× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Illustrasjonsfoto av to renholdsoperatører i arbeidet
Yrkesskildring

Renholds­operatør

favoritt ikon

Renholdsoperatøren rengjør og vedlikeholder overflater og bidrar til å skape et sunt innemiljø.

Renholdsoperatører utfører vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Som faglært renholdsoperatør har du varierte arbeidsoppgaver og du håndterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet. Du kan også jobbe som renholder uten å ha fagbrev.

Arbeidet kan variere fra renhold på sykehus, renhold på fly, byggrenhold, hovedrenhold og graffitifjerning på vegger.

En renholdsoperatør velger kjemikalier for renhold på ulike overflater og har god kjennskap til behov for og rett bruk av kjemikalier. Du har god kunnskap om inneklima, hygiene og hvordan forebygge slitasje på overflater. Renholdsoperatør er et aktivt yrke med en variert arbeidshverdag.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Som renholdsoperatør kan du være ansatt i et renholdsfirma som utfører profesjonelt rengjøringsarbeid for virksomheter og i private hjem. Renholdsoperatører jobber i både offentlig og privat sektor. Eksempler på vanlige arbeidsplasser i offentlig sektor kan være sykehus, skoler, barnehager, store bedrifter, kjøpesentre, i Nordsjøen og på transportmidler som tog og fly.

Personlege eigenskapar

Renholdsarbeidere bør kunne jobbe effektivt og selvstendig. Fleksibilitet og initiativ trengs for å håndtere en variert og viktig jobb. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskapene dine kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne. Jobben kan være fysisk krevende så du bør være i normalt god form.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Renholdsledere i virksomheter
Deltid
Alle sektorer
372 personer
306 personer
66 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca
32 600 kr
32 600 kr
391 200 kr
391 200 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca
32 600 kr
32 600 kr
391 200 kr
391 200 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
32 730 kr
32 590 kr
33 380 kr
392 760 kr
391 080 kr
400 560 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
32 860 kr
32 660 kr
33 380 kr
394 320 kr
391 920 kr
400 560 kr
Renholdsledere i virksomheter
Heltid
Alle sektorer
835 personer
569 personer
266 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
35 090 kr
35 120 kr
35 000 kr
421 080 kr
421 440 kr
420 000 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
35 090 kr
35 120 kr
35 000 kr
421 080 kr
421 440 kr
420 000 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 227 kr
36 370 kr
36 150 kr
36 820 kr
436 440 kr
433 800 kr
441 840 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 227 kr
36 920 kr
36 570 kr
37 640 kr
443 040 kr
438 840 kr
451 680 kr
Renholdsledere i virksomheter
Heltid
Kommunal
182 personer
133 personer
49 personer
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca
35 370 kr
35 430 kr
424 440 kr
425 160 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca
35 370 kr
35 430 kr
424 440 kr
425 160 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 213 kr
35 500 kr
35 860 kr
34 520 kr
426 000 kr
430 320 kr
414 240 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 213 kr
35 760 kr
36 030 kr
34 520 kr
429 120 kr
432 360 kr
414 240 kr
Renholdsledere i virksomheter
Deltid
Privat
267 personer
208 personer
59 personer
Ca 195 kr
Ca 193 kr
Ca
31 530 kr
31 290 kr
378 360 kr
375 480 kr
Ca 195 kr
Ca 193 kr
Ca
31 530 kr
31 290 kr
378 360 kr
375 480 kr
Ca 199 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
32 280 kr
31 960 kr
33 410 kr
387 360 kr
383 520 kr
400 920 kr
Ca 199 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
32 450 kr
32 040 kr
33 410 kr
389 400 kr
384 480 kr
400 920 kr
Renholdsledere i virksomheter
Heltid
Privat
579 personer
374 personer
205 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
35 090 kr
35 000 kr
36 240 kr
421 080 kr
420 000 kr
434 880 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
35 090 kr
35 000 kr
36 240 kr
421 080 kr
420 000 kr
434 880 kr
Ca 227 kr
Ca 224 kr
Ca 232 kr
36 730 kr
36 290 kr
37 540 kr
440 760 kr
435 480 kr
450 480 kr
Ca 227 kr
Ca 224 kr
Ca 232 kr
37 370 kr
36 770 kr
38 480 kr
448 440 kr
441 240 kr
461 760 kr
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Deltid
Alle sektorer
1 379 personer
986 personer
393 personer
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca 182 kr
30 750 kr
31 190 kr
29 520 kr
369 000 kr
374 280 kr
354 240 kr
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca 182 kr
30 750 kr
31 190 kr
29 580 kr
369 000 kr
374 280 kr
354 960 kr
Ca 187 kr
Ca 189 kr
Ca 182 kr
30 260 kr
30 580 kr
29 510 kr
363 120 kr
366 960 kr
354 120 kr
Ca 187 kr
Ca 189 kr
Ca 182 kr
30 670 kr
30 900 kr
30 130 kr
368 040 kr
370 800 kr
361 560 kr
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Heltid
Alle sektorer
1 283 personer
754 personer
529 personer
Ca 193 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
31 270 kr
31 390 kr
30 850 kr
375 240 kr
376 680 kr
370 200 kr
Ca 193 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
31 510 kr
31 480 kr
31 320 kr
378 120 kr
377 760 kr
375 840 kr
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 189 kr
30 850 kr
31 030 kr
30 610 kr
370 200 kr
372 360 kr
367 320 kr
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 189 kr
31 830 kr
31 730 kr
31 990 kr
381 960 kr
380 760 kr
383 880 kr
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Deltid
Kommunal
324 personer
295 personer
29 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca
32 600 kr
32 600 kr
391 200 kr
391 200 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca
32 600 kr
32 600 kr
391 200 kr
391 200 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 183 kr
31 470 kr
31 650 kr
29 640 kr
377 640 kr
379 800 kr
355 680 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 183 kr
31 610 kr
31 790 kr
29 640 kr
379 320 kr
381 480 kr
355 680 kr
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Deltid
Privat
1 045 personer
682 personer
363 personer
Ca 186 kr
Ca 190 kr
Ca 182 kr
30 190 kr
30 760 kr
29 460 kr
362 280 kr
369 120 kr
353 520 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
Ca 182 kr
30 190 kr
30 760 kr
29 550 kr
362 280 kr
369 120 kr
354 600 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 182 kr
29 920 kr
30 150 kr
29 500 kr
359 040 kr
361 800 kr
354 000 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 182 kr
30 400 kr
30 530 kr
30 160 kr
364 800 kr
366 360 kr
361 920 kr
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Heltid
Privat
1 150 personer
648 personer
502 personer
Ca 191 kr
Ca 193 kr
Ca 190 kr
31 020 kr
31 300 kr
30 800 kr
372 240 kr
375 600 kr
369 600 kr
Ca 191 kr
Ca 193 kr
Ca 190 kr
31 320 kr
31 460 kr
