Satellitteknologi.
Yrkesskildring

Rom­teknolog

favoritt ikon

Som romteknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Romteknolog er ein yrkestittel som blir brukt både om sivilingeniørar med høgare utdanning i romteknologi og satellitteknologi, og om dei som har vidaregåande utdanning i romteknologi. 

En romteknolog jobbar med alle former for romrelatert teknologi.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein romteknolog:

  • satellittkommunikasjon
  • styring og navigasjon for rakettar og satellittar
  • arbeid med mekanismar for romfartøy
  • design av system for å bruke i rommet
  • miljøovervaking og jordobservasjon

Fagfeltet er stort og i stadig utvikling. Som romteknolog har du mogelegheita til å vidareutvikle mange avanserte system. Dei kan vere til nytte både i verdsrommet og nede på jorda. Du kan til dømes vere med på å vidareutvikle elektromekaniske system, kommunikasjonssystem eller andre system som blir brukt rundt oss kvar einaste dag.

Det er vanleg at ein romteknolog spesialiserer seg i eitt eller fleire spesialfelt. Som ingeniør har romteknologen høg kompetanse i eit felt det er stort behov for i andre bransjar òg. 

 

 

 

Kvar arbeider romteknologar?

Romteknologar kan vere tilsett i alle typar høgteknologibedrifter som arbeider med fjernanalyse, geografiske informasjonssystem, romteknologi og satellitteknikk. Dette kan for eksempel vere satellitt- og rakettstasjonar. Du kan også jobbe med forsking og utvikling.

Personlege eigenskapar

Som romteknolog må du interessere deg for teknologi og teknologiutvikling. Du må også̊ vere interessert i realfag og kunne motivere deg for å vidareutdanne deg innanfor fagfeltet. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring. Det er også mulig å bli romteknolog ved å ta høgare utdanning. Sjå oversikt over utdanning innan satellitteknologi.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Med fagbrev i romteknologi, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar romteknologar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysiker eller astronom
Heltid
Alle sektorer
350 personer
106 personer
244 personer
Ca 354 kr
Ca 318 kr
Ca 378 kr
57 420 kr
51 450 kr
61 240 kr
689 040 kr
617 400 kr
734 880 kr
Ca 354 kr
Ca 318 kr
Ca 378 kr
57 420 kr
51 450 kr
61 240 kr
689 040 kr
617 400 kr
734 880 kr
Ca 376 kr
Ca 332 kr
Ca 395 kr
60 920 kr
53 790 kr
64 030 kr
731 040 kr
645 480 kr
768 360 kr
Ca 376 kr
Ca 332 kr
Ca 395 kr
61 880 kr
54 500 kr
65 090 kr
742 560 kr
654 000 kr
781 080 kr
Fysiker eller astronom
Privat
266 personer
209 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 407 kr
64 420 kr
65 890 kr
773 040 kr
790 680 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 407 kr
64 420 kr
65 890 kr
773 040 kr
790 680 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
66 440 kr
67 850 kr
797 280 kr
814 200 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
67 510 kr
68 940 kr
810 120 kr
827 280 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Privat
239 personer
189 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 420 kr
65 710 kr
773 040 kr
788 520 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 420 kr
65 710 kr
773 040 kr
788 520 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 418 kr
66 380 kr
67 650 kr
796 560 kr
811 800 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 418 kr
67 520 kr
68 800 kr
810 240 kr
825 600 kr
Fysiker eller astronom
Statlig
120 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 290 kr
591 480 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 840 kr
598 080 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Statlig
111 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 200 kr
590 400 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 760 kr
597 120 kr
Fysiker eller astronom
Alle sektorer
387 personer
119 personer
268 personer
Ca 355 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
57 580 kr
51 670 kr
61 750 kr
690 960 kr
620 040 kr
741 000 kr
Ca 355 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
57 580 kr
51 670 kr
61 750 kr
690 960 kr
620 040 kr
741 000 kr
Ca 377 kr
Ca 333 kr
Ca 397 kr
61 060 kr
53 930 kr
64 250 kr
732 720 kr
647 160 kr
771 000 kr
Ca 377 kr
Ca 333 kr
Ca 397 kr
61 970 kr
54 590 kr
65 270 kr
743 640 kr
655 080 kr
783 240 kr

Andre yrker

Spillprogrammerer skriv kode.

Spillprogrammerer

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniørar utviklar nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system vi har i dag.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optiker

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og vedlikehalde el-kraftnettet.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.