× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Sjåfør bak rattet i personbil.
Yrkesskildring

Sjåfør

favoritt ikon

En sjåfør transporter mennesker eller varer.

Som sjåfør kan du jobbe innenfor mange ulike felt, som for eksempel: 

Personlege eigenskapar

Som sjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig, ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å planlegge din egen arbeidsdag. En yrkessjåfør må også ha sosiale ferdigheter og være flink til å kommunisere. 

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Alle sektorer
10 357 personer
752 personer
9 605 personer
Ca 207 kr
Ca 200 kr
Ca 208 kr
33 580 kr
32 480 kr
33 750 kr
402 960 kr
389 760 kr
405 000 kr
Ca 207 kr
Ca 200 kr
Ca 208 kr
33 580 kr
32 480 kr
33 750 kr
402 960 kr
389 760 kr
405 000 kr
Ca 211 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
34 150 kr
32 580 kr
34 280 kr
409 800 kr
390 960 kr
411 360 kr
Ca 211 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
34 820 kr
32 820 kr
34 980 kr
417 840 kr
393 840 kr
419 760 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Alle sektorer
6 205 personer
754 personer
5 451 personer
Ca 197 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 950 kr
31 290 kr
32 000 kr
383 400 kr
375 480 kr
384 000 kr
Ca 197 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 950 kr
31 290 kr
32 000 kr
383 400 kr
375 480 kr
384 000 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 300 kr
32 580 kr
33 390 kr
399 600 kr
390 960 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 710 kr
32 810 kr
33 820 kr
404 520 kr
393 720 kr
405 840 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Kommunal
231 personer
222 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 070 kr
37 220 kr
444 840 kr
446 640 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 430 kr
37 700 kr
449 160 kr
452 400 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
37 590 kr
37 670 kr
451 080 kr
452 040 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
39 540 kr
39 680 kr
474 480 kr
476 160 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Kommunal
103 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 760 kr
405 120 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 760 kr
405 120 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 780 kr
417 360 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
35 490 kr
425 880 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Privat
9 954 personer
730 personer
9 224 personer
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 370 kr
32 280 kr
33 470 kr
400 440 kr
387 360 kr
401 640 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 370 kr
32 280 kr
33 470 kr
400 440 kr
387 360 kr
401 640 kr
Ca 210 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
33 990 kr
32 440 kr
34 120 kr
407 880 kr
389 280 kr
409 440 kr
Ca 210 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
34 590 kr
32 660 kr
34 750 kr
415 080 kr
391 920 kr
417 000 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Privat
6 042 personer
728 personer
5 314 personer
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca 197 kr
31 790 kr
31 010 kr
31 880 kr
381 480 kr
372 120 kr
382 560 kr
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca 197 kr
31 790 kr
31 010 kr
31 880 kr
381 480 kr
372 120 kr
382 560 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 300 kr
32 570 kr
33 390 kr
399 600 kr
390 840 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 710 kr
32 790 kr
33 820 kr
404 520 kr
393 480 kr
405 840 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Statlig
172 personer
159 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 980 kr
35 000 kr
419 760 kr
420 000 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
35 720 kr
35 740 kr
428 640 kr
428 880 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
38 790 kr
38 840 kr
465 480 kr
466 080 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
41 750 kr
41 910 kr
501 000 kr
502 920 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Alle sektorer
10 668 personer
717 personer
