× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Speditør
Yrkesskildring

Speditør

favoritt ikon

Speditører jobber med transport og logistikk.

Speditøren jobber med logistikk og transport via bil, båt, bane eller fly. Arbeidet innebærer å finne de best mulige løsningene for å frakte varer fra et sted til et annet.

Som speditør jobber du globalt og må ha høy kompetanse innen tollregler, sikkerhetsbestemmelser, geografi og kommunikasjonsveier. Det er også nødvendig å ta hensyn til tid og økonomi, og å være i stand til å kommunisere godt med personer i både inn- og utland.

Mange speditørfirmaer har kontorer over hele verden, og det kan gi muligheter for å jobbe i utlandet. 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Speditører er ansatt i spedisjonsbedrifter som jobber med transport og logistikk.

Personlege eigenskapar

Som speditør må du ha gode språk- og kommunikasjonsferdigheter. Du må være serviceinnstilt, nøyaktig og kunne jobbe i et hektisk miljø.

Utdanning

Det eksisterer ingen formelle utdanningskrav for å bli speditør, men mange arbeidsgivere krever høyere utdanning. For å bli speditør er det en fordel med kompetanse innen fagfelt som språk og logistikk.

Se oversikt over utdanninger

NHO Logistikk og Transport og Høgskolen i Molde, arrangerer Speditørskolen, hvor du etter endt studie får tittelen ”Speditørkandidat”.

Etter- og videreutdanning
NHO Logistikk og Transport arrangerer relevante kurs for speditører, innenfor kompetanseområder som tollbehandling, leveringsbetingelser, transport- og spedisjonsjuss, reklamasjonsbehandling og annet.

