× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Telekommunikator i arbeid.
Yrkesskildring

Telekommunikasjons­montør

favoritt ikon

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. 

Som telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder du hele overføringsnettet for fiber, strukturert kabling, trådløst nett, kabel-tv, radiosamband og lignende fra tjenesteleverandør til forbruker. 

Vanlige arbeidsområder for en telekommunikasjonsmontør:

  • telekabelanlegg, kobber-, koaksial-, fiber- og hybridkabler
  • telefonsentraler
  • Master/installasjoner for bygging av mobilnett, radio- og tv-kringkasting
  • bygging av linjer og stolper
  • alarm- og sikkerhetsanlegg, installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
  • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

En telekommunikasjonsmontør jobber også med å bygge ekomnett, og montere data og teleuttak i alle typer bygninger og installasjoner. Deriblant også skip, og maritime og offshore installasjoner. 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Telekommunikasjonsmontører jobber i telekommunikasjons- og telematikkbedrifter, både i det offentlige og private. Telekommunikasjonsmontører kan jobbe i kraft- og kabelselskap, sikkerhetsselskap, telefonselskap og med jernbaneanlegg.

Personlege eigenskapar

En telekommunikasjonsmontør bør ha teknisk innsikt og interesse for elektronikk. Du må kunne jobbe selvstendig. Du må holde deg faglig oppdatert i en bransje i stadig utvikling. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i telekommunikasjonsmontørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tele- eller IKT-installatør
Heltid
Alle sektorer
3 100 personer
157 personer
2 943 personer
Ca 241 kr
Ca 213 kr
Ca 242 kr
38 970 kr
34 580 kr
39 150 kr
467 640 kr
414 960 kr
469 800 kr
Ca 241 kr
Ca 213 kr
Ca 242 kr
39 310 kr
34 580 kr
39 530 kr
471 720 kr
414 960 kr
474 360 kr
Ca 222 kr
Ca 200 kr
Ca 223 kr
35 940 kr
32 420 kr
36 130 kr
431 280 kr
389 040 kr
433 560 kr
Ca 222 kr
Ca 200 kr
Ca 223 kr
37 720 kr
33 220 kr
37 960 kr
452 640 kr
398 640 kr
455 520 kr
Tele- eller IKT-installatør
Deltid
Alle sektorer
670 personer
598 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 225 kr
35 970 kr
36 410 kr
431 640 kr
436 920 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 225 kr
35 970 kr
36 410 kr
431 640 kr
436 920 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 223 kr
35 830 kr
36 130 kr
429 960 kr
433 560 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 223 kr
36 680 kr
37 010 kr
440 160 kr
444 120 kr
Tele- eller IKT-installatør
Heltid
Kommunal
254 personer
229 personer
Ca 90 kr
Ca
Ca 90 kr
14 620 kr
14 620 kr
175 440 kr
175 440 kr
Ca 90 kr
Ca
Ca 90 kr
14 620 kr
14 620 kr
175 440 kr
175 440 kr
Ca 97 kr
Ca
Ca 97 kr
15 650 kr
15 740 kr
187 800 kr
188 880 kr
Ca 97 kr
Ca
Ca 97 kr
15 740 kr
15 840 kr
188 880 kr
190 080 kr
Tele- eller IKT-installatør
Deltid
Kommunal
176 personer
157 personer
Ca 180 kr
Ca
Ca 180 kr
29 230 kr
29 230 kr
350 760 kr
350 760 kr
Ca 180 kr
Ca
Ca 180 kr
29 230 kr
29 230 kr
350 760 kr
350 760 kr
Ca 191 kr
Ca
Ca 194 kr
31 000 kr
31 360 kr
372 000 kr
376 320 kr
Ca 191 kr
Ca
Ca 194 kr
31 050 kr
31 410 kr
372 600 kr
376 920 kr
Tele- eller IKT-installatør
Heltid
Privat
2 703 personer
111 personer
2 592 personer
Ca 246 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 930 kr
37 500 kr
40 000 kr
479 160 kr
450 000 kr
480 000 kr
Ca 246 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
40 500 kr
37 670 kr
40 610 kr
486 000 kr
452 040 kr
487 320 kr
Ca 234 kr
Ca 222 kr
Ca 235 kr
37 950 kr
35 890 kr
38 040 kr
455 400 kr
430 680 kr
456 480 kr
Ca 234 kr
Ca 222 kr
Ca 235 kr
39 940 kr
36 920 kr
40 070 kr
479 280 kr
443 040 kr
480 840 kr
Tele- eller IKT-installatør
Deltid
Privat
468 personer
418 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 240 kr
38 160 kr
38 810 kr
457 920 kr
465 720 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 240 kr
38 160 kr
38 810 kr
457 920 kr
465 720 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
37 070 kr
37 370 kr
444 840 kr
448 440 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
38 150 kr
38 480 kr
457 800 kr
461 760 kr
Tele- eller IKT-installatør
Heltid
Statlig
143 personer
122 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
37 990 kr
38 090 kr
455 880 kr
457 080 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 000 kr
38 120 kr
456 000 kr
457 440 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 209 kr
34 020 kr
33 880 kr
408 240 kr
406 560 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 209 kr
34 800 kr
34 730 kr
417 600 kr
416 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokre gonger føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du svært gode kunnskapar om data­teknologi.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

Ein support­konsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.