9 951 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 670 kr
36 460 kr
36 690 kr
440 040 kr
437 520 kr
440 280 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
37 590 kr
37 110 kr
37 630 kr
451 080 kr
445 320 kr
451 560 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
36 730 kr
36 620 kr
36 730 kr
440 760 kr
439 440 kr
440 760 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
38 600 kr
38 060 kr
38 630 kr
463 200 kr
456 720 kr
463 560 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Alle sektorer
6 012 personer
452 personer
5 560 personer
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 870 kr
35 960 kr
35 850 kr
430 440 kr
431 520 kr
430 200 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 890 kr
36 010 kr
35 870 kr
430 680 kr
432 120 kr
430 440 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
36 570 kr
36 610 kr
36 570 kr
438 840 kr
439 320 kr
438 840 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
37 240 kr
37 330 kr
37 230 kr
446 880 kr
447 960 kr
446 760 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Privat
10 625 personer
710 personer
9 915 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 680 kr
36 460 kr
36 690 kr
440 160 kr
437 520 kr
440 280 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
37 600 kr
37 120 kr
37 640 kr
451 200 kr
445 440 kr
451 680 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
36 730 kr
36 610 kr
36 740 kr
440 760 kr
439 320 kr
440 880 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
38 600 kr
38 060 kr
38 640 kr
463 200 kr
456 720 kr
463 680 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Privat
5 991 personer
448 personer
5 543 personer
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 880 kr
35 990 kr
35 860 kr
430 560 kr
431 880 kr
430 320 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 900 kr
36 040 kr
35 880 kr
430 800 kr
432 480 kr
430 560 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
36 580 kr
36 620 kr
36 580 kr
438 960 kr
439 440 kr
438 960 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
37 250 kr
37 350 kr
37 240 kr
447 000 kr
448 200 kr
446 880 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Heltid
Alle sektorer
20 823 personer
469 personer
20 354 personer
Ca 228 kr
Ca 218 kr
Ca 229 kr
37 000 kr
35 350 kr
37 020 kr
444 000 kr
424 200 kr
444 240 kr
Ca 228 kr
Ca 218 kr
Ca 229 kr
37 130 kr
35 500 kr
37 150 kr
445 560 kr
426 000 kr
445 800 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
Ca 233 kr
37 700 kr
35 790 kr
37 740 kr
452 400 kr
429 480 kr
452 880 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
Ca 233 kr
40 000 kr
37 240 kr
40 060 kr
480 000 kr
446 880 kr
480 720 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Deltid
Alle sektorer
6 363 personer
218 personer
6 145 personer
Ca 219 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
35 550 kr
34 100 kr
35 640 kr
426 600 kr
409 200 kr
427 680 kr
Ca 219 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
34 210 kr
35 720 kr
427 560 kr
410 520 kr
428 640 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
Ca 227 kr
36 670 kr
34 970 kr
36 730 kr
440 040 kr
419 640 kr
440 760 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
Ca 227 kr
38 920 kr
36 310 kr
39 020 kr
467 040 kr
435 720 kr
468 240 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Heltid
Privat
20 776 personer
468 personer
20 308 personer
Ca 228 kr
Ca 218 kr
Ca 229 kr
37 000 kr
35 280 kr
37 020 kr
444 000 kr
423 360 kr
444 240 kr
Ca 228 kr
Ca 218 kr
Ca 229 kr
37 130 kr
35 430 kr
37 150 kr
445 560 kr
425 160 kr
445 800 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
Ca 233 kr
37 700 kr
35 790 kr
37 740 kr
452 400 kr
429 480 kr
452 880 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
Ca 233 kr
40 000 kr
37 240 kr
40 060 kr
480 000 kr
446 880 kr
480 720 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Deltid
Privat
6 343 personer
217 personer
6 126 personer
Ca 219 kr
Ca 208 kr
Ca 220 kr
35 550 kr
33 770 kr
35 640 kr
426 600 kr
405 240 kr
427 680 kr
Ca 219 kr
Ca 208 kr
Ca 220 kr
35 640 kr
33 880 kr
35 730 kr
427 680 kr