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Alle sektorer
7 918 personer
1 200 personer
6 718 personer
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
66 740 kr
66 680 kr
66 750 kr
800 880 kr
800 160 kr
801 000 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
67 580 kr
67 170 kr
67 660 kr
810 960 kr
806 040 kr
811 920 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Alle sektorer
468 personer
369 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
57 770 kr
58 280 kr
693 240 kr
699 360 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
58 080 kr
58 630 kr
696 960 kr
703 560 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Privat
7 765 personer
1 166 personer
6 599 personer
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 413 kr
Ca 412 kr
Ca 413 kr
66 850 kr
66 690 kr
66 880 kr
802 200 kr
800 280 kr
802 560 kr
Ca 413 kr
Ca 412 kr
Ca 413 kr
67 660 kr
67 130 kr
67 760 kr
811 920 kr
805 560 kr
813 120 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Privat
462 personer
366 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
57 810 kr
58 310 kr
693 720 kr
699 720 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
58 130 kr
58 660 kr
697 560 kr
703 920 kr
Speditør eller befrakter
Heltid
Alle sektorer
4 213 personer
1 302 personer
2 911 personer
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 280 kr
44 000 kr
41 720 kr
45 350 kr
528 000 kr
500 640 kr
544 200 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 280 kr
44 000 kr
41 720 kr
45 350 kr
528 000 kr
500 640 kr
544 200 kr
Ca 298 kr
Ca 273 kr
Ca 309 kr
48 310 kr
44 260 kr
50 130 kr
579 720 kr
531 120 kr
601 560 kr
Ca 298 kr
Ca 273 kr
Ca 309 kr
49 830 kr
45 480 kr
51 780 kr
597 960 kr
545 760 kr
621 360 kr
Speditør eller befrakter
Deltid
Alle sektorer
472 personer
178 personer
294 personer
Ca 234 kr
Ca 243 kr
Ca 226 kr
37 940 kr
39 300 kr
36 660 kr
455 280 kr
471 600 kr
439 920 kr
Ca 234 kr
Ca 243 kr
Ca 226 kr
37 940 kr
39 300 kr
36 660 kr
455 280 kr
471 600 kr
439 920 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
40 920 kr
41 220 kr
40 670 kr
491 040 kr
494 640 kr
488 040 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
41 590 kr
41 850 kr
41 380 kr
499 080 kr
502 200 kr
496 560 kr
Speditør eller befrakter
Heltid
Privat
4 174 personer
1 289 personer
2 885 personer
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 280 kr
44 000 kr
41 720 kr
45 370 kr
528 000 kr
500 640 kr
544 440 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 280 kr
44 000 kr
41 720 kr
45 370 kr
528 000 kr
500 640 kr
544 440 kr
Ca 298 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
48 340 kr
44 230 kr
50 180 kr
580 080 kr
530 760 kr
602 160 kr
Ca 298 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
49 860 kr
45 450 kr
51 830 kr
598 320 kr
545 400 kr
621 960 kr
Speditør eller befrakter
Deltid
Privat
465 personer
177 personer
288 personer
Ca 234 kr
Ca 243 kr
Ca 226 kr
37 960 kr
39 380 kr
36 660 kr
455 520 kr
472 560 kr
439 920 kr
Ca 234 kr
Ca 243 kr
Ca 226 kr
37 960 kr
39 380 kr
36 660 kr
455 520 kr
472 560 kr
439 920 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
40 780 kr
41 270 kr
40 350 kr
489 360 kr
495 240 kr
484 200 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 450 kr
41 890 kr
41 070 kr
497 400 kr
502 680 kr
492 840 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Heltid
Alle sektorer
25 525 personer
3 477 personer
22 048 personer
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 239 kr
38 500 kr
37 420 kr
38 730 kr
462 000 kr
449 040 kr
464 760 kr
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 239 kr
39 180 kr
37 750 kr
39 500 kr
470 160 kr
453 000 kr
474 000 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
39 810 kr
38 280 kr
40 050 kr
477 720 kr
459 360 kr
480 600 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
41 910 kr
39 600 kr
42 280 kr
502 920 kr
475 200 kr
507 360 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Deltid
Alle sektorer
10 719 personer
2 568 personer
8 151 personer
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 050 kr
35 940 kr
36 090 kr
432 600 kr
431 280 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 220 kr
36 000 kr
36 300 kr
434 640 kr
432 000 kr
435 600 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
36 140 kr
35 640 kr
36 290 kr
433 680 kr
427 680 kr
435 480 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
37 130 kr
36 300 kr
37 370 kr
445 560 kr
435 600 kr
448 440 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Heltid
Privat
25 256 personer
3 406 personer
21 850 personer
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 239 kr
38 540 kr
37 440 kr
38 750 kr
462 480 kr
449 280 kr
465 000 kr
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 239 kr
39 220 kr
37 770 kr
39 520 kr
470 640 kr
453 240 kr
474 240 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
39 830 kr
38 310 kr
40 060 kr
477 960 kr
459 720 kr
480 720 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
41 940 kr
39 640 kr
42 290 kr
503 280 kr
475 680 kr
507 480 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Deltid
Privat
10 676 personer
2 551 personer
8 125 personer
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 050 kr
35 900 kr
36 090 kr
432 600 kr
430 800 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 220 kr
35 970 kr
36 300 kr
434 640 kr
431 640 kr
435 600 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
36 140 kr
35 640 kr
36 300 kr
433 680 kr
427 680 kr
435 600 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
37 130 kr
36 300 kr
37 390 kr
445 560 kr
435 600 kr
448 680 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Heltid
Statlig
231 personer
163 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 290 kr
37 410 kr
447 480 kr
448 920 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 770 kr
38 040 kr
453 240 kr
456 480 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 232 kr
37 290 kr
37 600 kr
447 480 kr
451 200 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 232 kr
38 410 kr
38 900 kr
460 920 kr
466 800 kr
Logistikkmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
6 530 personer
1 731 personer
4 799 personer
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
44 020 kr
42 620 kr
44 650 kr
528 240 kr
511 440 kr
535 800 kr
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
44 260 kr
42 620 kr
45 080 kr
531 120 kr
511 440 kr
540 960 kr
Ca 284 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
46 000 kr
44 460 kr
46 560 kr
552 000 kr
533 520 kr
558 720 kr
Ca 284 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
48 060 kr
45 570 kr
48 960 kr
576 720 kr
546 840 kr
587 520 kr
Logistikkmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
772 personer
256 personer
516 personer
Ca 224 kr
Ca 230 kr
Ca 219 kr
36 240 kr
37 340 kr
35 440 kr
434 880 kr
448 080 kr
425 280 kr
Ca 224 kr
Ca 230 kr
Ca 219 kr
36 240 kr
37 340 kr
35 540 kr
434 880 kr
448 080 kr
426 480 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
Ca 232 kr
38 150 kr
39 200 kr
37 610 kr
457 800 kr
470 400 kr
451 320 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
Ca 232 kr
39 000 kr
39 630 kr
38 670 kr
468 000 kr
475 560 kr
464 040 kr
Logistikkmedarbeider
Heltid
Privat
6 250 personer
1 658 personer
4 592 personer
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
44 480 kr
43 020 kr
45 050 kr
533 760 kr
516 240 kr
540 600 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
44 740 kr
43 020 kr
45 520 kr
536 880 kr
516 240 kr
546 240 kr
Ca 286 kr
Ca 277 kr
Ca 290 kr
46 380 kr
44 820 kr
46 940 kr
556 560 kr
537 840 kr
563 280 kr
Ca 286 kr
Ca 277 kr
Ca 290 kr
48 500 kr
45 950 kr
49 410 kr
582 000 kr
551 400 kr
592 920 kr
Logistikkmedarbeider
Deltid
Privat
721 personer
231 personer
490 personer
Ca 225 kr
Ca 232 kr
Ca 220 kr
36 440 kr
37 510 kr
35 640 kr
437 280 kr
450 120 kr
427 680 kr
Ca 225 kr
Ca 232 kr
Ca 220 kr
36 440 kr
37 510 kr
35 740 kr
437 280 kr
450 120 kr
428 880 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
Ca 233 kr
38 370 kr
39 610 kr
37 770 kr
460 440 kr
475 320 kr
453 240 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
Ca 233 kr
39 230 kr
40 050 kr
38 830 kr
470 760 kr
480 600 kr
465 960 kr
Logistikkmedarbeider
Heltid
Statlig
255 personer
184 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 650 kr
35 800 kr
427 800 kr
429 600 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 700 kr
35 860 kr
428 400 kr
430 320 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
37 050 kr
37 390 kr
444 600 kr
448 680 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
37 690 kr
38 070 kr
452 280 kr
456 840 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjentar gjer samfunnet trygt, og kan arbeide med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Konduktør

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjerane sin sikkerheit om bord i toget og når dei stig av og på toget.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

En ung mann jobber med et dekk på en bil.

Bil­mekanikar (lette køyretøy)

Ein bil­mekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerar.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.