× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Rektor i aulaen på skole.
Yrkesskildring

Rektor/skoleleder

favoritt ikon

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse på en skole.

En rektor/skoleleder kan ha ulike oppgaver og ansvar. Disse vil variere avhengig av skolens størrelse og hvilket nivå i utdanningssystemet skolen befinner seg på. Rektor er en del av skoleledelsen. Skoleledelsen har ansvaret for den faglige og administrative driften av en skole. 

Som rektor jobber du med:

  • pedagogisk ledelse og faglig innhold
  • personalledelse
  • administrative oppgaver, for eksempel budsjetter og rapporter 
  • lovgivning og elevers rettigheter 
  • foreldresamarbeid

I skolen er rektorer normalt fast ansatt, men enkelte store videregående skoler har også rektor på åremål.

Assisterende rektor, undervisningsinspektør og avdelingsledere er en del av skoleledelsen. Alle i skolelederteamet har en rolle som skoleleder. Skoleledere kan også ha undervisning som en del av sine arbeidsoppgaver. 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

En skoleleder kan arbeide ved offentlige eller private skoler på alle nivåer.

Personlege eigenskapar

Du må kunne sette deg mål og klare å oppnå dem. Du må ha evne til å motivere og lede andre. Du må være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

For ansettelse som skoleleder kreves pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Det er vanlig at skolelederen har lærerutdanning, og mange har også videreutdanning innen ledelse.

Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp for dem som ønsker å utdanne seg til skoleleder i etterkant av pedagogisk utdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige institusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune og fylke til fylke. Man kan også søke på den statlige rektorutdanningen om man er i en skolelederstilling. 

