Metallarbeider som er i arbeid med sveising
Yrkesskildring

Sveisar

favoritt ikon

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Som sveisar er jobben din å utføre sveisearbeid på ulike konstruksjonar av metalliske materialar. I dag går omlag halvparten av stålproduksjonen i verda til sveisa konstruksjonar og produkt. Dei moderne sveisemetodane gjer det mogleg å sveise dei aller fleste metall. Ein sveisar jobbar med å sveise saman metallkonstruksjonar, alt frå små elektronikkdelar til store konstruksjonar. Du kan jobbe med sveising av båtar, bygg, maskinar og delar til industrien. Kva for produkt du lagar og arbeidsstaden din gjer arbeidet variert. Arbeidstida kan også variere.

Det finst mange sveisemetodar, men det er to hovudgrupper:

  • pressveising, der du må bruke press for å føre delane saman
  • smeltesveising, der delane blir smelta saman ved hjelp av varme, men utan å bruke press

Vanlege arbeidsoppgåver for ein sveisar:

  • jobbe etter arbeidsinstruksjonar, teikningar og WPS (sveiseprosedyrer)
  • handtere materialar, hjelpestoff og verktøy for materialhandsaming
  • utføre sveiseprosessar etter ein gitt metode
  • vedlikehald og feilsøking på sveiseutstyr

Du kan kombinere sveisaryrket med klatring og dykking

Kvar arbeider sveisarar?

Som sveisar kan du få arbeid innan mellom anna kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og i oljeverksemd både på land og til havs.

Personlege eigenskapar

Som sveisar må du vere i stand til å arbeide sjølvstendig, men òg kunne samarbeide med andre. Du treng anlegg for praktisk arbeid og evne til å jobbe nøyaktig og planmessig. Det er viktig å ivareta eigen og andre sin tryggleik når du arbeider.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med godkjent utdannings- og erfaringsbakgrunn kan du vidareutdanne deg til sveiseinspektør i regi av Norsk Sveiseteknisk Forbund. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar sveisarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sveiser
Deltid
Alle sektorer
1 637 personer
1 601 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 800 kr
34 800 kr
417 600 kr
417 600 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
35 530 kr
35 560 kr
426 360 kr
426 720 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 980 kr
35 020 kr
419 760 kr
420 240 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
38 170 kr
38 260 kr
458 040 kr
459 120 kr
Sveiser
Heltid
Alle sektorer
5 030 personer
156 personer
4 874 personer
Ca 234 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
37 980 kr
37 920 kr
37 980 kr
455 760 kr
455 040 kr
455 760 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
39 360 kr
38 580 kr
39 390 kr
472 320 kr
462 960 kr
472 680 kr
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
39 090 kr
37 610 kr
39 140 kr
469 080 kr
451 320 kr
469 680 kr
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
42 310 kr
39 430 kr
42 410 kr
507 720 kr
473 160 kr
508 920 kr
Sveiser
Privat
6 654 personer
192 personer
6 462 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 350 kr
37 470 kr
37 350 kr
448 200 kr
449 640 kr
448 200 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
38 570 kr
38 070 kr
38 610 kr
462 840 kr
456 840 kr
463 320 kr
Ca 236 kr
Ca 228 kr
Ca 236 kr
38 240 kr
36 930 kr
38 280 kr
458 880 kr
443 160 kr
459 360 kr
Ca 236 kr
Ca 228 kr
Ca 236 kr
41 460 kr
38 600 kr
41 550 kr
497 520 kr
463 200 kr
498 600 kr
Sveiser
Deltid
Privat
1 636 personer
1 600 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 800 kr
34 800 kr
417 600 kr
417 600 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
35 530 kr
35 560 kr
426 360 kr
426 720 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 980 kr
35 020 kr
419 760 kr
420 240 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
38 170 kr
38 260 kr
458 040 kr
459 120 kr
Sveiser
Heltid
Privat
5 018 personer
156 personer
4 862 personer
Ca 234 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
37 980 kr
37 920 kr
37 980 kr
455 760 kr
455 040 kr
455 760 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
Ca 234 kr
39 360 kr
38 580 kr
39 390 kr
472 320 kr
462 960 kr
472 680 kr
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
39 090 kr
37 610 kr
39 140 kr
469 080 kr
451 320 kr
469 680 kr
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
42 320 kr
39 430 kr
42 410 kr
507 840 kr
473 160 kr
508 920 kr
Sveiser
Alle sektorer
6 667 personer
192 personer
6 475 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 350 kr
37 470 kr
37 350 kr
448 200 kr
449 640 kr
448 200 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
38 570 kr
38 070 kr
38 610 kr
462 840 kr
456 840 kr
463 320 kr
Ca 236 kr
Ca 228 kr
Ca 236 kr
38 240 kr
36 930 kr
38 280 kr
458 880 kr
443 160 kr
459 360 kr
Ca 236 kr
Ca 228 kr
Ca 236 kr
41 460 kr
38 600 kr
41 540 kr
497 520 kr
463 200 kr
498 480 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken