Resepsjonist på hotell
Yrkesskildring

Resepsjonist

favoritt ikon

Resepsjonistar hjelper gjestar med å få eit hyggeleg opphald ved å gi dei nyttig informasjon og god service.

Resepsjonistar tek imot gjestar ved hotell, store arbeidsplassar eller andre stadar med behov for resepsjon.

Vanlege arbeidsoppgåver:

  •     sjekke inn og ut gjestar
  •     hjelpe gjestane med det dei skulle møta av utfordringar
  •     gi generell informasjon til gjestane
  •     bruke datasystem for sal og reservering
  •     kommunisere med andre avdelingar
  •     bidra med marknadsføring, sal og økonomi

Som resepsjonist er du bedrifta sitt ansikt utover. Då er det viktig at du er hjelpsam og hyggeleg overfor gjestane. 

Gode språkkunnskapar er ein fordel i dette yrket.

Kvar arbeider resepsjonistar?

Vanlege arbeidsplassar for ein resepsjonist er hotell og andre overnattingsstader, konferansesenter og større arbeidsplassar, både private og offentlege.

Personlege eigenskapar

Ein resepsjonist må vera serviceinnstilt og glad i å omgåast menneske. Som resepsjonist bør du òg vera tilpasningsdyktig og kunne arbeida effektivt og systematisk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i resepsjonsfag, er det mogleg å ta enkelte bachelorutdanningar via y-vegen.