 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skoleleder
Deltid
Alle sektorer
1 375 personer
766 personer
609 personer
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 342 kr
54 280 kr
53 500 kr
55 420 kr
651 360 kr
642 000 kr
665 040 kr
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 342 kr
54 280 kr
53 500 kr
55 420 kr
651 360 kr
642 000 kr
665 040 kr
Ca 338 kr
Ca 330 kr
Ca 347 kr
54 750 kr
53 540 kr
56 280 kr
657 000 kr
642 480 kr
675 360 kr
Ca 338 kr
Ca 330 kr
Ca 347 kr
54 810 kr
53 570 kr
56 380 kr
657 720 kr
642 840 kr
676 560 kr
Skoleleder
Heltid
Alle sektorer
10 449 personer
5 659 personer
4 790 personer
Ca 352 kr
Ca 347 kr
Ca 359 kr
56 990 kr
56 140 kr
58 170 kr
683 880 kr
673 680 kr
698 040 kr
Ca 352 kr
Ca 347 kr
Ca 359 kr
56 990 kr
56 140 kr
58 170 kr
683 880 kr
673 680 kr
698 040 kr
Ca 358 kr
Ca 351 kr
Ca 366 kr
58 040 kr
56 910 kr
59 360 kr
696 480 kr
682 920 kr
712 320 kr
Ca 358 kr
Ca 351 kr
Ca 366 kr
58 220 kr
57 060 kr
59 560 kr
698 640 kr
684 720 kr
714 720 kr
Skoleleder
Kommunal
7 939 personer
4 899 personer
3 040 personer
Ca 352 kr
Ca 346 kr
Ca 360 kr
57 030 kr
56 010 kr
58 330 kr
684 360 kr
672 120 kr
699 960 kr
Ca 352 kr
Ca 346 kr
Ca 360 kr
57 030 kr
56 010 kr
58 330 kr
684 360 kr
672 120 kr
699 960 kr
Ca 355 kr
Ca 349 kr
Ca 364 kr
57 480 kr
56 580 kr
58 930 kr
689 760 kr
678 960 kr
707 160 kr
Ca 355 kr
Ca 349 kr
Ca 364 kr
57 640 kr
56 710 kr
59 150 kr
691 680 kr
680 520 kr
709 800 kr
Skoleleder
Deltid
Kommunal
889 personer
569 personer
320 personer
Ca 338 kr
Ca 334 kr
Ca 345 kr
54 830 kr
54 180 kr
55 830 kr
657 960 kr
650 160 kr
669 960 kr
Ca 338 kr
Ca 334 kr
Ca 345 kr
54 830 kr
54 180 kr
55 830 kr
657 960 kr
650 160 kr
669 960 kr
Ca 338 kr
Ca 336 kr
Ca 341 kr
54 750 kr
54 460 kr
55 260 kr
657 000 kr
653 520 kr
663 120 kr
Ca 338 kr
Ca 336 kr
Ca 341 kr
54 830 kr
54 490 kr
55 430 kr
657 960 kr
653 880 kr
665 160 kr
Skoleleder
Heltid
Kommunal
7 050 personer
4 330 personer
2 720 personer
Ca 353 kr
Ca 347 kr
Ca 361 kr
57 240 kr
56 240 kr
58 420 kr
686 880 kr
674 880 kr
701 040 kr
Ca 353 kr
Ca 347 kr
Ca 361 kr
57 240 kr
56 240 kr
58 420 kr
686 880 kr
674 880 kr
701 040 kr
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
57 660 kr
56 720 kr
59 150 kr
691 920 kr
680 640 kr
709 800 kr
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
57 830 kr
56 850 kr
59 370 kr
693 960 kr
682 200 kr
712 440 kr
Skoleleder
Privat
2 996 personer
1 015 personer
1 981 personer
Ca 332 kr
Ca 323 kr
Ca 336 kr
53 790 kr
52 250 kr
54 470 kr
645 480 kr
627 000 kr
653 640 kr
Ca 332 kr
Ca 323 kr
Ca 336 kr
53 790 kr
52 250 kr
54 470 kr
645 480 kr
627 000 kr
653 640 kr
Ca 347 kr
Ca 330 kr
Ca 355 kr
56 170 kr
53 400 kr
57 550 kr
674 040 kr
640 800 kr
690 600 kr
Ca 347 kr
Ca 330 kr
Ca 355 kr
56 290 kr
53 480 kr
57 690 kr
675 480 kr
641 760 kr
692 280 kr
Skoleleder
Deltid
Privat
477 personer
194 personer
283 personer
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 335 kr
50 010 kr
48 200 kr
54 280 kr
600 120 kr
578 400 kr
651 360 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 335 kr
50 010 kr
48 200 kr
54 280 kr
600 120 kr
578 400 kr
651 360 kr
Ca 337 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
54 560 kr
51 040 kr
57 080 kr
654 720 kr
612 480 kr
684 960 kr
Ca 337 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
54 580 kr
51 050 kr
57 110 kr
654 960 kr
612 600 kr
685 320 kr
Skoleleder
Heltid
Privat
2 519 personer
821 personer
1 698 personer
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca 336 kr
54 170 kr
52 870 kr
54 480 kr
650 040 kr
634 440 kr
653 760 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca 336 kr
54 170 kr
52 870 kr
54 480 kr
650 040 kr
634 440 kr
653 760 kr
Ca 348 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
56 320 kr
53 700 kr
57 590 kr
675 840 kr
644 400 kr
691 080 kr
Ca 348 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
56 450 kr
53 790 kr
57 740 kr
677 400 kr
645 480 kr
692 880 kr
Skoleleder
Statlig
889 personer
511 personer
378 personer
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 400 kr
61 860 kr
59 430 kr
64 860 kr
742 320 kr
713 160 kr
778 320 kr
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 400 kr
61 860 kr
59 430 kr
64 860 kr
742 320 kr
713 160 kr
778 320 kr
Ca 407 kr
Ca 393 kr
Ca 426 kr
65 970 kr
63 710 kr
69 020 kr
791 640 kr
764 520 kr
828 240 kr
Ca 407 kr
Ca 393 kr
Ca 426 kr
66 340 kr
64 120 kr
69 340 kr
796 080 kr
769 440 kr
832 080 kr
Skoleleder
Heltid
Statlig
880 personer
508 personer
372 personer
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 400 kr
61 860 kr
59 430 kr
64 870 kr
742 320 kr
713 160 kr
778 440 kr
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 400 kr
61 860 kr
59 430 kr
64 870 kr
742 320 kr
713 160 kr
778 440 kr
Ca 407 kr
Ca 394 kr
Ca 426 kr
65 990 kr
63 780 kr
69 010 kr
791 880 kr
765 360 kr
828 120 kr
Ca 407 kr
Ca 394 kr
Ca 426 kr
66 360 kr
64 190 kr
69 330 kr
796 320 kr
770 280 kr
831 960 kr
Skoleleder
Alle sektorer
11 824 personer
6 425 personer
5 399 personer
Ca 350 kr
Ca 345 kr
Ca 358 kr
56 770 kr
55 950 kr
58 000 kr
681 240 kr
671 400 kr
696 000 kr
Ca 350 kr
Ca 345 kr
Ca 358 kr
56 770 kr
55 950 kr
58 000 kr
681 240 kr
671 400 kr
696 000 kr
Ca 357 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
57 830 kr
56 690 kr
59 170 kr
693 960 kr
680 280 kr
710 040 kr
Ca 357 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
58 000 kr
56 830 kr
59 370 kr
696 000 kr
681 960 kr
712 440 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken