× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Arbeid med strikkemaskin
Yrkesskildring

Strikke­håndverker

favoritt ikon

Strikkehåndverkeren strikker for hånd og med strikkemaskin.

En strikkehåndverker strikker først og fremst klær, men kan også lage produkter til interiør og utsmykninger. Strikkehåndverkere arbeider vanligvis med strikkemaskin, men kan også strikke noe for hånd. 

En del strikkehåndverkere kombinerer strikkeproduksjon med salg av garn, oppskrifter, strikkebøker, strikkemaskiner og lignende, og noen tilbyr kurs for hobbystrikkere. 

Vanlige arbeidsoppgaver for strikkehåndverkeren:

  • strikking av klær som kåper, jakker, gensere, kjoler, luer, skjerf og votter
  • vedlikehold av utstyr og maskiner
  • etterbehandling, ferdiggjøring og kvalitetssikring
  • markedsføring og salg.

Strikkefaget har lange tradisjoner, og er en del av kulturarven for husflidsnæringen. Strikking som industri kalles trikotasje

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Strikkehåndverkeren kan være ansatt i små bedrifter eller være selvstendig næringsdrivende.

Personlege eigenskapar

Du bør ha håndlag, være kreativ og ha god form- og fargesans. Interesse for mote og kunnskap om tekstiltradisjoner er en fordel. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i strikkefaget. Les mer om mesterutdanning

