× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Skofagoperatør lager prototyp på sko
Yrkesskildring

Sko­fag­operatør

favoritt ikon

Skofagoperatøren masseproduserer sko både maskinelt og manuelt.

Skofagoperatøren stiller inn og betjener maskiner som masseproduserer sko i forskjellige størrelser og modeller. Som skofagoperatør har du en del manuelle arbeidsoppgaver, mens andre er automatisert.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skofagoperatør:

  • lage modeller og prototyper
  • skjære til, polstre og stanse skotøy (presse ut sko)
  • nåtle eller sy sammen overlæret på sko
  • sette sammen deler og ferdigstille sko
  • dokumentere arbeidsprosesser
  • merke, sortere og kontrollere sko

Skofagoperatøren har god kunnskap om materialer og velger materiell og fremstilling av skoprodukter. Du passer også på at bruk og håndtering av maskiner, verktøy tilfredsstiller HMS-forskrifter.

Som skofagoperatører samarbeider du med andre fagavdelinger i fabrikken.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Som skofaglært arbeider du i skofabrikk. Metodene og utstyret som brukes blir brukt i skofabrikker over hele verden, så det er muligheter for å jobbe utenlands.

Personlege eigenskapar

Du må være nøyaktig, løsningsorientert, kreativ og kvalitetsbevisst. Du bør ha godt håndlag.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Lønn

nbsp;

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken