 860 kr
415 320 kr
360 600 kr
418 320 kr
Ca 214 kr
Ca 185 kr
Ca 215 kr
36 270 kr
30 710 kr
36 580 kr
435 240 kr
368 520 kr
438 960 kr
Tele- eller IKT-installatør
Kommunal
425 personer
380 personer
Ca 87 kr
Ca
Ca 87 kr
14 120 kr
14 120 kr
169 440 kr
169 440 kr
Ca 87 kr
Ca
Ca 87 kr
14 120 kr
14 120 kr
169 440 kr
169 440 kr
Ca 116 kr
Ca
Ca 117 kr
18 730 kr
18 940 kr
224 760 kr
227 280 kr
Ca 116 kr
Ca
Ca 117 kr
18 790 kr
19 000 kr
225 480 kr
228 000 kr
Tele- eller IKT-installatør
Deltid
Kommunal
180 personer
164 personer
Ca 174 kr
Ca
Ca 174 kr
28 230 kr
28 230 kr
338 760 kr
338 760 kr
Ca 174 kr
Ca
Ca 174 kr
28 230 kr
28 230 kr
338 760 kr
338 760 kr
Ca 178 kr
Ca
Ca 180 kr
28 860 kr
29 120 kr
346 320 kr
349 440 kr
Ca 178 kr
Ca
Ca 180 kr
28 940 kr
29 210 kr
347 280 kr
350 520 kr
Tele- eller IKT-installatør
Heltid
Kommunal
245 personer
216 personer
Ca 87 kr
Ca
Ca 87 kr
14 120 kr
14 120 kr
169 440 kr
169 440 kr
Ca 87 kr
Ca
Ca 87 kr
14 120 kr
14 120 kr
169 440 kr
169 440 kr
Ca 94 kr
Ca
Ca 95 kr
15 240 kr
15 320 kr
182 880 kr
183 840 kr
Ca 94 kr
Ca
Ca 95 kr
15 300 kr
15 370 kr
183 600 kr
184 440 kr
Tele- eller IKT-installatør
Privat
3 103 personer
135 personer
2 968 personer
Ca 238 kr
Ca 206 kr
Ca 239 kr
38 550 kr
33 330 kr
38 700 kr
462 600 kr
399 960 kr
464 400 kr
Ca 238 kr
Ca 206 kr
Ca 239 kr
38 910 kr
33 330 kr
39 100 kr
466 920 kr
399 960 kr
469 200 kr
Ca 224 kr
Ca 204 kr
Ca 225 kr
36 280 kr
33 040 kr
36 420 kr
435 360 kr
396 480 kr
437 040 kr
Ca 224 kr
Ca 204 kr
Ca 225 kr
38 050 kr
33 840 kr
38 230 kr
456 600 kr
406 080 kr
458 760 kr
Tele- eller IKT-installatør
Deltid
Privat
468 personer
439 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
36 540 kr
36 810 kr
438 480 kr
441 720 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
36 540 kr
36 830 kr
438 480 kr
441 960 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
35 440 kr
35 630 kr
425 280 kr
427 560 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
36 580 kr
36 810 kr
438 960 kr
441 720 kr
Tele- eller IKT-installatør
Heltid
Privat
2 635 personer
2 529 personer
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
38 760 kr
38 870 kr
465 120 kr
466 440 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
39 190 kr
39 320 kr
470 280 kr
471 840 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 370 kr
36 510 kr
436 440 kr
438 120 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
38 210 kr
38 390 kr
458 520 kr
460 680 kr
Tele- eller IKT-installatør
Statlig
194 personer
169 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 237 kr
38 130 kr
38 360 kr
457 560 kr
460 320 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 237 kr
38 290 kr
38 520 kr
459 480 kr
462 240 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 430 kr
35 440 kr
425 160 kr
425 280 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
36 660 kr
36 810 kr
439 920 kr
441 720 kr
Tele- eller IKT-installatør
Heltid
Statlig
167 personer
144 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 220 kr
38 380 kr
458 640 kr
460 560 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 380 kr
38 560 kr
460 560 kr
462 720 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 150 kr
35 160 kr
421 800 kr
421 920 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
36 390 kr
36 530 kr
436 680 kr
438 360 kr
Tele- eller IKT-installatør
Alle sektorer
3 722 personer
205 personer
3 517 personer
Ca 232 kr
Ca 197 kr
Ca 233 kr
37 540 kr
31 960 kr
37 780 kr
450 480 kr
383 520 kr
453 360 kr
Ca 232 kr
Ca 197 kr
Ca 233 kr
37 730 kr
31 960 kr
37 990 kr
452 760 kr
383 520 kr
455 880 kr
Ca 213 kr
Ca 186 kr
Ca 215 kr
34 560 kr
30 170 kr
34 800 kr
414 720 kr
362 040 kr
417 600 kr
Ca 213 kr
Ca 186 kr
Ca 215 kr
36 140 kr
30 770 kr
36 430 kr
433 680 kr
369 240 kr
437 160 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Dataelektroniker i arbeid.

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

Ein support­konsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.

Grafisk designer jobbar på lysbord.

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.