Kva jobbar resepsjonistutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for resepsjonistar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sentralbordoperatør
Heltid
Alle sektorer
680 personer
554 personer
126 personer
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 234 kr
36 910 kr
36 780 kr
37 880 kr
442 920 kr
441 360 kr
454 560 kr
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 234 kr
36 910 kr
36 780 kr
37 880 kr
442 920 kr
441 360 kr
454 560 kr
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca 252 kr
37 410 kr
36 610 kr
40 900 kr
448 920 kr
439 320 kr
490 800 kr
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca 252 kr
37 940 kr
37 040 kr
41 870 kr
455 280 kr
444 480 kr
502 440 kr
Sentralbordoperatør
Deltid
Alle sektorer
607 personer
437 personer
170 personer
Ca 210 kr
Ca 212 kr
Ca 200 kr
34 030 kr
34 410 kr
32 480 kr
408 360 kr
412 920 kr
389 760 kr
Ca 210 kr
Ca 212 kr
Ca 200 kr
34 030 kr
34 410 kr
32 480 kr
408 360 kr
412 920 kr
389 760 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 207 kr
34 600 kr
34 960 kr
33 600 kr
415 200 kr
419 520 kr
403 200 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 207 kr
35 120 kr
35 360 kr
34 460 kr
421 440 kr
424 320 kr
413 520 kr
Sentralbordoperatør
Heltid
Privat
571 personer
466 personer
105 personer
Ca 227 kr
Ca 225 kr
Ca 234 kr
36 770 kr
36 440 kr
37 880 kr
441 240 kr
437 280 kr
454 560 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
Ca 234 kr
36 770 kr
36 440 kr
37 880 kr
441 240 kr
437 280 kr
454 560 kr
Ca 229 kr
Ca 224 kr
Ca 251 kr
37 150 kr
36 360 kr
40 640 kr
445 800 kr
436 320 kr
487 680 kr
Ca 229 kr
Ca 224 kr
Ca 251 kr
37 610 kr
36 760 kr
41 390 kr
451 320 kr
441 120 kr
496 680 kr
Sentralbordoperatør
Deltid
Privat
551 personer
392 personer
159 personer
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 200 kr
33 740 kr
34 180 kr
32 480 kr
404 880 kr
410 160 kr
389 760 kr
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 200 kr
33 740 kr
34 180 kr
32 480 kr
404 880 kr
410 160 kr
389 760 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 208 kr
34 600 kr
34 930 kr
33 710 kr
415 200 kr
419 160 kr
404 520 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 208 kr
35 130 kr
35 330 kr
34 600 kr
421 560 kr
423 960 kr
415 200 kr
Hotellresepsjonist
Heltid
Alle sektorer
3 818 personer
2 493 personer
1 325 personer
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
31 230 kr
31 190 kr
31 300 kr
374 760 kr
374 280 kr
375 600 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
31 230 kr
31 190 kr
31 300 kr
374 760 kr
374 280 kr
375 600 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
31 850 kr
31 900 kr
31 750 kr
382 200 kr
382 800 kr
381 000 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
32 080 kr
32 120 kr
32 000 kr
384 960 kr
385 440 kr
384 000 kr
Hotellresepsjonist
Deltid
Alle sektorer
6 966 personer
4 792 personer
2 174 personer
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 182 kr
29 230 kr
29 130 kr
29 530 kr
350 760 kr
349 560 kr
354 360 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 182 kr
29 230 kr
29 130 kr
29 530 kr
350 760 kr
349 560 kr
354 360 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 160 kr
29 050 kr
29 400 kr
349 920 kr
348 600 kr
352 800 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 300 kr
29 170 kr
29 570 kr
351 600 kr
350 040 kr
354 840 kr
Hotellresepsjonist
Heltid
Privat
3 799 personer
2 479 personer
1 320 personer
Ca 193 kr
Ca 192 kr
Ca 193 kr
31 200 kr
31 150 kr
31 280 kr
374 400 kr
373 800 kr
375 360 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
Ca 193 kr
31 200 kr
31 150 kr
31 280 kr
374 400 kr
373 800 kr
375 360 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
31 810 kr
31 870 kr
31 690 kr
381 720 kr
382 440 kr
380 280 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
32 040 kr
32 090 kr
31 930 kr
384 480 kr
385 080 kr
383 160 kr
Hotellresepsjonist
Deltid
Privat
6 918 personer
4 755 personer
2 163 personer
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 182 kr
29 230 kr
29 130 kr
29 530 kr
350 760 kr
349 560 kr
354 360 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 182 kr
29 230 kr
29 130 kr
29 530 kr
350 760 kr
349 560 kr
354 360 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 110 kr
28 990 kr
29 380 kr
349 320 kr
347 880 kr
352 560 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 250 kr
29 110 kr
29 550 kr
351 000 kr
349 320 kr
354 600 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Heltid
Alle sektorer
4 602 personer
1 995 personer
2 607 personer
Ca 236 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
38 300 kr
35 220 kr
40 970 kr
459 600 kr
422 640 kr
491 640 kr
Ca 236 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
38 350 kr
35 220 kr
41 370 kr
460 200 kr
422 640 kr
496 440 kr
Ca 240 kr
Ca 223 kr
Ca 253 kr
38 890 kr
36 080 kr
41 040 kr
466 680 kr
432 960 kr
492 480 kr
Ca 240 kr
Ca 223 kr
Ca 253 kr
40 090 kr
36 650 kr
42 730 kr
481 080 kr
439 800 kr
512 760 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Deltid
Alle sektorer
4 747 personer
3 205 personer
1 542 personer
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
29 860 kr
29 940 kr
29 460 kr
358 320 kr
359 280 kr
353 520 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
29 860 kr
29 940 kr
29 460 kr
358 320 kr
359 280 kr
353 520 kr
Ca 189 kr
Ca 190 kr
Ca 187 kr
30 600 kr
30 740 kr
30 320 kr
367 200 kr
368 880 kr
363 840 kr
Ca 189 kr
Ca 190 kr
Ca 187 kr
30 760 kr
30 870 kr
30 550 kr
369 120 kr
370 440 kr
366 600 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Heltid
Privat
4 520 personer
1 940 personer
2 580 personer
Ca 236 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
38 310 kr
35 090 kr
41 000 kr
459 720 kr
421 080 kr
492 000 kr
Ca 236 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
38 350 kr
35 090 kr
41 390 kr
460 200 kr
421 080 kr
496 680 kr
Ca 240 kr
Ca 222 kr
Ca 254 kr
38 900 kr
36 010 kr
41 090 kr
466 800 kr
432 120 kr
493 080 kr
Ca 240 kr
Ca 222 kr
Ca 254 kr
40 110 kr
36 570 kr
42 780 kr
481 320 kr
438 840 kr
513 360 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Deltid
Privat
4 609 personer
3 105 personer
1 504 personer
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
29 800 kr
29 900 kr
29 410 kr
357 600 kr
358 800 kr
352 920 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
29 800 kr
29 900 kr
29 410 kr
357 600 kr
358 800 kr
352 920 kr
Ca 189 kr
Ca 189 kr
Ca 187 kr
30 550 kr
30 670 kr
30 290 kr
366 600 kr
368 040 kr
363 480 kr
Ca 189 kr
Ca 189 kr
Ca 187 kr
30 710 kr
30 790 kr
30 520 kr
368 520 kr
369 480 kr
366 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Marknadsførings­konsulent

Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Megler tar en person i hånda.

Meklar

Meklarar hjelper til med forhandling og rådgiving mellom kjøparar og seljarar. Meklarar er også med på å løyse konfliktar mellom partar.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar arbeider med å hjelpe dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.