Resepsjonist på hotell
Yrkesskildring

Resepsjonist

favoritt ikon

Resepsjonistar hjelper gjestar med å få eit hyggeleg opphald ved å gi dei informasjonen dei treng og god service.

Resepsjonistar tek imot gjestar ved hotell, store arbeidsplassar eller andre stadar med behov for resepsjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for resepsjonisten:

  •     sjekke inn og ut gjestar
  •     hjelpe gjestane med det dei skulle møta av utfordringar
  •     gi generell informasjon til gjestane
  •     bruke datasystem for sal og reservering
  •     kommunisere med andre avdelingar
  •     bidra med marknadsføring, sal og økonomi

Som resepsjonist er du bedrifta sitt ansikt utover. Då er det viktig at du er hjelpsam og hyggeleg overfor gjestane.

Dersom du arbeider ved eit hotell eller andre typar overnattingsstadar, er service blant dei viktigaste oppgåvene. Det er òg vanleg at du gir generell informasjon om staden dei besøker. Du kan til dømes måtte hjelpe dei med å finne opningstider til musé eller riktig buss til staden dei ønsker å besøke. Vidare er det viktig at du sørgjer for tryggleiken til gjestane.

Kvar arbeider resepsjonistar?

Resepsjonisten arbeider i offentlege og private serviceverksemder som til dømes overnattingsstader og konferansesenter, passasjerskip, flyselskap og ferjereiarlag.

Personlege eigenskapar

Resepsjonisten er serviceinnstilt, imøtekommande og likar å ha med menneske å gjere. Du bør vere tilpassingsdyktig og arbeide effektivt og systematisk. Det er ein fordel med gode språkkunnskapar.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i resepsjonsfag, er det mogleg å ta enkelte bachelorutdanningar via y-vegen.