406 560 kr
428 760 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
Ca 227 kr
36 670 kr
34 950 kr
36 730 kr
440 040 kr
419 400 kr
440 760 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
Ca 227 kr
38 930 kr
36 300 kr
39 020 kr
467 160 kr
435 600 kr
468 240 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Alle sektorer
16 844 personer
461 personer
16 383 personer
Ca 251 kr
Ca 226 kr
Ca 251 kr
40 590 kr
36 640 kr
40 710 kr
487 080 kr
439 680 kr
488 520 kr
Ca 251 kr
Ca 226 kr
Ca 251 kr
41 580 kr
36 800 kr
41 750 kr
498 960 kr
441 600 kr
501 000 kr
Ca 255 kr
Ca 230 kr
Ca 255 kr
41 250 kr
37 210 kr
41 370 kr
495 000 kr
446 520 kr
496 440 kr
Ca 255 kr
Ca 230 kr
Ca 255 kr
43 760 kr
38 210 kr
43 920 kr
525 120 kr
458 520 kr
527 040 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Alle sektorer
4 648 personer
365 personer
4 283 personer
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
38 970 kr
35 870 kr
39 180 kr
467 640 kr
430 440 kr
470 160 kr
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
39 280 kr
35 870 kr
39 550 kr
471 360 kr
430 440 kr
474 600 kr
Ca 243 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
39 420 kr
36 270 kr
39 630 kr
473 040 kr
435 240 kr
475 560 kr
Ca 243 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
41 410 kr
36 880 kr
41 720 kr
496 920 kr
442 560 kr
500 640 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Kommunal
2 453 personer
234 personer
2 219 personer
Ca 239 kr
Ca 221 kr
Ca 241 kr
38 690 kr
35 830 kr
39 010 kr
464 280 kr
429 960 kr
468 120 kr
Ca 239 kr
Ca 221 kr
Ca 241 kr
40 250 kr
35 890 kr
41 030 kr
483 000 kr
430 680 kr
492 360 kr
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 243 kr
39 060 kr
35 870 kr
39 390 kr
468 720 kr
430 440 kr
472 680 kr
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 243 kr
42 010 kr
36 400 kr
42 590 kr
504 120 kr
436 800 kr
511 080 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Kommunal
743 personer
246 personer
497 personer
Ca 224 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
35 830 kr
36 440 kr
435 000 kr
429 960 kr
437 280 kr
Ca 224 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
35 830 kr
36 490 kr
435 000 kr
429 960 kr
437 880 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
37 550 kr
36 650 kr
38 060 kr
450 600 kr
439 800 kr
456 720 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
38 320 kr
36 900 kr
39 120 kr
459 840 kr
442 800 kr
469 440 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Privat
14 290 personer
224 personer
14 066 personer
Ca 254 kr
Ca 236 kr
Ca 254 kr
41 080 kr
38 280 kr
41 130 kr
492 960 kr
459 360 kr
493 560 kr
Ca 254 kr
Ca 236 kr
Ca 254 kr
41 970 kr
38 740 kr
42 030 kr
503 640 kr
464 880 kr
504 360 kr
Ca 257 kr
Ca 238 kr
Ca 257 kr
41 610 kr
38 620 kr
41 660 kr
499 320 kr
463 440 kr
499 920 kr
Ca 257 kr
Ca 238 kr
Ca 257 kr
44 040 kr
40 130 kr
44 100 kr
528 480 kr
481 560 kr
529 200 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Privat
3 900 personer
115 personer
3 785 personer
Ca 244 kr
Ca 224 kr
Ca 244 kr
39 460 kr
36 230 kr
39 590 kr
473 520 kr
434 760 kr
475 080 kr
Ca 244 kr
Ca 224 kr
Ca 244 kr
39 850 kr
36 250 kr
39 990 kr
478 200 kr
435 000 kr
479 880 kr
Ca 245 kr
Ca 220 kr
Ca 245 kr
39 660 kr
35 720 kr
39 760 kr
475 920 kr
428 640 kr
477 120 kr
Ca 245 kr
Ca 220 kr
Ca 245 kr
41 810 kr
36 960 kr
41 930 kr
501 720 kr
443 520 kr
503 160 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Statlig
101 personer
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 760 kr
525 120 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca
46 160 kr
553 920 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
44 670 kr
536 040 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
47 750 kr
573 000 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du ulike maskiner, som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar.

Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bil­mekanikar (tunge køyretøy)

Ein bil­mekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotivførar

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.