Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.
Yrkesskildring

Tann­tekniker

favoritt ikon

Ein tannteknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

 

Tannteknikaren tek imot eit detaljert avtrykk eller ei skanna 3D-modell av pasienten sine tenner frå tannlegen. Avtrykket dannar grunnlaget for tannteknikaren sitt arbeid, som er å laga erstatningar for ei eller fleire tenner.

Vanlege arbeidsoppgåver for tannteknikaren:

  • Lage tannerstatninger som festes permanent i munnen, og avtakbare løysingar (gebiss), som proteser for hele eller delar av tannsettet
  • Lage kjeveortopediske plater for pasienter med tannregulering, snorkeskinner og andre produkt
  • Pasientkontakt, til dømes for å finne ut kva slags farge tannerstatningen bør ha, og om det du har lagd passer til pasienten. 

Tannerstatninger lagast i mange forskjellige material som har ulike funksjonar og krevjer ulike framstillingsprosessar. Keramer, metall-legeringer og porselen er blant materiala du bruker når du produserer det. I tillegg brukast hjelpematerial som gips og voks.

Når du lagar tannerstatningar må du bruke både henda dine og dataprogram, såkalla CAD/CAM-produksjon. 

Som tannteknikar jobbar du i nært samarbeid med tannlege, og det blir stadig vanlegare å ha pasientkontakt. 

Tanntekniker er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

 

 

Kvar arbeider tannteknikere?

Tannteknikaren arbeider på eit tannteknisk laboratorium eller i eit tannhelseteam saman med tannlegar og anna tannhelsepersonell. I Noreg er laboratoria oftast private verksemder. Nokre tannteknikarar arbeider i det offentlege, knytte til den kommunale tannhelsetenesta eller jobbar med undervising ved universitet eller høgskolar.

 

 

Personlege eigenskapar

Du bør like å bruke hendene, ha teknisk innsikt og god form- og fargesans. Du bør like å samarbeide med andre, vere strukturert og nøyaktig. Arbeidstempoet ofte er høgt, derfor er det viktig å vere flink til å planlegge. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar tannteknikerutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.

Gynekolog

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdomar og fødselshjelp.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sjukepleiar

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer ut­fører også svangerskaps­kontrollar og oppfølging i barseltida.

Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Psykoterapeut hører på klient

Psyko­terapeut

Psyko­terapeutar brukar samtaleterapi og andre metodar for å auke livskvalitet og betre menneske si mentale helse.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandlar du tenner.

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er ein lege som undersøker og behandlar personar med psykiske lidingar.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

Ein ortoped er ein lege som førebygger og behandlar sjukdommar og skadar i musklar og skjelett.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreftsjukepleiar

Ein kreftsjukepleiar er ein sjukepleiar med spesial­utdanning innan kreftomsorg. Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.