Kva jobbar resepsjonistutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for resepsjonistar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sentralbordoperatør
Deltid
Alle sektorer
677 personer
507 personer
170 personer
Ca 205 kr
Ca 206 kr
Ca 198 kr
33 200 kr
33 320 kr
32 020 kr
398 400 kr
399 840 kr
384 240 kr
Ca 205 kr
Ca 206 kr
Ca 198 kr
33 200 kr
33 320 kr
32 050 kr
398 400 kr
399 840 kr
384 600 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
33 320 kr
33 510 kr
32 660 kr
399 840 kr
402 120 kr
391 920 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
33 780 kr
33 790 kr
33 720 kr
405 360 kr
405 480 kr
404 640 kr
Sentralbordoperatør
Heltid
Alle sektorer
741 personer
592 personer
149 personer
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 222 kr
35 660 kr
35 520 kr
35 960 kr
427 920 kr
426 240 kr
431 520 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 222 kr
35 660 kr
35 520 kr
35 960 kr
427 920 kr
426 240 kr
431 520 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 235 kr
36 120 kr
35 620 kr
38 090 kr
433 440 kr
427 440 kr
457 080 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 235 kr
36 650 kr
36 060 kr
38 980 kr
439 800 kr
432 720 kr
467 760 kr
Sentralbordoperatør
Privat
1 247 personer
961 personer
286 personer
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 217 kr
34 750 kr
34 660 kr
35 080 kr
417 000 kr
415 920 kr
420 960 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 217 kr
34 750 kr
34 660 kr
35 080 kr
417 000 kr
415 920 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 222 kr
35 080 kr
34 840 kr
35 970 kr
420 960 kr
418 080 kr
431 640 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 222 kr
35 520 kr
35 180 kr
36 750 kr
426 240 kr
422 160 kr
441 000 kr
Sentralbordoperatør
Deltid
Privat
619 personer
461 personer
158 personer
Ca 204 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
33 010 kr
33 200 kr
32 230 kr
396 120 kr
398 400 kr
386 760 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
33 010 kr
33 200 kr
32 270 kr
396 120 kr
398 400 kr
387 240 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
33 470 kr
33 650 kr
32 850 kr
401 640 kr
403 800 kr
394 200 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
33 900 kr
33 910 kr
33 870 kr
406 800 kr
406 920 kr
406 440 kr
Sentralbordoperatør
Heltid
Privat
628 personer
500 personer
128 personer
Ca 218 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 390 kr
35 200 kr
35 960 kr
424 680 kr
422 400 kr
431 520 kr
Ca 218 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 390 kr
35 200 kr
35 960 kr
424 680 kr
422 400 kr
431 520 kr
Ca 222 kr
Ca 219 kr
Ca 233 kr
35 910 kr
35 430 kr
37 740 kr
430 920 kr
425 160 kr
452 880 kr
Ca 222 kr
Ca 219 kr
Ca 233 kr
36 350 kr
35 810 kr
38 380 kr
436 200 kr
429 720 kr
460 560 kr
Sentralbordoperatør
Statlig
106 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca
35 680 kr
428 160 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca
35 680 kr
428 160 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca
36 090 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca
36 470 kr
437 640 kr
Sentralbordoperatør
Alle sektorer
1 418 personer
1 099 personer
319 personer
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 217 kr
34 960 kr
34 930 kr
35 220 kr
419 520 kr
419 160 kr
422 640 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 217 kr
34 960 kr
34 930 kr
35 220 kr
419 520 kr
419 160 kr
422 640 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 210 kr
34 950 kr
36 190 kr
422 520 kr
419 400 kr
434 280 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 720 kr
35 340 kr
37 140 kr
428 640 kr
424 080 kr
445 680 kr
Hotellresepsjonist
Deltid
Alle sektorer
6 473 personer
4 487 personer
1 986 personer
Ca 174 kr
Ca 172 kr
Ca 176 kr
28 110 kr
27 940 kr
28 530 kr
337 320 kr
335 280 kr
342 360 kr
Ca 174 kr
Ca 172 kr
Ca 176 kr
28 110 kr
27 940 kr
28 530 kr
337 320 kr
335 280 kr
342 360 kr
Ca 174 kr
Ca 172 kr
Ca 177 kr
28 130 kr
27 930 kr
28 600 kr
337 560 kr
335 160 kr
343 200 kr
Ca 174 kr
Ca 172 kr
Ca 177 kr
28 250 kr
28 030 kr
28 750 kr
339 000 kr
336 360 kr
345 000 kr
Hotellresepsjonist
Heltid
Alle sektorer
3 740 personer
2 455 personer
1 285 personer
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 185 kr
30 040 kr
30 130 kr
30 000 kr
360 480 kr
361 560 kr
360 000 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 185 kr
30 040 kr
30 130 kr
30 000 kr
360 480 kr
361 560 kr
360 000 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 820 kr
30 890 kr
30 700 kr
369 840 kr
370 680 kr
368 400 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
31 020 kr
31 070 kr
30 950 kr
372 240 kr
372 840 kr
371 400 kr
Hotellresepsjonist
Privat
10 151 personer
6 897 personer
3 254 personer
Ca 179 kr
Ca 178 kr
Ca 180 kr
28 940 kr
28 760 kr
29 230 kr
347 280 kr
345 120 kr
350 760 kr
Ca 179 kr
Ca 178 kr
Ca 180 kr
28 940 kr
28 760 kr
29 230 kr
347 280 kr
345 120 kr
350 760 kr
Ca 182 kr
Ca 181 kr
Ca 184 kr
29 510 kr
29 400 kr
29 740 kr
354 120 kr
352 800 kr
356 880 kr
Ca 182 kr
Ca 181 kr
Ca 184 kr
29 670 kr
29 540 kr
29 940 kr
356 040 kr
354 480 kr
359 280 kr
Hotellresepsjonist
Deltid
Privat
6 432 personer
4 458 personer
1 974 personer
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 176 kr
28 100 kr
27 930 kr
28 530 kr
337 200 kr
335 160 kr
342 360 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 176 kr
28 100 kr
27 930 kr
28 530 kr
337 200 kr
335 160 kr
342 360 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 176 kr
28 100 kr
27 880 kr
28 590 kr
337 200 kr
334 560 kr
343 080 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 176 kr
28 220 kr
27 980 kr
28 740 kr
338 640 kr
335 760 kr
344 880 kr
Hotellresepsjonist
Heltid
Privat
3 719 personer
2 439 personer
1 280 personer
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 185 kr
30 030 kr
30 110 kr
30 000 kr
360 360 kr
361 320 kr
360 000 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 185 kr
30 030 kr
30 110 kr
30 000 kr
360 360 kr
361 320 kr
360 000 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 189 kr
30 780 kr
30 850 kr
30 640 kr
369 360 kr
370 200 kr
367 680 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 189 kr
30 980 kr
31 030 kr
30 880 kr
371 760 kr
372 360 kr
370 560 kr
Hotellresepsjonist
Alle sektorer
10 213 personer
6 942 personer
3 271 personer
Ca 179 kr
Ca 178 kr
Ca 180 kr
28 970 kr
28 780 kr
29 230 kr
347 640 kr
345 360 kr
350 760 kr
Ca 179 kr
Ca 178 kr
Ca 180 kr
28 970 kr
28 780 kr
29 230 kr
347 640 kr
345 360 kr
350 760 kr
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca 184 kr
29 550 kr
29 440 kr
29 780 kr
354 600 kr
353 280 kr
357 360 kr
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca 184 kr
29 710 kr
29 580 kr
29 980 kr
356 520 kr
354 960 kr
359 760 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Deltid
Alle sektorer
4 765 personer
3 331 personer
1 434 personer
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 176 kr
28 900 kr
29 070 kr
28 580 kr
346 800 kr
348 840 kr
342 960 kr
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 176 kr
28 900 kr
29 070 kr
28 580 kr
346 800 kr
348 840 kr
342 960 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 800 kr
29 890 kr
29 590 kr
357 600 kr
358 680 kr
355 080 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 970 kr
30 040 kr
29 820 kr
359 640 kr
360 480 kr
357 840 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Heltid
Alle sektorer
4 548 personer
2 004 personer
2 544 personer
Ca 230 kr
Ca 210 kr
Ca 246 kr
37 250 kr
34 020 kr
39 920 kr
447 000 kr
408 240 kr
479 040 kr
Ca 230 kr
Ca 210 kr
Ca 246 kr
37 260 kr
34 020 kr
40 290 kr
447 120 kr
408 240 kr
483 480 kr
Ca 233 kr
Ca 215 kr
Ca 247 kr
37 730 kr
34 860 kr
39 990 kr
452 760 kr
418 320 kr
479 880 kr
Ca 233 kr
Ca 215 kr
Ca 247 kr
38 880 kr
35 370 kr
41 640 kr
466 560 kr
424 440 kr
499 680 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Privat
9 102 personer
5 185 personer
3 917 personer
Ca 211 kr
Ca 195 kr
Ca 235 kr
34 150 kr
31 510 kr
38 000 kr
409 800 kr
378 120 kr
456 000 kr
Ca 211 kr
Ca 195 kr
Ca 235 kr
34 150 kr
31 510 kr
38 060 kr
409 800 kr
378 120 kr
456 720 kr
Ca 217 kr
Ca 202 kr
Ca 234 kr
35 180 kr
32 680 kr
37 900 kr
422 160 kr
392 160 kr
454 800 kr
Ca 217 kr
Ca 202 kr
Ca 234 kr
36 010 kr
33 030 kr
39 260 kr
432 120 kr
396 360 kr
471 120 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Deltid
Privat
4 642 personer
3 246 personer
1 396 personer
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 175 kr
28 820 kr
29 000 kr
28 430 kr
345 840 kr
348 000 kr
341 160 kr
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 175 kr
28 820 kr
29 000 kr
28 430 kr
345 840 kr
348 000 kr
341 160 kr
Ca 184 kr
Ca 184 kr
Ca 182 kr
29 760 kr
29 860 kr
29 550 kr
357 120 kr
358 320 kr
354 600 kr
Ca 184 kr
Ca 184 kr
Ca 182 kr
29 920 kr
30 000 kr
29 770 kr
359 040 kr
360 000 kr
357 240 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Heltid
Privat
4 460 personer
1 939 personer
2 521 personer
Ca 230 kr
Ca 210 kr
Ca 247 kr
37 270 kr
33 950 kr
39 940 kr
447 240 kr
407 400 kr
479 280 kr
Ca 230 kr
Ca 210 kr
Ca 247 kr
37 280 kr
33 950 kr
40 300 kr
447 360 kr
407 400 kr
483 600 kr
Ca 233 kr
Ca 215 kr
Ca 247 kr
37 770 kr
34 840 kr
40 030 kr
453 240 kr
418 080 kr
480 360 kr
Ca 233 kr
Ca 215 kr
Ca 247 kr
38 920 kr
35 350 kr
41 680 kr
467 040 kr
424 200 kr
500 160 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Statlig
107 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 660 kr
403 920 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca
34 160 kr
409 920 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 760 kr
417 120 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
35 690 kr
428 280 kr
Resepsjonist (utenom hotell)
Alle sektorer
9 313 personer
5 335 personer
3 978 personer
Ca 211 kr
Ca 195 kr
Ca 234 kr
34 150 kr
31 640 kr
37 870 kr
409 800 kr
379 680 kr
454 440 kr
Ca 211 kr
Ca 195 kr
Ca 234 kr
34 150 kr
31 640 kr
37 940 kr
409 800 kr
379 680 kr
455 280 kr
Ca 217 kr
Ca 202 kr
Ca 234 kr
35 150 kr
32 710 kr
37 840 kr
421 800 kr
392 520 kr
454 080 kr
Ca 217 kr
Ca 202 kr
Ca 234 kr
35 980 kr
33 060 kr
39 200 kr
431 760 kr
396 720 kr
470 400 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken