× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Serigrafisk trykking.
Yrkesskildring

Serigraf

favoritt ikon

En serigraf trykker motiver, tekst og bilder på ulike gjenstander og materialer.

En serigraf jobber med serigrafisk trykking. Jobben går ut på å trykke tekst og bilder på alt fra mobiltelefoner til kartonger. Som serigraf arbeider du med både industriell produksjon og med mer håndverkspreget produksjon, slik som kunstuttrykk.

Serigrafi er en trykkemetode som kan benyttes på nesten alt så lenge det kan ligge rolig. Det er likevel vanlig at serigrafen spesialiserer seg på enkelte produktgrupper.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en serigraf:

  • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av materiale, opplag og tidsbruk
  • fremstilling av trykkeformer (sjablonger)
  • styre og overvåke produksjonsprosessen
  • valg av materialer og farger
  • blande trykkfarger og vurdere fargegjengivelse på ulike trykkematerialer
  • kommunikasjon med kunder og leverandører
  • utfylling og kontrollering av bestillinger, ordrer og rapporter
  • drift og vedlikehold av maskiner og prosesser
  • pakking og distribusjon

Som serigraf må du holde deg oppdatert innen serigraffaget, som er i stadig utvikling for å møte de nye kravene markedet stiller.

Serigrafen jobber ofte tett sammen med mediegrafikeren som ligger foran serigrafifaget i produksjonslinjen.

Yrket ble tidligere kalt silketrykker eller sjablongtrykker. 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Serigrafen jobber i serigrafiske bedrifter, hvor det anvendes maskiner, utstyr, verktøy og materialer som er tilpasset de produktene som lages.

Personlege eigenskapar

En serigraf bør være interessert i maskiner, teknologi og håndverk. Du må være kreativ, effektiv og nøyaktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trykker
Heltid
Alle sektorer
1 056 personer
189 personer
867 personer
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 080 kr
33 140 kr
38 000 kr
444 960 kr
397 680 kr
456 000 kr
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 270 kr
33 140 kr
38 290 kr
447 240 kr
397 680 kr
459 480 kr
Ca 237 kr
Ca 202 kr
Ca 244 kr
38 350 kr
32 760 kr
39 570 kr
460 200 kr
393 120 kr
474 840 kr
Ca 237 kr
Ca 202 kr
Ca 244 kr
40 120 kr
33 650 kr
41 530 kr
481 440 kr
403 800 kr
498 360 kr
Trykker
Deltid
Alle sektorer
282 personer
181 personer
Ca 201 kr
Ca
Ca 206 kr
32 500 kr
33 310 kr
390 000 kr
399 720 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 206 kr
32 500 kr
33 310 kr
390 000 kr
399 720 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 221 kr
34 240 kr
35 750 kr
410 880 kr
429 000 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 221 kr
34 900 kr
36 680 kr
418 800 kr
440 160 kr
Trykker
Heltid
Privat
1 046 personer
189 personer
857 personer
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 130 kr
33 140 kr
38 070 kr
445 560 kr
397 680 kr
456 840 kr
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 330 kr
33 140 kr
38 390 kr
447 960 kr
397 680 kr
460 680 kr
Ca 238 kr
Ca 202 kr
Ca 245 kr
38 490 kr
32 760 kr
39 760 kr
461 880 kr
393 120 kr
477 120 kr
Ca 238 kr
Ca 202 kr
Ca 245 kr
40 270 kr
33 650 kr
41 740 kr
483 240 kr
403 800 kr
500 880 kr
Trykker
Deltid
Privat
277 personer
178 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 205 kr
32 480 kr
33 290 kr
389 760 kr
399 480 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 205 kr
32 480 kr
33 290 kr
389 760 kr
399 480 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 220 kr
34 110 kr
35 570 kr
409 320 kr
426 840 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 220 kr
34 780 kr
36 520 kr
417 360 kr
438 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken