Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil
Yrkesskildring

Taxisjåfør

favoritt ikon

Som taxisjåfør transporterer du passasjerar.

Ein taxisjåfør får informasjon og oppdrag via ein taxisentral.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein taxisjåfør:

  • frakte passasjerar mot betaling.
  • følgje med på beskjedar frå taxisentralen om leveringsadressa og eventuelt naudsynt informasjon om passasjerane
  • hjelpe passasjerane med å laste bagasje inn og ut av bilen
  • yte god service
  • gje assistanse til kundar som treng det, til dømes personar med nedsette funksjonsevne

Du må ha god kunnskap om trafikken og tenkje tryggleik og komfort i alle delar av arbeidet. Du må også ha god lokalkunnskap om området du har løyve for. Dersom du eig ein eigen taxi, må du også ha kunnskap om økonomi, dataverktøy og bil. Kompetansen får du ved å ta eit plikta løyvekurs.

 

Kvar arbeider taxisjåførar?

Taxisjåførar er tilsette av taxieigarar, som i dei fleste tilfelle er knytte til ein taxisentral. Dersom du har taxiløyvekurs, kan du også eige ein eigen drosje og starte ei eiga verksemd, dersom du tar eit taxiløyvekurs.

Personlege eigenskapar

Som taxisjåfør må du fyrst og fremst like å køyre bil. I tillegg må du takle stressande situasjonar og ha ei positiv innstilling til menneske. Du bør kunne handtere menneskelege og trafikale utfordringar på ein god måte.

Utdanning

Taxisjåførar har inga formell utdanning, men du må oppfylle ei rekkje krav for å kunne kalle deg taxisjåfør. Som regel hjelper taxisentralen deg med å verte drosjesjåfør. Deretter kan du søkje jobb hos ein drosjeeigar knytt til sentralen.

Opptakskrav 
For å få lov til å køyre taxi, må du ha motteken politiets køyresetel. Det er visse krav for å få utferda køyresetel for taxi. Les meir hos Politiet.no

Du kan lese om løyveeksamen hos Statens vegvesen

Taxisentralane kan i tillegg ha ulike krav til kurs.

Etter- og vidareutdanning
Dersom du ønskjer å starte ei eiga verksemd eller ha ein eigen taxi, kan du ta eit taxiløyvekurs. Du må oppfylle ei rekkje krav for å få taxiløyve. For å få innfridd søknad om taxiløyve krev ein at du har god vandel, ordna økonomi, fullført teoretisk opplæring og vanlegvis minst to års praksis som taxisjåfør (kan i visse tilfelle sjåast bort frå).

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Alle sektorer
10 357 personer
752 personer
9 605 personer
Ca 207 kr
Ca 200 kr
Ca 208 kr
33 580 kr
32 480 kr
33 750 kr
402 960 kr
389 760 kr
405 000 kr
Ca 207 kr
Ca 200 kr
Ca 208 kr
33 580 kr
32 480 kr
33 750 kr
402 960 kr
389 760 kr
405 000 kr
Ca 211 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
34 150 kr
32 580 kr
34 280 kr
409 800 kr
390 960 kr
411 360 kr
Ca 211 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
34 820 kr
32 820 kr
34 980 kr
417 840 kr
393 840 kr
419 760 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Alle sektorer
6 205 personer
754 personer
5 451 personer
Ca 197 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 950 kr
31 290 kr
32 000 kr
383 400 kr
375 480 kr
384 000 kr
Ca 197 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 950 kr
31 290 kr
32 000 kr
383 400 kr
375 480 kr
384 000 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 300 kr
32 580 kr
33 390 kr
399 600 kr
390 960 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 710 kr
32 810 kr
33 820 kr
404 520 kr
393 720 kr
405 840 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Kommunal
231 personer
222 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 070 kr
37 220 kr
444 840 kr
446 640 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 430 kr
37 700 kr
449 160 kr
452 400 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
37 590 kr
37 670 kr
451 080 kr
452 040 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
39 540 kr
39 680 kr
474 480 kr
476 160 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Kommunal
103 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 760 kr
405 120 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 760 kr
405 120 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 780 kr
417 360 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
35 490 kr
425 880 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Privat
9 954 personer
730 personer
9 224 personer
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 370 kr
32 280 kr
33 470 kr
400 440 kr
387 360 kr
401 640 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 370 kr
32 280 kr
33 470 kr
400 440 kr
387 360 kr
401 640 kr
Ca 210 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
33 990 kr
32 440 kr
34 120 kr
407 880 kr
389 280 kr
409 440 kr
Ca 210 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
34 590 kr
32 660 kr
34 750 kr
415 080 kr
391 920 kr
417 000 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Privat
6 042 personer
728 personer
5 314 personer
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca 197 kr
31 790 kr
31 010 kr
31 880 kr
381 480 kr
372 120 kr
382 560 kr
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca 197 kr
31 790 kr
31 010 kr
31 880 kr
381 480 kr
372 120 kr
382 560 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 300 kr
32 570 kr
33 390 kr
399 600 kr
390 840 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 710 kr
32 790 kr
33 820 kr
404 520 kr
393 480 kr
405 840 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Statlig
172 personer
159 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 980 kr
35 000 kr
419 760 kr
420 000 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
35 720 kr
35 740 kr
428 640 kr
428 880 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
38 790 kr
38 840 kr
465 480 kr
466 080 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
41 750 kr
41 910 kr
501 000 kr
502 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bil­mekanikar (tunge køyretøy)

Ein bil­mekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du ulike maskiner, som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar.

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

Ein bilskade­reparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotivførar

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.