31 310 kr
375 840 kr
377 520 kr
375 720 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 189 kr
30 750 kr
30 920 kr
30 540 kr
369 000 kr
371 040 kr
366 480 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 189 kr
31 820 kr
31 710 kr
31 980 kr
381 840 kr
380 520 kr
383 760 kr
Renholdere i private hjem
Deltid
Alle sektorer
204 personer
188 personer
16 personer
Ca 178 kr
Ca 178 kr
Ca
28 840 kr
28 840 kr
346 080 kr
346 080 kr
Ca 178 kr
Ca 178 kr
Ca
28 840 kr
28 840 kr
346 080 kr
346 080 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
Ca 172 kr
29 070 kr
29 170 kr
27 900 kr
348 840 kr
350 040 kr
334 800 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
Ca 172 kr
29 120 kr
29 230 kr
27 900 kr
349 440 kr
350 760 kr
334 800 kr
Renholdere i private hjem
Deltid
Privat
201 personer
185 personer
16 personer
Ca 178 kr
Ca 178 kr
Ca
28 840 kr
28 840 kr
346 080 kr
346 080 kr
Ca 178 kr
Ca 178 kr
Ca
28 840 kr
28 840 kr
346 080 kr
346 080 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
Ca 172 kr
29 020 kr
29 120 kr
27 860 kr
348 240 kr
349 440 kr
334 320 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
Ca 172 kr
29 080 kr
29 180 kr
27 860 kr
348 960 kr
350 160 kr
334 320 kr
Renholdere i virksomheter
Deltid
Alle sektorer
51 121 personer
41 201 personer
9 920 personer
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 181 kr
29 670 kr
29 810 kr
29 390 kr
356 040 kr
357 720 kr
352 680 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 181 kr
29 670 kr
29 810 kr
29 390 kr
356 040 kr
357 720 kr
352 680 kr
Ca 187 kr
Ca 186 kr
Ca 187 kr
30 230 kr
30 190 kr
30 370 kr
362 760 kr
362 280 kr
364 440 kr
Ca 187 kr
Ca 186 kr
Ca 187 kr
30 390 kr
30 300 kr
30 710 kr
364 680 kr
363 600 kr
368 520 kr
Renholdere i virksomheter
Heltid
Alle sektorer
21 831 personer
15 868 personer
5 963 personer
Ca 197 kr
Ca 199 kr
Ca 194 kr
31 920 kr
32 190 kr
31 400 kr
383 040 kr
386 280 kr
376 800 kr
Ca 197 kr
Ca 199 kr
Ca 194 kr
31 920 kr
32 190 kr
31 400 kr
383 040 kr
386 280 kr
376 800 kr
Ca 200 kr
Ca 199 kr
Ca 202 kr
32 370 kr
32 220 kr
32 750 kr
388 440 kr
386 640 kr
393 000 kr
Ca 200 kr
Ca 199 kr
Ca 202 kr
32 810 kr
32 530 kr
33 550 kr
393 720 kr
390 360 kr
402 600 kr
Renholdere i virksomheter
Deltid
Kommunal
11 830 personer
10 638 personer
1 192 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 182 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 520 kr
391 200 kr
391 200 kr
354 240 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 182 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 520 kr
391 200 kr
391 200 kr
354 240 kr
Ca 192 kr
Ca 193 kr
Ca 183 kr
31 130 kr
31 290 kr
29 580 kr
373 560 kr
375 480 kr
354 960 kr
Ca 192 kr
Ca 193 kr
Ca 183 kr
31 190 kr
31 350 kr
29 680 kr
374 280 kr
376 200 kr
356 160 kr
Renholdere i virksomheter
Heltid
Kommunal
5 975 personer
5 041 personer
934 personer
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 201 kr
32 650 kr
32 820 kr
32 600 kr
391 800 kr
393 840 kr
391 200 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 201 kr
32 650 kr
32 820 kr
32 600 kr
391 800 kr
393 840 kr
391 200 kr
Ca 198 kr
Ca 199 kr
Ca 193 kr
32 070 kr
32 220 kr
31 250 kr
384 840 kr
386 640 kr
375 000 kr
Ca 198 kr
Ca 199 kr
Ca 193 kr
32 220 kr
32 340 kr
31 570 kr
386 640 kr
388 080 kr
378 840 kr
Renholdere i virksomheter
Deltid
Privat
37 152 personer
28 696 personer
8 456 personer
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 210 kr
29 010 kr
29 390 kr
350 520 kr
348 120 kr
352 680 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 181 kr
29 210 kr
29 010 kr
29 390 kr
350 520 kr
348 120 kr
352 680 kr
Ca 184 kr
Ca 182 kr
Ca 188 kr
29 750 kr
29 520 kr
30 460 kr
357 000 kr
354 240 kr
365 520 kr
Ca 184 kr
Ca 182 kr
Ca 188 kr
29 940 kr
29 650 kr
30 830 kr
359 280 kr
355 800 kr
369 960 kr
Renholdere i virksomheter
Heltid
Privat
12 962 personer
8 549 personer
4 413 personer
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
30 480 kr
30 480 kr
31 110 kr
365 760 kr
365 760 kr
373 320 kr
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
30 480 kr
30 480 kr
31 110 kr
365 760 kr
365 760 kr
373 320 kr
Ca 200 kr
Ca 199 kr
Ca 204 kr
32 450 kr
32 160 kr
33 020 kr
389 400 kr
385 920 kr
396 240 kr
Ca 200 kr
Ca 199 kr
Ca 204 kr
33 040 kr
32 580 kr
33 960 kr
396 480 kr
390 960 kr
407 520 kr
Renholdere i virksomheter
Deltid
Statlig
2 139 personer
1 867 personer
272 personer
Ca 196 kr
Ca 198 kr
Ca 186 kr
31 750 kr
32 080 kr
30 110 kr
381 000 kr
384 960 kr
361 320 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
Ca 186 kr
31 750 kr
32 080 kr
30 110 kr
381 000 kr
384 960 kr
361 320 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
31 530 kr
31 550 kr
31 410 kr
378 360 kr
378 600 kr
376 920 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
31 770 kr
31 780 kr
31 750 kr
381 240 kr
381 360 kr
381 000 kr
Renholdere i virksomheter
Heltid
Statlig
2 894 personer
2 278 personer
616 personer
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
32 730 kr
32 650 kr
33 140 kr
392 760 kr
391 800 kr
397 680 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
32 730 kr
32 650 kr
33 140 kr
392 760 kr
391 800 kr
397 680 kr
Ca 201 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
32 590 kr
32 470 kr
33 020 kr
391 080 kr
389 640 kr
396 240 kr
Ca 201 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
32 940 kr
32 790 kr
33 490 kr
395 280 kr
393 480 kr
401 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold