Skuespiller blir filmet utendørs
Yrkesskildring

Skodespelar

favoritt ikon

Som skodespelar jobbar du med innspelingar til film og TV eller på ein teaterscene. Du kan også opptre i høyrespel eller som stemme i dataspel.

Skodespelaren bruker kropp og stemme til å spele ei rolle for eit publikum.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein skodespelar:

  • analysere manuset til teaterstykket eller filmen du jobbar med
  • lære replikkar og scenar utanåt.
  • sette seg inn i kjenslene og tankane til karakteren, for så å kunne uttrykke dette for publikum 
  • samhandle med instruktøren og dei andre skodespelarane og avgjere korleis du skal framføre rolla di

Kvar arbeider skodespelarar?

Dei fleste skodespelarar jobbar tar ulike oppdrag utan å ha ein fast arbeidsgivar. Det vanlegaste er at skodespelarane er engasjerte innanfor teater, film, reklame eller TV. Mange frilansarar jobbar òg innan Den kulturelle skolesekken.

Nokre skodespelarar jobbar ved institusjonsteater, der det kanskje mest kjente er Nationaltheatret i Oslo. Dei fleste regionane har eigne teater, som Hålogaland Teater i Tromsø, Trøndelag Teater i Trondheim, Den Nationale Scene i Bergen og Rogaland Teater i Stavanger. Mange skodespelarar er også engasjerte i frie teatergrupper som blir drivne av enkeltpersonar eller kompani.

Skodespelarar jobbar også med film- og TV-produksjonar i Noreg eller utlandet. 

Skodespelaren kan også opptre berre med stemma – for eksempel i høyrespel på radio, i lydbøker, eller som stemme i teiknefilm, reklame eller dataspel.

Personlege eigenskapar

Som skodespelar bør du vere utåtvend og ikkje redd for å opptre framfor eit publikum. Du bør ha talent, vere kreativ og ha evne til å setje deg inn i ulike roller. I tillegg til å kunne lese og fortolke litteratur, er det ofte ein fordel å kunne noko innanfor dans og song.

Skodespelaren bruker kroppen mykje, og det er ein fordel å vere i god fysisk form. Du må også takle uregelrett arbeidstid, sidan framføringar og innspelingar kan gå føre seg både på dag- og kveldstid. 

Utdanning

Det finst tilbod om skodespelarutdanning fleire stader i Noreg. Innhaldet i utdanninga kan variere frå studiestad til studiestad. Skodespelarutdanning er ofte svært praktisk retta, mens ei generell dramautdanning ofte er teoretisk og pedagogisk retta. 

Ei rekke folkehøgskolar har eittårige teaterlinjer. Alle over 18 år kan søke på folkehøgskole, og nokre skolar tar også mot elevar under 18 år. Mange skolar i utlandet tilbyr også skodespelarutdanning. Det kan vere lurt å sjekke at utdanninga er godkjent av Lånekassen, og at ho fører fram til ein grad. 

Merk at ikkje alle utdanningar kvalifiserer til medlemskap hos Norsk Skuespillerforbund. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr praktisk-pedagogisk vidareutdanning i teater for skodespelarar og regissørar. Fleire skolar i utlandet tilbyr mastergradar i skodespel. 

Kva jobbar teater- og filmutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for skodespelarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skuespiller
Heltid
Alle sektorer
549 personer
256 personer
293 personer
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 190 kr
43 280 kr
44 980 kr
530 280 kr
519 360 kr
539 760 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 190 kr
43 280 kr
44 980 kr
530 280 kr
519 360 kr
539 760 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 470 kr
43 020 kr
43 850 kr
521 640 kr
516 240 kr
526 200 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 920 kr
43 470 kr
44 300 kr
527 040 kr
521 640 kr
531 600 kr
Skuespiller
Deltid
Alle sektorer
191 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 450 kr
449 400 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 450 kr
449 400 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 740 kr
560 880 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 790 kr
561 480 kr
Skuespiller
Heltid
Privat
241 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca
40 030 kr
480 360 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca
40 030 kr
480 360 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 070 kr
504 840 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 160 kr
505 920 kr
Skuespiller
Deltid
Privat
177 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca
36 260 kr
435 120 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca
36 260 kr
435 120 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca
45 320 kr
543 840 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca
45 320 kr
543 840 kr
Skuespiller
Heltid
Statlig
207 personer
114 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
45 790 kr
45 790 kr
549 480 kr
549 480 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 283 kr
46 260 kr
46 220 kr
555 120 kr
554 640 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 275 kr
44 390 kr
44 520 kr
532 680 kr
534 240 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 275 kr
45 180 kr
45 270 kr
542 160 kr
543 240 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrator ved skrivebordet

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.

Regissør i filmstudio

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.

Musikere

Musikar

Musikarar skaper, fram­fører og koordinerer musikk innan ei rekke sjangrar og stilarter.

Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.

To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk og musikalitet. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­teknikar

Som lyd­teknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke i Nes kommune i Akershus´ nye bibliotek, 2012.

Bibliotekar

Bibliotekarar arbeider med å hjelpe dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

Pianostemmer stemmer piano

Pianostemmar

Ein pianostemmar ut­fører stemming og vedlikehald av piano og flygel.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.