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vever, strikker (innen husflidsproduksjon)
Deltid
Alle sektorer
157 personer
146 personer
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca
31 940 kr
31 940 kr
383 280 kr
383 280 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca
31 940 kr
31 940 kr
383 280 kr
383 280 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca
31 730 kr
31 800 kr
380 760 kr
381 600 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca
31 860 kr
31 940 kr
382 320 kr
383 280 kr
Vever, strikker (innen husflidsproduksjon)
Heltid
Alle sektorer
185 personer
161 personer
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca
33 380 kr
33 330 kr
400 560 kr
399 960 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca
33 380 kr
33 330 kr
400 560 kr
399 960 kr
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca
32 330 kr
31 990 kr
387 960 kr
383 880 kr
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca
32 620 kr
32 220 kr
391 440 kr
386 640 kr
Vever, strikker (innen husflidsproduksjon)
Privat
320 personer
288 personer
Ca 202 kr
Ca 200 kr
Ca
32 730 kr
32 480 kr
392 760 kr
389 760 kr
Ca 202 kr
Ca 200 kr
Ca
32 730 kr
32 480 kr
392 760 kr
389 760 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
Ca
31 960 kr
31 690 kr
383 520 kr
380 280 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
Ca
32 150 kr
31 840 kr
385 800 kr
382 080 kr
Vever, strikker (innen husflidsproduksjon)
Deltid
Privat
146 personer
136 personer
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca
31 340 kr
31 340 kr
376 080 kr
376 080 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca
31 340 kr
31 340 kr
376 080 kr
376 080 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
Ca
31 410 kr
31 470 kr
376 920 kr
377 640 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
Ca
31 510 kr
31 580 kr
378 120 kr
378 960 kr
Vever, strikker (innen husflidsproduksjon)
Heltid
Privat
174 personer
152 personer
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca
33 270 kr
32 940 kr
399 240 kr
395 280 kr
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca
33 270 kr
32 940 kr
399 240 kr
395 280 kr
Ca 199 kr
Ca 196 kr
Ca
32 250 kr
31 810 kr
387 000 kr
381 720 kr
Ca 199 kr
Ca 196 kr
Ca
32 490 kr
31 980 kr
389 880 kr
383 760 kr
Vever, strikker (innen husflidsproduksjon)
Alle sektorer
342 personer
307 personer
Ca 203 kr
Ca 202 kr
Ca
32 870 kr
32 790 kr
394 440 kr
393 480 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
Ca
32 870 kr
32 790 kr
394 440 kr
393 480 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca
32 130 kr
31 930 kr
385 560 kr
383 160 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca
32 370 kr
32 130 kr
388 440 kr
385 560 kr
Operatør i tekstilproduksjon
Deltid
Alle sektorer
279 personer
157 personer
122 personer
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 210 kr
32 690 kr
32 150 kr
33 990 kr
392 280 kr
385 800 kr
407 880 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 210 kr
32 770 kr
32 150 kr
34 270 kr
393 240 kr
385 800 kr
411 240 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 870 kr
33 300 kr
34 570 kr
406 440 kr
399 600 kr
414 840 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
34 820 kr
33 940 kr
35 880 kr
417 840 kr
407 280 kr
430 560 kr
Operatør i tekstilproduksjon
Heltid
Alle sektorer
633 personer
261 personer
372 personer
Ca 214 kr
Ca 204 kr
Ca 220 kr
34 620 kr
33 010 kr
35 640 kr
415 440 kr
396 120 kr
427 680 kr
Ca 214 kr
Ca 204 kr
Ca 220 kr
35 150 kr
33 180 kr
36 500 kr
421 800 kr
398 160 kr
438 000 kr
Ca 220 kr
Ca 206 kr
Ca 229 kr
35 580 kr
33 430 kr
37 090 kr
426 960 kr
401 160 kr
445 080 kr
Ca 220 kr
Ca 206 kr
Ca 229 kr
37 640 kr
34 510 kr
39 840 kr
451 680 kr
414 120 kr
478 080 kr
Operatør i tekstilproduksjon
Privat
908 personer
415 personer
493 personer
Ca 212 kr
Ca 200 kr
Ca 218 kr
34 350 kr
32 480 kr
35 290 kr
412 200 kr
389 760 kr
423 480 kr
Ca 212 kr
Ca 200 kr
Ca 218 kr
34 720 kr
32 600 kr
35 990 kr
416 640 kr
391 200 kr
431 880 kr
Ca 217 kr
Ca 206 kr
Ca 226 kr
35 200 kr
33 420 kr
36 610 kr
422 400 kr
401 040 kr
439 320 kr
Ca 217 kr
Ca 206 kr
Ca 226 kr
37 010 kr
34 380 kr
39 090 kr
444 120 kr
412 560 kr
469 080 kr
Operatør i tekstilproduksjon
Deltid
Privat
276 personer
155 personer
121 personer
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 210 kr
32 690 kr
32 150 kr
33 990 kr
392 280 kr
385 800 kr
407 880 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 210 kr
32 780 kr
32 150 kr
34 270 kr
393 360 kr
385 800 kr
411 240 kr
Ca 209 kr
Ca 205 kr
Ca 213 kr
33 860 kr
33 270 kr
34 560 kr
406 320 kr
399 240 kr
414 720 kr
Ca 209 kr
Ca 205 kr
Ca 213 kr
34 820 kr
33 920 kr
35 880 kr
417 840 kr
407 040 kr
430 560 kr
Operatør i tekstilproduksjon
Heltid
Privat
632 personer
260 personer
372 personer
Ca 214 kr
Ca 204 kr
Ca 220 kr
34 620 kr
33 010 kr
35 640 kr
415 440 kr
396 120 kr
427 680 kr
Ca 214 kr
Ca 204 kr
Ca 220 kr
35 150 kr
33 180 kr
36 500 kr
421 800 kr
398 160 kr
438 000 kr
Ca 220 kr
Ca 207 kr
Ca 229 kr
35 600 kr
33 480 kr
37 090 kr
427 200 kr
401 760 kr
445 080 kr
Ca 220 kr
Ca 207 kr
Ca 229 kr
37 660 kr
34 560 kr
39 840 kr
451 920 kr
414 720 kr
478 080 kr
Operatør i tekstilproduksjon
Alle sektorer
912 personer
418 personer
494 personer
Ca 212 kr
Ca 200 kr
Ca 218 kr
34 350 kr
32 480 kr
35 300 kr
412 200 kr
389 760 kr
423 600 kr
Ca 212 kr
Ca 200 kr
Ca 218 kr
34 720 kr
32 600 kr
36 000 kr
416 640 kr
391 200 kr
432 000 kr
Ca 217 kr
Ca 206 kr
Ca 226 kr
35 180 kr
33 390 kr
36 610 kr
422 160 kr
400 680 kr
439 320 kr
Ca 217 kr
Ca 206 kr
Ca 226 kr
36 980 kr
34 340 kr
39 090 kr
443 760 kr
412 080 kr
469 080 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken