Satellitteknologi.
Yrkesskildring

Rom­teknolog

favoritt ikon

Som romteknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Romteknolog er ein yrkestittel som blir brukt både om sivilingeniørar med høgare utdanning i romteknologi og satellitteknologi, og om dei som har vidaregåande utdanning i romteknologi. 

En romteknolog jobbar med alle former for romrelatert teknologi.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein romteknolog:

  • satellittkommunikasjon
  • styring og navigasjon for rakettar og satellittar
  • arbeid med mekanismar for romfartøy
  • design av system for å bruke i rommet
  • miljøovervaking og jordobservasjon

Fagfeltet er stort og i stadig utvikling. Som romteknolog har du mogelegheita til å vidareutvikle mange avanserte system. Dei kan vere til nytte både i verdsrommet og nede på jorda. Du kan til dømes vere med på å vidareutvikle elektromekaniske system, kommunikasjonssystem eller andre system som blir brukt rundt oss kvar einaste dag.

Det er vanleg at ein romteknolog spesialiserer seg i eitt eller fleire spesialfelt. Som ingeniør har romteknologen høg kompetanse i eit felt det er stort behov for i andre bransjar òg. 

 

 

 

Kvar arbeider romteknologar?

Romteknologar kan vere tilsett i alle typar høgteknologibedrifter som arbeider med fjernanalyse, geografiske informasjonssystem, romteknologi og satellitteknikk. Dette kan for eksempel vere satellitt- og rakettstasjonar. Du kan også jobbe med forsking og utvikling.

Personlege eigenskapar

Som romteknolog må du interessere deg for teknologi og teknologiutvikling. Du må også̊ vere interessert i realfag og kunne motivere deg for å vidareutdanne deg innanfor fagfeltet. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring. Det er også mulig å bli romteknolog ved å ta høgare utdanning. Sjå oversikt over utdanning innan satellitteknologi.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Med fagbrev i romteknologi, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar romteknologar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysiker eller astronom
Heltid
Alle sektorer
358 personer
112 personer
246 personer
Ca 364 kr
Ca 321 kr
Ca 382 kr
59 000 kr
51 960 kr
61 900 kr
708 000 kr
623 520 kr
742 800 kr
Ca 364 kr
Ca 321 kr
Ca 382 kr
59 000 kr
51 960 kr
61 900 kr
708 000 kr
623 520 kr
742 800 kr
Ca 382 kr
Ca 337 kr
Ca 402 kr
61 820 kr
54 580 kr
65 130 kr
741 840 kr
654 960 kr
781 560 kr
Ca 382 kr
Ca 337 kr
Ca 402 kr
62 920 kr
55 070 kr
66 510 kr
755 040 kr
660 840 kr
798 120 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Privat
239 personer
193 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 520 kr
65 740 kr
774 240 kr
788 880 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 520 kr
65 740 kr
774 240 kr
788 880 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca 422 kr
67 450 kr
68 330 kr
809 400 kr
819 960 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca 422 kr
68 840 kr
69 880 kr
826 080 kr
838 560 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Statlig
119 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca
49 750 kr
597 000 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca
49 750 kr
597 000 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca
50 560 kr
606 720 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca
51 070 kr
612 840 kr

Andre yrker

Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokre gonger føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du svært gode kunnskapar om data­teknologi.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Matematiker

Matematiker

Ein matematikar arbeider vanlegvis med ulik bruk av matematikk, matematisk forsking eller undervising.

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.