Metallarbeider sveiser som er i arbeid med sveising
Yrkesskildring

Sveiser

favoritt ikon

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Som sveisar er jobben din å utføre sveisearbeid på ulike konstruksjonar av metalliske materialar. I dag går omlag halvparten av stålproduksjonen i verda til sveisa konstruksjonar og produkt. Dei moderne sveisemetodane gjer det mogleg å sveise dei aller fleste metall. Ein sveisar jobbar med å sveise saman metallkonstruksjonar, alt frå små elektronikkdelar til store konstruksjonar. Du kan jobbe med sveising av båtar, bygg, maskinar og delar til industrien. Kva for produkt du lagar og arbeidsstaden din gjer arbeidet variert. Arbeidstida kan også variere.

Det finst mange sveisemetodar, men det er to hovudgrupper:

  • pressveising, der du må bruke press for å føre delane saman
  • smeltesveising, der delane blir smelta saman ved hjelp av varme, men utan å bruke press

Vanlege arbeidsoppgåver for ein sveisar:

  • jobbe etter arbeidsinstruksjonar, teikningar og WPS (sveiseprosedyrer)
  • handtere materialar, hjelpestoff og verktøy for materialhandsaming
  • utføre sveiseprosessar etter ein gitt metode
  • vedlikehald og feilsøking på sveiseutstyr

Du kan kombinere sveisaryrket med klatring og dykking

Kvar arbeider sveisarar?

Som sveisar kan du få arbeid innan mellom anna kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og i oljeverksemd både på land og til havs.

Personlege eigenskapar

Som sveisar må du vere i stand til å arbeide sjølvstendig, men òg kunne samarbeide med andre. Du treng anlegg for praktisk arbeid og evne til å jobbe nøyaktig og planmessig. Det er viktig å ivareta eigen og andre sin tryggleik når du arbeider.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Med godkjent utdannings- og erfaringsbakgrunn kan du vidareutdanne deg til sveiseinspektør i regi av Norsk Sveiseteknisk Forbund.

Kva jobbar sveisarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sveisere
Deltid
Alle sektorer
1 688 personer
44 personer
1 644 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 210 kr
34 180 kr
410 520 kr
410 160 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 850 kr
34 830 kr
418 200 kr
417 960 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 430 kr
34 800 kr
34 420 kr
413 160 kr
417 600 kr
413 040 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
37 400 kr
34 800 kr
37 400 kr
448 800 kr
417 600 kr
448 800 kr
Sveisere
Heltid
Alle sektorer
4 860 personer
138 personer
4 722 personer
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
36 780 kr
36 770 kr
36 780 kr
441 360 kr
441 240 kr
441 360 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
37 860 kr
37 310 kr
37 870 kr
454 320 kr
447 720 kr
454 440 kr
Ca 232 kr
Ca 221 kr
Ca 232 kr
37 550 kr
35 730 kr
37 600 kr
450 600 kr
428 760 kr
451 200 kr
Ca 232 kr
Ca 221 kr
Ca 232 kr
40 310 kr
37 610 kr
40 380 kr
483 720 kr
451 320 kr
484 560 kr
Sveisere
Deltid
Privat
1 686 personer
44 personer
1 642 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 210 kr
34 210 kr
410 520 kr
410 520 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 850 kr
34 870 kr
418 200 kr
418 440 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 430 kr
34 430 kr
34 430 kr
413 160 kr
413 160 kr
413 160 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
37 400 kr
34 430 kr
37 410 kr
448 800 kr
413 160 kr
448 920 kr
Sveisere
Heltid
Privat
4 850 personer
138 personer
4 712 personer
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
36 770 kr
36 770 kr
36 770 kr
441 240 kr
441 240 kr
441 240 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
37 850 kr
37 310 kr
37 870 kr
454 200 kr
447 720 kr
454 440 kr
Ca 232 kr
Ca 221 kr
Ca 232 kr
37 550 kr
35 730 kr
37 610 kr
450 600 kr
428 760 kr
451 320 kr
Ca 232 kr
Ca 221 kr
Ca 232 kr
40 310 kr
37 610 kr
40 400 kr
483 720 kr
451 320 kr
484 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold