Rørlegger
Yrkesskildring

Røyrleggar

favoritt ikon

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Som røyrleggar er du ekspert på røyrtekniske installasjonar. Du monterer ulike røyrsystem og komponentar for alle typar installasjonar. Jobben inneber alt frå enkle bustadinstallasjonar til automatiske anlegg for brannsløkking, vassboren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Vanlege arbeidsoppgåver for røyrleggaren:

  • installere vatn- og avløpsleidningar
  • montere leidningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
  • installere leidningsnett, utstyr og armatur i varmeanlegg som bruker vatn
  • montere andre anlegg som til dømes gass-, sprinkel-, trykkluft- og isvatnanlegg
  • utføre servicearbeid
  • kundekontakt og rådgjeving
  • dokumentasjon

Dei fleste bedrifter spesialiserer seg innanfor eit eller fleire felt. Nokon satsar på offentlege bygg som skolar og sjukehus medan andre er best på rehabilitering av bad.

Det er mogleg å kombinere røyrleggaryrket med dykking, og utføre røyrleggararbeid under vatn.

Faget er underlagd strenge lover og føreskrifter.  Du må ha visse faglege kunnskapar for å kunne bli røyrleggar.

Kvar arbeider røyrleggarar?

Røyrleggaren utfører sitt arbeid i allslags bygningar, frå private heimar til større institusjonar og næringsbygg. Røyrleggaren er involvert der det er behov for vatn, varme, kjøling eller gass.

Personlege eigenskapar

Som røyrleggar har du god teknisk innsikt og jobbar godt i lag med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt.

Du må vere lærevillig, påliteleg og praktisk anlagt. Du må kunne lese og skrive godt nok til å handtere monteringsrettleiing, prosjektbeskriving, bruksrettleiing og kontraktar. For å rekne ut dimensjonar, utvidingar, trykk og temperatur treng du ferdigheiter i matte. 

Stadig fleire med utanlandsk bakgrunn arbeider på norske byggeplassar er det ein fordel at du snakkar ein del engelsk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Fagbrev kan gje moglegheit til å søke opptak til teknisk fagskole og enkelte universitets- og høgskolestudium, enten via y-vegen eller ved å ta forkurs. Du kan også ta meisterbrev i faget. Les mer om meisterutdanning. 

 

Kva jobbar røyrleggarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for røyrleggarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Alle sektorer
15 138 personer
194 personer
14 944 personer
Ca 261 kr
Ca 235 kr
Ca 261 kr
42 250 kr
38 050 kr
42 290 kr
507 000 kr
456 600 kr
507 480 kr
Ca 261 kr
Ca 235 kr
Ca 261 kr
42 560 kr
38 230 kr
42 610 kr
510 720 kr
458 760 kr
511 320 kr
Ca 258 kr
Ca 222 kr
Ca 258 kr
41 750 kr
36 020 kr
41 830 kr
501 000 kr
432 240 kr
501 960 kr
Ca 258 kr
Ca 222 kr
Ca 258 kr
43 410 kr
37 350 kr
43 500 kr
520 920 kr
448 200 kr
522 000 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Deltid
Alle sektorer
4 545 personer
4 455 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
39 990 kr
40 040 kr
479 880 kr
480 480 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 110 kr
40 160 kr
481 320 kr
481 920 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
38 460 kr
38 540 kr
461 520 kr
462 480 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
39 620 kr
39 710 kr
475 440 kr
476 520 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Kommunal
319 personer
311 personer
Ca 248 kr
Ca
Ca 248 kr
40 150 kr
40 180 kr
481 800 kr
482 160 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 248 kr
42 840 kr
42 910 kr
514 080 kr
514 920 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 250 kr
40 500 kr
40 570 kr
486 000 kr
486 840 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 250 kr
44 050 kr
44 190 kr
528 600 kr
530 280 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Privat
14 802 personer
186 personer
14 616 personer
Ca 261 kr
Ca 235 kr
Ca 262 kr
42 320 kr
38 050 kr
42 380 kr
507 840 kr
456 600 kr
508 560 kr
Ca 261 kr
Ca 235 kr
Ca 262 kr
42 610 kr
38 240 kr
42 680 kr
511 320 kr
458 880 kr
512 160 kr
Ca 258 kr
Ca 222 kr
Ca 258 kr
41 780 kr
35 930 kr
41 850 kr
501 360 kr
431 160 kr
502 200 kr
Ca 258 kr
Ca 222 kr
Ca 258 kr
43 400 kr
37 290 kr
43 470 kr
520 800 kr
447 480 kr
521 640 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Deltid
Privat
4 514 personer
4 425 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
39 980 kr
40 020 kr
479 760 kr
480 240 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 100 kr
40 140 kr
481 200 kr
481 680 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
38 440 kr
38 520 kr
461 280 kr
462 240 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
39 600 kr
39 690 kr
475 200 kr
476 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Snekker som jobber med saging.

Snikkar

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

En mann tapetserer en vegg

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­teknikar

Ortopedi­teknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.