Metallarbeider som er i arbeid med sveising
Yrkesskildring

Sveisar

favoritt ikon

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Som sveisar er jobben din å utføre sveisearbeid på ulike konstruksjonar av metalliske materialar. I dag går omlag halvparten av stålproduksjonen i verda til sveisa konstruksjonar og produkt. Dei moderne sveisemetodane gjer det mogleg å sveise dei aller fleste metall. Ein sveisar jobbar med å sveise saman metallkonstruksjonar, alt frå små elektronikkdelar til store konstruksjonar. Du kan jobbe med sveising av båtar, bygg, maskinar og delar til industrien. Kva for produkt du lagar og arbeidsstaden din gjer arbeidet variert. Arbeidstida kan også variere.

Det finst mange sveisemetodar, men det er to hovudgrupper:

  • pressveising, der du må bruke press for å føre delane saman
  • smeltesveising, der delane blir smelta saman ved hjelp av varme, men utan å bruke press

Vanlege arbeidsoppgåver for ein sveisar:

  • jobbe etter arbeidsinstruksjonar, teikningar og WPS (sveiseprosedyrer)
  • handtere materialar, hjelpestoff og verktøy for materialhandsaming
  • utføre sveiseprosessar etter ein gitt metode
  • vedlikehald og feilsøking på sveiseutstyr

Du kan kombinere sveisaryrket med klatring og dykking

Kvar arbeider sveisarar?

Som sveisar kan du få arbeid innan mellom anna kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og i oljeverksemd både på land og til havs.

Personlege eigenskapar

Som sveisar må du vere i stand til å arbeide sjølvstendig, men òg kunne samarbeide med andre. Du treng anlegg for praktisk arbeid og evne til å jobbe nøyaktig og planmessig. Det er viktig å ivareta eigen og andre sin tryggleik når du arbeider.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med godkjent utdannings- og erfaringsbakgrunn kan du vidareutdanne deg til sveiseinspektør i regi av Norsk Sveiseteknisk Forbund. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar sveisarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sveiser
Heltid
Alle sektorer
5 862 personer
155 personer
5 707 personer
Ca 241 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
38 990 kr
39 580 kr
38 970 kr
467 880 kr
474 960 kr
467 640 kr
Ca 241 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
40 450 kr
40 920 kr
40 430 kr
485 400 kr
491 040 kr
485 160 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 280 kr
40 040 kr
40 290 kr
483 360 kr
480 480 kr
483 480 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
43 830 kr
42 810 kr
43 860 kr
525 960 kr
513 720 kr
526 320 kr
Sveiser
Deltid
Alle sektorer
1 691 personer
1 649 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
36 210 kr
36 210 kr
434 520 kr
434 520 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
37 290 kr
37 310 kr
447 480 kr
447 720 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 810 kr
36 880 kr
441 720 kr
442 560 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
40 930 kr
41 030 kr
491 160 kr
492 360 kr
Sveiser
Heltid
Privat
5 849 personer
155 personer
5 694 personer
Ca 241 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
38 990 kr
39 580 kr
38 970 kr
467 880 kr
474 960 kr
467 640 kr
Ca 241 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
40 450 kr
40 920 kr
40 430 kr
485 400 kr
491 040 kr
485 160 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 280 kr
40 040 kr
40 290 kr
483 360 kr
480 480 kr
483 480 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
43 830 kr
42 810 kr
43 860 kr
525 960 kr
513 720 kr
526 320 kr
Sveiser
Deltid
Privat
1 691 personer
1 649 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
36 210 kr
36 210 kr
434 520 kr
434 520 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
37 290 kr
37 310 kr
447 480 kr
447 720 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 810 kr
36 880 kr
441 720 kr
442 560 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
40 930 kr
41 030 kr
491 160 kr
492 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.

En mann tapetserer en vegg

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Snekker som jobber med saging.

Snikkar

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.