× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Skogsoperatør sitter i skogsmaskin
Yrkesskildring

Skogs­operatør

favoritt ikon

En skogsoperatør jobber med hogst, kjøring og skjøtsel av skog.

Som skogsoperatør er du maskinfører for høyteknologiske skogsmaskiner som hogger trær og utfører annen skogsdrift. 

Det stilles strenge krav til å følge forskriftene for helse, miljø og sikkerhet i alle faser av arbeidet. Skogsoperatører jobber i tillegg med administrative oppgaver knyttet til planlegging, vurdering og dokumentasjon av arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for skogsoperatøren:

  • planlegging av skogsdrift, med særlig fokus på å ivareta veier, miljø og spesielle dyreområder.
  • hogst av tømmer ved hjelp av hogstmaskiner
  • framkjøring av virke med lastbærer
  • administrativt arbeid som prislister og miljørapporter 
  • vedlikehold og mindre reparasjoner på maskinen
  • internkommunikasjon
  • holde seg oppdatert på lover, regler og ulike målemetoder.

Skogsoperatøren skal bidra til en bærekraftig utvikling av miljøet. Yrket har flere likhetstrekk med anleggsmaskinfører

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

De fleste jobbene innen skogsoperatørfaget finnes i dag hos maskinentreprenører som benytter avanserte hogstmaskiner i tømmerhogsten på oppdrag fra skogeier.

Arbeidsplassene er ofte i det private næringsliv hos skogeiere eller bedrifter. Du kan også jobbe i det offentlige. Da jobber du på skoggrunn eid av kommunen eller staten. 

Personlege eigenskapar

Som skogsoperatør må du arbeide systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må like å arbeide utendørs, være i god fysiske form og trives med å jobbe selvstendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skogbruker
Heltid
Alle sektorer
752 personer
739 personer
Ca 213 kr
Ca
Ca 213 kr
34 460 kr
34 500 kr
413 520 kr
414 000 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 213 kr
34 460 kr
34 500 kr
413 520 kr
414 000 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 420 kr
35 440 kr
425 040 kr
425 280 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 640 kr
35 660 kr
427 680 kr
427 920 kr
Skogbruker
Deltid
Alle sektorer
397 personer
365 personer
Ca 193 kr
Ca
Ca 193 kr
31 340 kr
31 340 kr
376 080 kr
376 080 kr
Ca 193 kr
Ca
Ca 193 kr
31 340 kr
31 340 kr
376 080 kr
376 080 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 203 kr
32 770 kr
32 890 kr
393 240 kr
394 680 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 203 kr
32 940 kr
33 050 kr
395 280 kr
396 600 kr
Skogbruker
Heltid
Privat
741 personer
728 personer
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 420 kr
34 460 kr
413 040 kr
413 520 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 420 kr
34 460 kr
413 040 kr
413 520 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 410 kr
35 430 kr
424 920 kr
425 160 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 610 kr
35 630 kr
427 320 kr
427 560 kr
Skogbruker
Deltid
Privat
393 personer
361 personer
Ca 192 kr
Ca
Ca 193 kr
31 180 kr
31 340 kr
374 160 kr
376 080 kr
Ca 192 kr
Ca
Ca 193 kr
31 180 kr
31 340 kr
374 160 kr
376 080 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca 204 kr
32 840 kr
32 970 kr
394 080 kr
395 640 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca 204 kr
33 010 kr
33 130 kr
396 120 kr
397 560 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Heltid
Alle sektorer
585 personer
580 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 220 kr
35 810 kr
35 720 kr
429 720 kr
428 640 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 220 kr
35 810 kr
35 720 kr
429 720 kr
428 640 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
37 580 kr
37 600 kr
450 960 kr
451 200 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
38 060 kr
38 060 kr
456 720 kr
456 720 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Deltid
Alle sektorer
210 personer
207 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 250 kr
34 250 kr
411 000 kr
411 000 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 250 kr
34 250 kr
411 000 kr
411 000 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 620 kr
34 690 kr
415 440 kr
416 280 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
35 070 kr
35 140 kr
420 840 kr
421 680 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Heltid
Privat
570 personer
566 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 810 kr
35 810 kr
429 720 kr
429 720 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 810 kr
35 810 kr
429 720 kr
429 720 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
37 580 kr
37 600 kr
450 960 kr
451 200 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
38 070 kr
38 080 kr
456 840 kr
456 960 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Deltid
Privat
202 personer
199 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 160 kr
34 250 kr
409 920 kr
411 000 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 160 kr
34 250 kr
409 920 kr
411 000 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 620 kr
34 690 kr
415 440 kr
416 280 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
35 080 kr
35 160 kr
420 960 kr
421 920 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Gartner klipper hekk

Gartnar

Som gartnar arbeider du med å ta vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaks­produksjon.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokre gonger føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.